Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 16 april 2019

Kollektivet

Via Caroline Oceana Ryan

16 april 2019

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Féernas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

COR: Mina vänner, vilken är betydelsen av platserna för dyrkande, vilka helt eller delvis har brunnit på olika håll i världen?

I synnerhet gårdagens eldsvåda i Notre Dame-katedralen i Paris.

Miljoner av oss grät när vi såg den vackra byggnaden, som har en så stark närvaro och som har stått där under så lång tid, bli invaderad av en så stark destruktiv kraft.

Kan ni ge oss en viss klarhet gällande varför det just nu verkar förekomma en sådan tumultartad energi och plötsliga skiften i världen? Jag har upplevt det i mitt eget liv under den gångna månaden och det har också många andra gjort.

Är detta en stor utrensning? Är det en transmutation av något slag?

KOLLEKTIVET: Hälsningar, kära ni! Vi gläder oss över att idag få denna stund att tala med er.

Vi skulle vilja säga att fastän det, vilket vi ofta har sagt, förekommer ett element av kaos i vardande, och ni håller med all säkerhet på att skapa en ny värld, så är flera andra faktorer också involverade här.

Ni har sett hur vissa har noterat att Notre Dame – Vår Dam – är symbolisk för det Gudomliga Feminina, om det så är i formen av Jeshuas Moder eller ett uttryck för någon annan Gudomlig gudinna.

Det är viktigt att notera att det inte förekommer några hållpunkter för hur energin på Jorden yttrar sig.

Under en mycket lång tid hölls energin på er planet i bestämda mönster och vågor.

Människorna finner det svårt att säga eller göra eller tro på saker som har haft ett individuellt uttryck och det har varierat från vad deras sociala klass, religion, könstillhörighet eller kultur har lärt dem att tro.

I vissa länder, där man fortfarande försöker göra detta, har ni fått se regeringar av förtryck – med ett strypgrepp på vissa tankar eller beteenden.

Förutom i de områden av Jorden som vi talar om, så har detta inflytande inte varit uppenbart för massorna.

Det har helt enkelt legat ”i luften” att tro att endast vissa saker varit möjliga eller sanna, beroende på den energimässiga matris som människorna har levt under och ovetandes har följt.

Dessa gamla förtryckande energistrukturer fungerar nu inte längre lika oförminskat. I själva verket håller de i hög grad på att avta.

Den mänskliga tanken och känslan och allra viktigast, den inre visdomen och fantasin, har brutit sig ut ur det gamla systemet till en era då den individuella tanken står åtminstone lika stark som den socialt betingade, noggrant programmerade gruppövertygelsen.

I många fall sträcker den sig långt utöver vad gruppen har fått till sig som varandes sanningen.

I och med att människorna utövar den nya friheten, så påverkar dessa otaliga andra över hela världen på det eteriska planet.

Inget av detta sker av en slump.

Mänsklighetens egen avsikt har dragit denna planet från en plats i kosmos där ignorans och slaveri varit normen, till en plats för individualism, äkthet och själssyfte – en mångfald av övertygelser som ger uttryck för formen av Sanning och ett uttryck för den individuella resans uppriktighet.

Med andra ord så håller ni på att vakna upp!

Ni är inte längre några automatiska marionetter och slavar.

Och fastän detta på sätt och vis är en lättnad att få veta, så manar det in en mycket stor ”omvälvning” på andra nivåer.

När ni ser institutioner brinna, vilka under lång tid har symboliserat bekvämligheten hos vissa traditioner, förstå att en stor del av denna bekvämlighet är ett oavsiktligt beroende av ”höljet” hos den gamla strukturen.

Djupt inom den Kärlek som ni upplever för en viss helig plats finns drivkraften att ni ska känna er själv, att känna Universum, på sådana sätt och på ett djup som ni aldrig har fått uppleva medan ni vistas i en mänsklig kropp, eller som ni inte på tusentals år har upplevt.

Denna avsikt att känna till och vörda den inre helgedomen kan inte förstöras, om ni inte väljer att göra så. Gällande Notre Dame – ingen kan skada er förbindelse med Jeshua, med Maria Magdalena, med Moder Maria eller apostlarna eller Ärkeänglarna.

Ingen i denna välkända berättelse kommer att vända sig bort från er eller tillbakavisa er önskan att få känna dem och att få känna er själv i Ljuset av deras berättelse, fastän religionens gamla regler tidvis kan instruera er annorlunda.

