Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 24 februari, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

24 februari, 2017

Meddelande till Ljusarbetarna

Den senaste vägledningen från Galakterna, Jord-Elementalerna, de Uppstigna Mästarna, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet.

 

Hälsningar våra Vänner och våra likasinnade Ljus-Varelser! Det gläder oss att vi får denna möjlighet att tala med er igen idag.

Vår skrivare har talat med oss om den väldigt stora, väldigt förbryllande frågan om förlåtelse och att släppa dömande.

Frågan har kanske aldrig varit så betydelsefull för Ljusarbetarna, eller för mänskligheten, som den under den senaste tiden har blivit.

Den politiska världens för närvarande uppdelande egenskap i många länder tyder på flera saker.

För det första visar det på ett av de mörka hattarnas största trick – att uppdela och erövra. Att rigga upp ett folk mot sig självt, genom att skapa tillit och stöd i en grupp, samt misstro och förbittring i en annan.

Så får ni vanligen två läger, oberoende av hur många politiska partier det kan förekomma i ett land.

Dessa två läger är grovt uppdelade mellan dem som tror på att lydnad gentemot maktstrukturen – vilket kallas konservativ politik – ständigt är av största vikt, och dem som tror att ett ifrågasättande av denna maktstruktur och att hela tiden hålla den ansvarig – vilket kallas liberalism – är det viktigaste syftet.

Vi skulle kunna säga att man irrar in på ett svårt territorium när det är människor som man opponerar sig emot, snarare än åsikter, och misstar sig mellan personens övertygelse och personen själv.

För varje person är mycket, mycket mer än sin sociala utbildning, sina mentala koncept och till och med mer än vad man medvetet håller i sitt hjärta som en definition på vem man är.

Detta är kanske på sin höjd två eller tre procent av vad någon är.

Så att beskriva andra utifrån deras politiska övertygelser – en roll som de villigt tog på sig innan de inkarnerade, för det som de skulle kunna lära sig av det – innebär verkligen att begränsa dem till en snäv kategori.

Vi förstår era nuvarande bekymmer. Det finns stora frågor som ni ska möta och ta itu med, på er uppstigningsväg till den Nya Jorden.

Och vi önskar som alltid uppmuntra er att inom ert eget hjärta föreställa er – samt uppmuntra andra att göra detsamma – den Nya Jorden, där ”ett segrande” aldrig betonas framför valfrihet.

Där det inte förekommer några ”förlorare” eller oacceptabla människor, utan endast bemäktigandet av hjärtat-sinnet.

Där individer fritt kan uttrycka sin identitet och sin livsväg samt livs-syfte, utan andras dömande.

Vi önskar också säga att vi förstår er bestörtning, när ni ser ut över en värld där det förefaller som om den ena hälften av människorna (det spelar ingen roll vilken hälft ni ser på) har blivit vilseledda, har förlorat sina sinnens fulla bruk, har glömt vad som är viktigt, samt följer befängda begrepp.

Det är begripligt att ni i er kärlek och medkänsla för mänskligheten, för Jorden och allt levande hos henne, skulle önska att saker och ting ska ske så som ni tror är bäst för alla.

Denna uppfattning och detta behjärtansvärda intresse är en vacker och fin impuls, och den får aldrig gå förlorad.

Ändå, i och med era prioriteringar och starka påståenden gällande hur saker och ting ska bli, så bidrar ni omedvetet till en uppdelning i era etiketterade åsikter och invändningar mot rådande status.

Nåväl, säger vi detta när något sker som ni känner att inte borde hända; att ni borde tillåta det som ni tror är orätt, och aldrig yttra er om det?

Vi vill säga att ni har begåvats med en röst och ett hjärta och ni har kommit hit för att använda dem bägge två, och ni använder dem, det är som det ska vara.

Vi riktar oss endast till den aspekt i ert hjärta-sinne som redan planerar, samt börjar leva ett femte-dimensionellt liv – och som redan i underbara, stilla stunder av meditation eller förbindelse med Jorden, samt i stunder av hjärt-gemenskap med andra, upplever detta.

Och vi säger till detta hjärta-sinne: Vad kan du föreställa dig här?

Vad önskar du bygga upp? Har du bestämt dig hur du ska bygga upp det?

Om ni önskar att HBT-ungdomar ska få känna sig älskade och accepterade; har ni skapat ställen i ert samhälle dit de kan komma för att få samtalsstöd, delta i musikevenemang, konst, teater samt för gruppstöd?

Om ni önskar att kvinnor och icke-vita helt ska bli respekterade; skapar ni stödgrupper för kvinnor som önskar få modet att bilda sina egna organisationer? Eller att få samtalsstöd, eller engagera sig i positiva sociala aktiviteter, vilka stärker de friheter som så många har kämpat och dött för.

Om ni bryr er om flyktingarnas belägenhet, har ni undersökt sätt att inte bara ta dem till era stränder, utan också att underlätta situationen i deras egna länder? Kan ni föreställa er Fred i deras länder?

Att knuffa ”mot” skapar inte det som är önskvärt. Det skapar faktiskt bara mer av det som inte är önskvärt.

Ni har fått höra att när man knuffar på en vägg med 5 kg tryck, så knuffar väggen, som står och har ett motstånd, tillbaka med 5 kg tryck, och därmed uppstår ett 10 kg:s tryck, snarare än inget alls.

Det är ett enkelt sätt att säga att det som ni önskar bygga upp, inte kommer från ego-sinnet, från den aspekt i er som dömer bra eller dåligt.

