Sananda via Christine Preston 20 juni, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via Christine Preston

20 juni, 2016

Mästare Jesus: Nu är tiden inne.

Christine: Det som följer är en telepatisk överföring av det som jag i meditation i morse fick ta emot av Mästare Jesus. Jag lade konversationen på minnet. Sedan fick jag ta emot några tankeformer och överföringar medan jag höll på med att återkalla och skriva ner meddelandet. Det följs åt av en verklig diktering av Mästare Jesus, ord för ord, som jag tog emot medan han telepatiskt överförde den, bara för några minuter sedan. Normalt dikterar min tvillingflamma Andre under liknande omständigheter, men han är numera inte alltid tillgänglig, på grund av att han håller på med att förbereda vad jag kallar sin nedstigning, som kommer att bli en tid för Återförening med vår högre-dimensionella familj och som kommer att äga rum i en inte alltför avlägsen framtid, när som helst efter slutet av 2016. Här är de noteringar som Mästare Jesus vidarebefordrade till mig i morse.

Mästare Jesus:

I USA, såväl som i ett flertal andra länder, befinner sig människor i en kamp som har kallats psykets Armageddon och i denna psykologiska konflikt är det som håller på att bli uppenbart, att fördömanden används som ett vapen för kritik, som en reaktion på de debatter i vilka kandidaterna i valet 2016 deltar. Och när folk inte genljuder med vissa gjorda uttalanden, så har man använt sig av en strategi där man påstår att i synnerhet en kandidat ”är splittrande och sprider hat”.

Men i verkligheten kan hat endast projiceras av den som känner det eller upplever det. Människor borde inte tillåta sig att hata eller ha sådana känslor. När åsikterna går isär borde de sätta gränser och inte involvera sina känslor i argument som handlar om politiska frågor och angelägenheter, kultur och religion, eller nationella säkerhetsfrågor; man borde hantera frågorna på ett intellektuellt sätt eftersom man är ansvarig för sina känslor på samma sätt som man är för sina handlingar. Problem uppstår för att människor skapar tumult och kaos när man inte kan kontrollera sina känslor och ta tag i saker som man anser vara kontroversiella. Negativa och våldsamma känslor såsom hat, kan leda till våldshandlingar eller våldsamma reaktioner, som människor kan tillåta sig få på grund av sina övertygelser. Om man bortser från det senare, så väl som frågan om extremism och fanatism; fäst er uppmärksamhet vid den kontrast i vilken en analytiker och en journalist i en diskussion kan närma sig kontroversiella ämnen med ett lugn, fastän vissa shower samtidigt avsiktligen har planerats för att misskreditera motståndaren och så hamnar de i upphettade argumenteringar.

Men det är upp till er att enbart generera kärlek och åtskilja intellektuella argument från känslovärden. Så idag borde ert motto vara: ’Sänd ut kärlek i er media, inte hat’, precis som för årtionden sedan, under 60-talet, under eran av sexuell frigörelse, när folk sade ’Älska i stället för att kriga’ (Make Love, Not War). Idag får ni uppleva frigörelse av ett annat slag, frigörelse från en hemlig anarki som har kontrollerat mänskligheten och har hjärntvättat den med felaktiga begrepp. En revolution i ande och medvetande är på gång. Frigörelsen härstammar från Saint Germains 7:e Stråle och impulser från de kosmiska energier, som riktas mot Jorden under denna Vattumannens Tidsålder, vars Hierarki är Saint Germain, som under århundraden har varit känd som Greve Saint Germain och som har ryktet om sig att vara ’Mannen som är odödlig’. Den Omvandlande Violetta Flamman är också förlåtelsens energi som raderar all bokföringsnoteringar; deras orsaker, kärnan i dem och minnet av dem. Dess frigörande effekt kommer också att leda till ett återställande av alla Rättigheter som rör varje människa under tiden för Övergången i och med Kvantsprånget till Den Femte Dimensionen om några år, rörande de kommande förändringarna i er fysikalitet. De grundläggande Fädernas sanna Demokrati kommer att återuppstå och Amerika utlovas fortfarande att få fungera som exempel för övriga länder, när korruptionen slopas och rättvisan återupprättas i landet. Dess sanning och värderingar har vanhelgats på grund av de mörka krafternas infiltration i regeringen ända in i dess kärna, och därför har de Gudomliga representanterna inte styrt över människorna. ’Gud över människorna’ är vad regeringen borde vara, men under flera årtionden inte har varit. Nu är tiden inne för denna nedkomst, externalisering eller manifestation. En revolution håller på att ske, men när folk försöker figurera ut vem man ska följa, vem som talar sanning, så finns det en strömvirvel av negativa reaktioner, såväl som försök till kontroll hos de krafter som har haft en mörk agenda och rädslan av att förlora kontrollen. Men ni kan känna igen sanningen när ni hör den, om ni redan känner till den, för ni har magnetiserat Ljuset i Kristusmedvetandet.

