Teamet via Peggy Black, 17 juli

”Teamet”

17 juli 2015

Kanal: Peggy Black

Vi är här och tackar er, hedrade över denna kontakt och möjlighet att återigen få utöka ert medvetande.

Vi bekräftar era fysiska aspekter samt flerdimensionella aspekter. Det har varit vårt konsekventa och konstanta meddelande att påminna er om er storslagenhet.

Ni är mästare och ni börjar att komma ihåg. Ni är ren gudomlig medveten energi inhyst i en fysisk form i denna fokuserade verklighet nu. Ni är också ren gudomlig medveten energi som rör sig mellan andra möjliga verkligheter, andra dimensioner. Vi kommer fortsätta att upprepa detta faktum tills det är en erkänd sanning utan tvekan.

I er nuvarande fysiska form, är ni här i er nuvarande verklighet för att skapa. Låter enkelt, eller hur? Men vi observerar förvirringen, förnekandet, misstron av denna möjlighet. Så vi inbjuder er att gå utanför dessa sinnestillstånd,och er nuvarande tro, och överväg samt undersök möjligheterna för ert sanna mästerskap.

Först, låt oss påminna er om att detta energifält, denna neutrala vibrationsfrekvens som ni samverkar med, är neutral; det är en tom duk så att säga. Det svarar på den energi, de tankar, ord, och känslor som ni uttrycker varje ögonblick.

Detta neutrala energifält eller kvantfält  är anslutet till  eller sammanflätat med all annan energisignatur på denna planeten. Varje individ bidrar till vad som skapas i verkligheten av detta holo”game” / hologram.

Er fokuserade avsikt bidrar till denna skapelse. Er energi, era tankar och föreställningar förenas med andras energi, tankar och föreställningar. Så nu har denna gruppvibration en betydande inverkan på hela fältet. De kollektiva vibrationerna samspelar med Jorden och alla aspekter som är avbildade utåt i den fysiska verkligheten som ni ser.

Denna medvetenhet gör att ni kan vara de sanna mästare som ni är. När ni erkänner insikten om att ni verkligen är anslutna till allt som sker, det goda, det dåliga och det fula, kan ni börja att erkänna er kraftfulla förmåga att vara verkliga transformatorer av vad som händer på er planet.

Ni är sammanblandade med allt som sker. Alla era handlingar bidrar till vad som utspelas, ert dömande, ert motstånd, era åsikter, och speciellt era känslomässiga vibrationer.

När ni dömer en situation, så möjliggör  ni just den verkligheten. Er vibration av att döma, positivt eller negativt, förenas med andra liknande vibrationer av dömande och ger mer makt till skapandet av just det ni dömer.

Ni är här i fysisk form i denna 3D verklighet för att upphöjas och förändra medvetandet. Kom ihåg att ni är alkemister. Ni har förmågan och den verkliga kompetensen för att hjälpa mänskligheten i uppvaknandet.

Ni vaknar till insikt om att varje individ är mästarskapare och flerdimensionella varelser. Ni vaknar till insikten om att denna 3D-upplevelse bara är en av de eventuellt möjliga verkligheter som ni kan och kommer att uppleva. Ni vaknar till insikt om att ni flyttar mellan många andra dimensioner och verkligheter vid alla tidpunkter.

Vi vet att många av er upplever stunder där ni blir desorienterade och förvirrade. Ni skakar på huvudet, inser att ni är tillbaka i fysisk form och förbryllade över vad som just hände. Denna förbryllande upplevelse sker för fler och fler individer.

Ni flyttar faktiskt mellan dimensioner. Ni börjar att fånga en kort glimt eller vision om andra världar eller verkligheter. Detta är en process av medveten evolution. Denna förskjutning från en verklighet till en annan kan påverka och påverkar er fysiska form, så tänk er för, ta hand om och vara snäll mot er själva. Vila, drick vatten, ät hälsosamt, var i naturen, och ändra era tankar och känslor så ofta som behövs för att stanna i känslan av sammanhang.

Kom ihåg att när ni går från en dimension / hologram till en annan, så sår ni den nuvarande 3D verkligheten med alla möjligheter från de högre dimensionerna. Undan för undan, får detta faktiskt till stånd en uppgradering av den föråldrade och begränsade paradigmen av denna verkligheten.

Ni ändrar denna dimension genom er anslutning eller sammanblandning med alla andra. Era ord, tankar, känslor och projiceringar samt era resor utanför denna begränsade hologram / holo”spel” stödjer expansionen och medvetenheten om verkligheter bortom er fantasi.

Vi vill att ni ska förstå vikten av vilka ni är. Vi fortsätter att ge er kraft att komma ihåg att ni är här och är en betydande del av detta stora och kosmiska skifte.

Allt är en frekvens, en vibration. Allt hänger ihop eller är sammanflätat. Ett skifte påverkar verkligen allt. En uppvaknad insikt utlöser andra. Likaväl som att vidrörandet av de yttre delarna av en genomarbetat och vackert format spindelnät upplevs av alla,  så känns den uppvaknade insikten energimässigt av utav alla genom denna sammanflätning.

Vi kan också använda exemplet med ert nuvarande Internet, som ansluter alla runt om i världen. Det är bara den yttre reflektionen, en projektion eller manifestation av sammanflätningen. Det är bara den yttre återspeglingen av er förmåga att vara telepatiskt och empatiskt anslutna till allt och alla.

Ni kan, mentalt och även känslomässigt, känna er bortkopplade från de tragiska händelser som inträffar runt om i er värld. Ni kan neka till att ni har något att göra med dessa aktuella händelser. Men på grund av er energimässiga anslutning och sammanflätning, känner ni vibrationen av allt som sker. Ert inbillade förnekande bidrar verkligen till vad som sker.

Så vi inbjuder er att vara en medveten transformator, en medveten alkemist, genom att hjälpa och stödja upplyftandet av alla. Er medvetenhet och vilja till att bidra med ljus, kärlek, glädje, tacksamhet och förlåtelse till denna jättelika sammanflätning, påverkar allt som sker.

Ni är inte maktlösa, ni är verkligen kraftfulla bortom mätbarhet. Ni är fantastiska kosmiska och galaktiska medborgare. Ni är här för att upplyftas, för att skapa livsuppehållande realiteter. Ni är så mycket mer än de fysiska kroppar och begränsade föreställningarna som ni bär.

Ert expanderade JAG, ert flerdimensionella JAG är en del av hela den galaktiska och kosmiska sammanflätningen av gudomlig energi av skapelsen. Ni är oändliga. Ni är en betydande del av allt som är.

Vi inbjuder er att tillstå denna sanning, och förkroppsliga den. Det är dags och det är nu, era personliga bidrag behövs och gör verkligen en skillnad i denna 3D -sammanflätning och i den galaktiska och kosmiska sammanflätningen.

Vi är ständigt tillgängliga och en del av er sammanflätade energi. Vi fortsätter att skicka vår kärlek och stöd samt vår djupa tacksamhet för ert fortsatta bidrag till det fantastiska skiftet som äger rum  i medvetandet.

”Laget”

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

“The Team: You Are Entangled with All,” channeled by Peggy Black, July 17, 2015, at http:/www.morningmessages.com

Source Link: Morning Messages

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.

www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Du gillar kanske också...