Det som ni önskar skapa, kan bara komma från höga hjärtat, samt de visioner som ni upprätthåller i era höga hjärtan. Vi har sett dem och de är strålande!

Vi kan se er vision gällande rättvisa, jämlikhet, kärlek och respekt för alla.

Skönheten i era protester mot orättvisa – vad ni än känner att den orättvisan är – är den kärlek, omsorg och medkänsla som de bygger på, och detta är en enorm form av det Uppvaknande som nu sker på er planet.

Vi kan se er mänskliga resa mot Uppstigningen, på sådana sätt som man i bokstavliga termer inte har kunnat drömma om, ändå kan ni i varje ögonblick känna av dem.

Vi kan se er i ert eteriska tillstånd, när ni varje natt ansluter er till oss i de högre rikena, och arbetar på att införa högre vibrations-verkligheter till det mänskliga medvetandet.

För ni kan göra så mycket som inte vi kan, kära ni!

Ni kan i ert mänskliga tillstånd göra mer än vad vi kan, för att transformera världen, och ni är lika kraftfulla som vi, om ni kunde inse så mycket.

Så därför, medan den ibland ilskna aktivism som ni för tillfället kan se i vissa länder, är ett underbart tecken på ett Uppvaknande och ett högre medvetande, så vill vi säga: Sluta inte där!

Känn inte att det är hela ert arbete, och dröj inte alltför länge kvar i ilskan, så länge att ni börjar identifiera er själva med den.

För era visioner och positiva budskap, övertygelser, förväntningar, och yttre åtgärder, är det som bygger upp den Nya Jorden.

För det behöver ni inte ställa till en kamp.

Det är Friden i era hjärtan, bekräftelsen och tilliten till att det som ni nu skapar, inte kan tas ifrån er, att det kan stå emot allt tryck utifrån, samt att det övervinner alla planer och knep för att skapa motsatsen.

De mörka hattarna har inga planer på att hantera ett Uppstiget folk, en värld med människor som är hängivna att fatta verkligheten i sin inneboende kraft till att först och främst föreställa sig en ny värld skapad av en högre Kärlek för alla, och att sedan aktivt skapa den.

De som har gått förlorade har lurat sig själva att tänka att de redan har en klar respons till de former av maktutövning som nu förekommer bland den mänskliga rasen, men det har de inte.

Det beror på att de högre energier som nu når Jorden, och som inte bara sänds ut från era Galaktiska familjer och Änglarnas riken, utan från andra planeter och stjärnor och konstellationer i ert solsystem och självaste den Stora Central-Solen, är av en nivå som dessa mörka inte kan utstå att få uppleva, än mindre utplåna.

Så vi vill säga, att om ni förmår se att dömande och bristen på förlåtelse gentemot en annan är det sätt som hör till ert mindre, tredje-dimensionella själv, och inte hör till ert nya och mycket större själv, så bidrar det i hög grad till att hjälpa er att ta er bortom polariteten i de gamla sätten att göra saker.

Ett stort kliv bort från ego-sinnets hjulspår, för ni är mycket större än det, till och med i era skenbart svagaste stunder.

Ni är faktiskt större än någon fråga, gåta eller upplevelse som ni kanske för tillfället brottas med.

Så mycket större, att vi inte kan kalla dessa ”problem”, för i sanning, när ni fullständigt inser er egen inre kraft för att skapa världar, så har ni inga problem. Bara tillfälliga frågeställningar, eller utmaningar, som ni ska ta er igenom, helt och hållet och i lugnan ro.

Det finns ingen större lag än Kärlekens Lag, som jämställs och förenas med Lagen om Ett, och sådant består ni av.

I er insikt om er samhörighet med Allt Som Är, kära ni – finns er frihet från det mycket stora fängelset för förbittring, dömande samt fruktlösheten i en tro på separation.

Ta ett ögonblick för att se på en bild av någon som förefaller vara helt annorlunda än ni, som uttrycker något som ni aldrig skulle kunna få er själv att tro på.

Säg till dem: ”Jag är du och du är jag. För stunden spelar vi olika roller, du och jag. Och ändå är vi ett och jag lovprisar det! Och jag tackar dig för det Uppvaknande som du har sporrat inom mig och skönheten på din väg”.

Vi har många gånger sagt att ni aldrig är ensamma.

Ta ner skölden och svärdet – till och med det som ni föddes in i denna värld med, flera av er – tillräckligt länge för att kunna förnimma de kraftfulla vindarnas skiftningar, som förebådar den Nya Jordens ankomst, som till en början uppstår inom er, och sedan överallt runtomkring er.

Och var medvetna om att ni inte skulle kunna ta ens ett enda steg på denna väg utan att möta den fullständiga medkänsla, glädje och övertygelse inom er, som vi alla i varje stund bär på.

Vi ber att när ni utvidgar denna medkänsla, till och med ert tack, till dem som förefaller befinna sig på andra sidan om staketet, att ni också sträcker ut det till er själva.

Och sålunda är detta er Jord-resa – en resa av lärande att älska till och med det som ni kom hit för att få uppleva som något som var omöjligt att älska.

Den stora gåtan, men ni håller nyckeln i era egna händer, kära ni!

Och vi finns med er, ja – mer än ni kan ana.

Namaste, kära ni! För ni befinner er på vägen mot ert mästerskap.

 

 

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post.

Thank you

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...