Christine:

Dessa är de grundläggande intrycken Mästare Jesus gav mig i morse, efter att jag bad om hjälp att poängtera orsakerna till oron bland massorna. Han gav mig även följande:

Mästare Jesus:

Mänskligheten måste göra sig av med den som dröjer sig på tröskeln, skuggan som är icke-jaget och som är en förvrängning i den psykologiska karaktären gällande de kvaliteter och drag som är närvarande i Kristusmedvetandet. Så när ni hatar, manifesterar ni Antikrist. Det är en felskapning som har hindrat själarna att stiga upp efter sin död och att få undkomma Inkarnationshjulet. Livet på Jorden är ett klassrum för de revolutioner som har blivit hitsända för att utvecklas. Det finns andra, Stjärnfrön och Änglafrön, som har varit dolda, men som har kommit för ett annat syfte och också har en karma att balansera, eller så har de det ibland inte, utan de har kommit för att erbjuda hjälp i projektet med Uppstigningen. Egot, eller vad som nu håller er från den rättrogna vägen, måste övervinnas. Inte bara är det besläktat med era gärningar utan också med era tankar och känslor. Buddister känner till att man med sina tankar och känslor kan såra en annan varelse. Så de avhåller sig från alla felaktiga tankar och känslor. Dessa begrepp lärdes ut av Jesus Kristus för 2000 år sedan, men kan ha gått förlorade i de trossystem som vissa människor i Västvärlden följer. Inte många människor verkar inse att deras egna tankar och känslor ens kan ha en effekt.

Jag vill råda er att välja att till och med kontrollera era känslor som en reaktion på ett begrepp som ni känner är upprörande. Inget är fel i att kritisera och fördöma en åsikt eller något som har gjorts, men med respekt för en annans själ, när det blir en attack mot en annan själ, blir kritik som pilar av svart magi som påverkar ljusfälten och välbefinnandet hos själen mot vilken kritiken eller fördömandet är riktat. All energi inom känslor är en substans och eftersom den enda energikällan är Gud, om ni då vänder dem till hat så har ni skapat en felaktig egenskap av Ljuset, som ni kommer att vara tvungna att balansera eller återbetala. Det kommer att vända tillbaka till er. Det gör så på grund av Lagen om Orsak och Verkan. Samtliga energier är substanser som är möjliga att bli mottagna och kännas av bortom ert medvetandespektrum, eller era sinnen.

Nu är tiden inne för er att släppa taget om negativa tankar och känslor, kritiserande och fördömande, eftersom vi har ett kosmiskt fönster inför en examen som är enda chans i dessa slut-dagar, när ondskan måste avlägsnas och när det stängs kommer det att bli för flera tusentals år. Nu är det examen-dags för så många själar som möjligt bland mänsklighetens stora massa. En hel del hjälp kommer att erbjudas i ögonblicket för mänsklighetens framskridande på initieringsvägen, så väl som en fas under vilken själar som inte hittills har förankrats i den 5:e dimensionens medvetande. De har blivit avskalade slöjan som de har skapat och det är också ett resultat av uråldrigt manipulerande av deras genetiska sammansättning. Detta andliga upprensande och frigörande måste ske innan de kan ta emot upplysning. Avslöjandet är i sig självt en katalysator för att känslor ska kunna komma upp till ytan som en reaktion på många intellektuella betraktelser. Så därför borde kanske det nya mottot vara: ’Sänd ut kärlek i er media, inte hat’.

De själar som inte kan ta examen, kommer slutligen att omlokaliseras till en annan jord-lik planet, där de kan fortsätta sin evolution i den 3:e dimensionen av dualitet. Moder Jord rör sig vidare och om ni önskar stanna kvar hos henne, tillåt vågorna och tsunamina av kärlek att förändra er. Projiceringen av hat på en annan varelse genereras särskilt i trossystem som är extrema och på något sätt fanatiska. Det finns vissa som är ett resultat av misstolkningar av historiska dokument, som har skrivits för tusentals år sedan, vilka vi kallar den Bibliska Skriften, men som i vissa fall blev redigerade och sammanställdes cirka 300 år efter att de ursprungliga lärorna skrevs ner. En konspiration har varit verksam för att undertrycka sanningen och därför kan mänskligheten i viss mån ursäktas för sin ignorans. Den har blivit offer för indoktrinering och information har kontrollerats, från Utbildning till Vetenskap och gällande alla livsområden. Det är varför projektet med Avslöjandet är så betydelsefullt.

Ni förstår, uppropet att ’fördriva det onda’ var en strävan efter att utplåna ondskan inombords så väl som i den yttre världen, men denna förmaning har misstolkats eller blivit bortglömd, och förlusten av de esoteriska lärorna är i sig själv orsaken till några radikala trosuppfattningar förbundna med islam. De stora problemen i världen härstammar från det faktum att den esoteriska förståelsen av de läror som gavs i det förflutna har blivit utraderade för att man ska kunna sända ut en undertryckt sanning. Inom samtliga religioner finns en esoterisk tolkning, så väl som en mystisk väg.

Människofiskarens andliga nät, Nätet för Ingången till återfödelsens vatten och till andligt liv, laddat med symbolisk betydelse, läggs för närvarande ut för att samla upp de själar som ännu inte har blivit omvända till rättfärdighet. I Nya Testamentet finner man uttrycket att ’himlens kungadöme liknar ett nät’ och att himlen är i den 5:e dimensionen. Nu är tiden inne för den tredje vågen av själar att tas ur medvetandets dualitet, som tippar över karmas våg på ett ogynnsamt sätt, när tyngden av misskapande blir större än det Ljus som kan förstärkas genom att man vandrar på rättfärdighetens väg. Nu är tiden inne för ett skifte och allt som behövs är ett medvetet beslut, jag hänvisar till de själar som fortfarande befinner sig i greppet av de mörkas styrkor, eftersom de själva låter sig känna hatkänslor. Man behöver inte älska sin fiende, men känslor kan kontrolleras genom att man intar en neutral position, vad gäller någon som man har upplevt vara en fiende. Samtliga är sammanbundna på ett högre plan, eller ett inre plan, så fienden är bara en illusion.

Men det finns något som kallas ’rättfärdigad ilska’, för att den är en ilska som man har rätt att känna. Den kan man känna när man har vaknat upp och får det tredje ögats vision om vad som händer och man kan se de manipuleringar och konspirationer som spelar ut sig på världens politiska scen för en agenda av kontroll och förstörelse; då är det rätt att känna ilska och den blottar hatprojiceringen gentemot dem som förorsakar kaoset. Dömandet borde lämnas över till Kristus och Den Allsmäktige. Men människor får ha en åsikt och får använda sina analytiska förmågor tillsammans med andlig urskiljning för att belysa den väg som de vandrar på och som håller på att bli en väg av Ljus. Mästarna och Ärkeänglarna har gett ljusarbetarna verktyg och en lära för att underlätta denna övergångstid. Dessa verktyg är Bönerna om att de ska ingripa i världen, så väl som att befria mänskligheten från de förhållanden som skulle kunna representera hinder i Uppstigningsprocessen. Att kontrollera känslorna är något som vissa människor kan känna vara svårt att uppnå, men om de överlämnar sig till Ljusets handlingar och ber om hjälp, till exempel från Ärkeängel Mikael med sitt svärd av den blå flamman, eller från Saint Germain med sin Violetta Flamma, blir det en lättare uppgift. Dessa kan förändra er och accelerera ert upplyftande på Vägen. Allt ni behöver göra är att upprätthålla er förbindelse och en bön om Ljuset kommer att uppnå detta.

Christine:

Dessa är de tankar som Mästare Jesus i morse överförde till mig i min meditation, så väl som genom telepatiska kanaliseringar, när jag var i färd med att återkalla dem i minnet och höll på att skriva ner dem. Han har precis också gett mig några ord genom diktering. Med det menar jag ett meddelande som togs emot genom telepatisk kommunikation, eller kanalisering, som jag sedan kunde skriva ner samtidigt som jag tog emot det och det är följande:

Mästare Jesus:

Den grupp av själar som ännu inte har kunnat förankra sig i den 5:e dimensionen, men som kommer att höjas upp för att ansluta sig till de övriga två grupperna som redan har uppnått denna status, påverkas för närvarande av vågorna av fotonljus, vars kulmen kommer att upplevas och åstadkomma sitt resultat, mot slutet av detta år. Den har skakats om i sina grundvalar. Så mottot är nu: ’Sänd ut Kärlek i er media, inte Hat’ eller ’Känn Kärlek, kontrollera era känslor’. Ljusarbetare, för vidare denna lärdom med hänseende till hat-kontroll, var trogna Ljuset, som redan har funnit ett lugn, fred och kärlek och som tar in nya paradigmer till denna värld, så väl som att ni omvandlar den genom ert sätt att vara. Ni blir älskade tillbaka av Himlens krafter, med vilka ni har en personlig inre förbindelse, så väl som av er Galaktiska Familj. Och ni känner det inom er själva. Ni känner en gudomlig närvaro och den blir starkare och den håller på att stiga ner. Den håller på att manifesteras i er värld. Det är Kristusmedvetandet, Ljuskroppen, som överför allt tills ni får den manifestation i 5:e dimensionen som är känd av Hopi indianerna, 5:e Kungariket av Master Djwal Khul, 5:e dimensionen av de fysiska änglarna som är förkroppsligade, eller befinner sig i Himlen på Jorden. Så Kära Ni, Jag ger mig av med detta budskap. Jag lämnar er omslutna i min kärlek och den kommer att bestå i evighet. Jesus Yesouah.

Christine: Med tacksamhet, kärlek och tack för detta meddelande, Mästare Jesus.

Kanal: Christine Preston.

 

Master Jesus: Now Is The Time

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. juni 26, 2016

    […] via Sananda via Christine Preston 20 juni, 2016 — […]