Kollektivet: Moder Sekhmet  – Om Lidande, 26 maj 2024

 

Kollektivet: Moder Sekhmet  – Om Lidande

26 maj 2024

 

av Caroline Oceana Ryan
https://www.ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-may-24-2024

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Stjärnnations-familjerna, Jordens element, Feernas-äldste, Änglalegioner och andra Ljusvarelser kända som Kollektivet:

KOLLEKTIVET: Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna tid att prata med er idag.

Den här veckan vill vår skribent prata med Moder Sekhmet, som alltid finns bland oss.

CAROLINE: Moder Sekhmet, jag har känt mycket starkt att tiden för mänskligheten att lära från extrem täthet – våld och alla typer av trauman som skapats av krig och andra grymheter – är väl förbi.

Vad är poängen med vårt lidande på detta sätt i längden?

Det är inte det enda sättet för våra själar att växa och utvecklas!

Vi ser så många lida på ett sätt som jag känner starkt att det inte längre behövs i mänskligt liv.

Jorden stiger upp! Vi är i den femte dimensionen nu!

Varför är vi fortfarande fast i all denna galenskap?

MODER SEKHMET: Hälsningar, kära ni! Vi är glada att få prata med er nu.

Du refererar till de sista delarna av tredjedimensionellt Jordeliv.

Detta är, som vissa skulle säga, mycket dålig medicin!

Det svåraste sättet att lära sig – att lida och känna förluster, ilska, sorg. Andra mycket mörka känslor.

Fysisk smärta och chock.

Det mänskliga svaret på dessa saker måste förändras, och ni är kapabla att hjälpa till med det – alla ni!

När ni ser andra lida, vare sig de är på era gator eller i era hem, på era enheter – bestäm er inte för att de är i stora svårigheter!

Att deras själar inte längre är kraftfulla.

Vi ser bara inte vad det mänskliga kärlet upplever!

Aurora borealis – Mont Saint Michel, Frankrike – från RainbowRoundtable.net

Ni är i en kropp. Och så för er är det huvudaspekten av vad många upplever.

Deras Jordjag, fångade i ett litet utrymme, med en liten utsikt.

En smal uppfattning om vad som verkligen händer.

Alla av oss skulle säga, Kom Ihåg!

Kom ihåg att ni inte kom hit bara för att känna glädje, utan för att plantera in vägar på Jorden så att Jordens liv permanent skulle kunna flytta ut ur lidande!

I vissa fall, barn, betyder detta att det verkligen kommer att finnas lidande i många människors liv, även i hela befolkningsgrupper, oavsett var dessa händelser faller på er tidslinje.

Även om jorden nu har flyttat till 5D, skrivs historien fortfarande!

För att stor ondska äntligen ska lämna för gott måste den avslöjas.

Och några har ställt sig frivilligt till att komma fram och tillåta sig själva att uppleva förintelsen av kultur, eller personlighet eller välbefinnande, för att ta bort stenarna som dessa ligger under – dessa som stjäl och dödar för sitt eget nöje och för sin egen vinnings skull.

Du har anat att religion och politik inte är huvudkällan till kaoset. De är bara verktyg.

Det är intergalaktiska krafter som verkar här, som det har varit i tusentals år.

Många tusen år. De har kommit från olika galaktiska kulturer, i flottor av skepp och moderskepp, för att stjäla från Jorden, en vacker levande varelse, det som Hon behöver för att behålla sin balans och Sitt välbefinnande.

För dem är det som vissa säger “värdefulla resurser” eller “nyttolast”.

En mycket gammal historia, liksom manipulationen av mänskligt medvetande till slaveri och mörka former av medvetslöshet.

Användandet av mänsklig livsenergi för att ge bränsle till deras maskineri, deras mörka herrars intrig.

Du och miljontals andra kom inte in vid denna tid bara för att se den femte dimensionen bli synlig, och för att fira detta, även om detta är en sak av stor skönhet!

Ni kom in för att städa! Att städa UT dessa som manipulerar och förstör från er planet och er galax. Och att åkalla Universell rättvisa.

En ombalansering av det som kallas “makt” så att även det minsta och mest oskyldiga barnet vördas i alla situationer – värderat och skyddat från alla mörka uppsåt.

Och så ja, det är stor rörelse när det gäller själars tillväxt och expansion, som du säger. Lidande behöver inte vara redskapet för detta – nej!

Ni är alla kapabla att växa i Glädje och i Fredlig samexistens med allt som finns.

Ni gör rätt i att åberopa det nu. Att förvänta er det och fira det och kräva att det ska vara så!

Och ändå missar ni viktiga ögonblick, då ni kräver att alla rör sig in i Glädje innan deras självvalda uppdrag för detta Jordiska liv är slutfört.