Mänskligheten håller inte bara (för det mesta omedvetet) på att släppa taget om sitt behov av religion i egenskap av en andlig vägledning eller resurs.

Mänskligheten står i färd med att övervinna och överträffa religionens gränser. Den håller på att bryta loss de restriktioner och begränsningar som inte bara har hållit era tankar och er förståelse små och instängda (ofta även felaktiga), utan också förbjudit er att ställa vissa frågor och hålla vissa tankar eller bilder såsom möjligheter.

Vi förstår att ni på många sätt upplever obehag.

Den gamla ordningen utövar vilka inflytanden som helat, den drar i vilka kontrollspakar som helst som den fortfarande nu kan hålla fast vid, i ett fullskaligt försök att hålla människornas vibrationer låga, deras förväntningar små, deras övertygelser suddiga och grå.

Ni kommer inte att falla för detta, fastän det vissa dagar kan kännas så.

Ni har nyligen haft en skattedag i USA – lägg märke till hur många som nu inser de extrema ojämlikheterna i detta system och ni frågar er varför i huvudsak kungens män fortfarande ska betalas, i ett land som har utformats till att vara en demokrati.

För att återgå till din fråga så är eld ett fascinerande fenomen.

Du har själv bevittnat dess kraft att transmutera och förtydliga, genom upplevelser i svetthyddor och i Naturen.

Flammorna och hettan har för avsikt att inte så mycket skada, som att förespråka en kraftfull energi som javisst, på många sätt transmuterar och som också renar och rensar allt som har bestämt sig för att återgå till luften, till ren eterisk form.

Träbalkarna i denna institution förstod detta – kom ihåg att det finns liv och medvetande i allting! – och de gav villigt sig själva till det som var menat att bli en emotionellt smärtsam händelse, men som kommer att visa sig vara en renande och utrensande tilldragelse.

De medeltida energierna i denna struktur har fått se resultaten för sin tidsålder avslutas och gå vidare.

I vetskapen om att det var dags för dem att göra detsamma, så har de släppt taget om sin Jordiska form och också återvänt till etern.

Det är dags att släppa taget om energierna som gäller herre-slav, kungar och lordar och bönder, hierarkier som dikterat elände för många miljoner i flera århundraden.

När ni bevittnar resultaten av mäktiga skiften i astrologiska konstellationer, så bevittnar ni även vad som föds fram på er planet som ett resultat av dessa mycket viktiga ögonblick, samt mänsklighetens eget beslut att Uppstiga.

Därför skulle vi vilja säga: frukta inte dessa skiften och förändringar, hur mycket av en chock de vissa dagar än kan utgöra.

Fastän händelser som dessa används som ett påtryckningsmedel för att förödmjuka, sänka vibrationen, eller framkalla känslor av maktlöshet, så lade ni märke till, när ni såg grupper av människor sjunga utanför den ståtliga byggnaden medan den brann, att det är det motsatta som gäller.

I och med detta storslagna skifte i medvetande håller ni inte bara på att övervinna den hierarkiska tyrannin hos åtskilliga Jordliga tidsåldrar, kära ni, hur stort det än är.

Ni håller på skriver er väg framåt till ett helt nytt ögonblick för denna planet, inom vilket era stämmor ljuder, inte någon ton som redan finns skriven för er, utan de många harmoniska toner som ni självständigt valde innan ni inkarnerade, för att läggas till det kollektiva firandet.

Denna praktfulla kombination av stämmor tjänar nu till att bryta igenom de gamla paradigmen av förtryck, till att ta er till nya platser för styrka, nåd, lugn och en centrerad känsla för ett syfte.

Det gynnar er i ert uppvaknande att få Veta och att få Minnas varför ni befinner er här.

Ni kommer inte att fira varje stund i denna övergång – det förekommer mycket sorg av alla slag i att släppa taget om det som är bekant, när det har utgjort en tröst och ett välkänt mönster.

Men i namnet för er frihet och er Uppstigningsresa, så har ni tagit ett beslut gällande just denna sak.

Vi alla i de högre sfärerna (och även här tillsammans med er på Jorden) gläder oss för att få se era alltmer tilltagande former av självständighet, ert inre och yttre bemäktigande.

Samt er allt tilltagande visshet om att ni är fullständigt älskade och betrodda, samt att ni i varenda stund blir vägledda.

Ni behöver bara be om det, för att få veta att denna Visdom är er egen.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

Ni håller alla på att Höja er, till nya och oanade höjder.

 

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...