Ni ser verkligen unga, till och med mycket små Jordmänniskor, lida och dö i krig och svält.

Ett plasmaskepp – från RainbowRoundtable.net

Ni skulle förmodligen säga, “De borde vara sunda och friska och aldrig besväras av hemlöshet, invasion, krigets galenskap.”

Detta är en hållning som är född ur önskan att ingen ska lida längre.

Och ändå, med tanke på er fina planets historia, skulle det vara nästan omöjligt, innan orsakerna till dessa krig, invasioner och svält har tagits bort!

Det är vad miljoner har kommit in för vid denna tid, även om de inte har något medvetet minne av något sådant.

Ni kan gråta över dem som lider och deras nöd, och ändå frågar vi — har de gråtit för er?

Ni skulle säga till dem, “Snälla känn er inte oroliga! Jag har kommit in för detta!

“De här frågorna har bekymrat mig i många Jordiska liv.

“Jag släpper dem nu, genom just dessa lidanden som du inte ser någon mening med.

“Och när jag gör det hjälper jag allt liv på Jorden att frigöra dessa orsaker och deras resultat.”

Om de skulle se kraften i din och dina Medljusbärares själar, skulle de buga sig med respekt och heja fram dig, oavsett hur brant klättringen var!

De skulle aldrig tänka sig att säga: “Kan du inte välja en enklare väg? Måste du lida för att få ditt arbete här färdigt?”

Och det är som att säga till polisen: “Måste ni gå efter skurkarna? Kan ni inte vänta tills de ger upp av sig själva?

Eller säga till healern, “Kan du inte bara uppmuntra infektionen att lämna den här personens kropp? Måste du angripa den med medicin?”

De skulle skratta! De skulle säga att du inte förstår deras arbete, och de skulle ha rätt!

Du har sett och har själv fört mörka varelser ut ur någons hem eller energier, och är medveten om att dessa aldrig skulle lämna dem av egen fri vilja.

Det krävs en energetisk källa som de som är villiga att hålla frågan, och de som är villiga att jaga den in i högre Ljus, för att befria Jorden från det intrånget.

Och så, du ser samma sak på många ställen!

Istället för att hänvisa till de som lider, tacka dem för att de hjälper till med att rensa och städa!

De etablerar en helt ny livsordning, och det är inte någon “ordning” som planeras av dem som lever i skuggan.

De är medvetna om att deras dagar är slut. De ser alla tecknen.

Detta är ytterligare en anledning till att de agerar så illvilligt, så mycket i syfte att få ner så många människors vibrationer som möjligt.

För om alla fortsätter att stiga upp som de har gjort, förkortas skuggornas välde ännu mer!

En tid-rymdportal – från Sherwood Skogen till Glastonbury Tor, England – från RainbowRoundtable.net

Och så ja – ni ser lidandet, men ändå ser ni inte det kraftfulla Ljuset uppstå när så många sänder sin kärlek och medkänsla, och sina krav på att DETTA SLUTAR NU.

Inte era vanliga händelser på den här planeten!

Även de som inte skriver till sina representanter, eller demonstrerar, sänder sina krav energetiskt till de så kallade regeringarna.

De kräver att frakten av vapen och pengar till dem som önskar krig och annat kaos STOPPAS NU.

Misströsta inte, när du ser dem som lider!

Håll dem i din egen själs Ljus och påminn dem i hjärtat om kraften i deras egna själar.

Tacka dem för deras vackra arbete – att även när Jorden återföds och stiger upp, var de villiga att komma fram och släppa all fysisk säkerhet, som ett sätt att hjälpa till att leda ut de mörka under deras sista dagar.

Och för att påskynda tiden då dessa ställs till svars, och för att därför föra fram Ljuset som ni alla har ropat efter så mycket snabbare.

Vi klandrar dig inte för att du ställer dessa frågor, och det är så – tillväxt genom Glädje väntar alla som önskar det.

Men försök inte att förneka kraften och närvaron hos en själ som är fast besluten att hjälpa till med rensningen!

Arresteringarna, nedmonteringen av den gamla strukturen, både på Jordens yta och i hålorna på den inre Jorden, en del av den har använts för länge för mörka ändamål.

Er dag gryr, unga ni!

Notera det ökande Ljuset vid horisonten. Ni har alla sett detta!

Var tacksamma mot dem som har haft modet att komma och släppa inte bara sin egen karma, utan många miljoners!

De kommer inte för att vara räddare, inte heller offer, utan avatarer för förnyelsens renande Ljus.

Allt Gott, all Nåd, är er nu och kommer alltid att vara.

Namaste! Vi är med er.

Tvivla inte!

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *