Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 7:e februari 2017

 

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 7:e februari 2017

av Caroline Oceana Ryan

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste och Änglarna som kallas Kollektivet:

Hälsningar, Ljusbärare! Vi är glada att få möjlighet att tala med er idag.

Och vi ser, trots det tumult som uppstår runt omkring er, ser de allra flesta av er bortom de händelser som verkar dela hela populationer, i många länder.

De flesta ljusbärarna förstår ganska bra, med hjälp av sina uppvaknande nivåer av intuition och inre insikt, att detta inte är en tid av delning, även om det kan verka så.

Det är i själva verket en tid av Enighet, där mänskligheten talar ut för sig själva, av sig själva.

Symboliken i detta utflöde med kommandon från miljoner högre själv, är den medvetna  medvetenheten som gör att det Gudomliga Feminina blir tydligare, mer påtagligt närvarande och uttrycks mer fullständigt nu på Jorden, än Hon gjort under tusentals år. 

Det var en av de nödvändiga händelserna vid borttagandet av stöttepelarna i det Atlantiska samhället, för att det Feminina skulle kunna nedgraderas till en position av litenhet och underkastelse, under manlig dominans.

Och av olika skäl – politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska och eteriska, har den konstiga obalansen funnits kvar under århundraden.

Tills nu.

En stor del av attityderna med att skrika, skälla och smita från ansvar, som ni bevittnar hos ett stort antal auktoritära ledare, både i öst och väst, har att göra med ett desperat försök att behålla denna obalans, eftersom de är medvetna om att deras nuvarande ställning och hela strukturen de använder, är beroende av det.

Men trots det, smulas den falska strukturen sönder nu, precis som de högre dimensionella formerna och föreskrifterna, i det Atlantiska samhället en gång gjorde.

För tidvattnet har vänt.

Den nya eran tolererar inte former av inskränkning och förminskning i vare sig tankar eller former, som den tidigare eran krävde av Jordens folk, när de använde rädslan som grund för kontroll.

Och nu ser ni Jordens Folk göra uttalanden som är kraftfulla och ofta frispråkiga, som har mycket större tyngd och substans, och har betydligt kraftfullare effekter, än uttalandena från era så kallade ledare.

Det finns världsledare som är medvetna om denna förändring, och de försöker inte motsätta sig den, men några av er kanske blir förvånade över att höra vilka, några är kända för sin kärlek till det militära och sina isolationistiska hållningar, och är i tysthet för denna nya frispråkiga form av massans bemyndigande som sprider sig, inte bara i USA och Europa, utan i hela världen.
Andra ledare befinner sig i ett dilemma, och följer fortfarande avtalen från sina herrar och försöker bete sig som om allt var affärsverksamhet som vanlig, men vet helt klart, och känner ganska kraftigt, att deras tid är över.

För tidvattnet av det Gudomliga Feminina stiger allt högre, eftersom återvändandet av Gudinnans energi och uttryck inom det mänskliga medvetandet, växer sig starkare varje timme.

Det blir allt mindre och mindre utrymme i människans tankar av tolerans för de gamla formerna av förtryckande kontroll, fördumning av hela befolkningar, tystnaden om Galaktisk närvaro, undanhållandet av livräddande teknik och naturliga botemedel, Jordens sanna historia, behovet av verklig utbildning och viktigast av allt, det själ-infuserade förverkligandet av en hel planets varelser, vet att det är dags nu, att hävda sin suveränitet ännu en gång, och för all framtid.

Vi säger inte allt detta för att tona ned ert ofantliga inre arbete.

För vi ser, att ni många dagar kämpar för att kasta bort bojorna från ert tredimensionella liv, för att på nytt skapa, inte bara Jordens liv, utan den mest grundläggande förståelsen för vilka ni är och er funktion i detta Universum.

Vi är medvetna om den gigantiska storleken av denna uppgift, och vårt beskådande av det, är en blandning av vördnad och något som liknar avund, för att ni får vara de första som får uppleva det vackra i detta mirakel, och dess utbredning.

För ni har mer än det ni kallar “stolar på första raden” för denna enastående förvandling, kära ni.

Ni är själva skaparna av det.

Och när ni ringer eller skriver till era likasinnade för att berätta om er vägran att acceptera ett dåligt val av ledare eller den nya “lag” som skrevs av en auktoritär galning, eller skriver på en protest, marscherar på gatorna och begär att ni ska få en högre levnadsstandard, än vad den gamla ledaren/härskaren bestämt att ni ska ha – så är inget av detta är fruktlöst, utan allt detta är något underbart som Kommer.

Dagen kommer då inget av detta är nödvändigt.

En dag ser ni ut på en fredlig värld av ren perfektion, som blommar i renheten och tillhandahåller ren luft, mat och vatten.

När ni kommer att se barn utbildade i vänlighet, rättvisa, medkänsla och Sanning.

När ni skapar era egna styrande organ, med en rullande agenda, så att alla i sin tur, får möjlighet representera och använda sina röster.

Och när ni gladeligen kommer för att ta plats i det Intergalaktiska Förbundet av Världarna, kommer inte längre det stora antalet kulturer som befolkar er del av Universum, att stängas ute.

Kan inte detta ske nu? frågar ni.

Och vi säger, det sker nu, kära ni.

Men ni kan inte ta er upp från ett så stort djup i havet, så snabbt, utan att ni skulle få det som kallas “dykarsjuka”.

Inte heller skulle ni hoppa från atmosfären av en planet till atmosfären av en annan, även om det gick att andas, utan att ge ert system tillräcklig med tid för justering och omkalibrering.

På samma sätt tar ni steg och etapper, för att lära er bli femdimensionella, och ta till er attributen av en femdimensionell värld, för att bli femdimensionella människor.

Ni tar in Ljuskoderna med ny information, som är tänkta att väcka upp ert hjärtsinne till nya nivåer, i etapper som är acceptabla för er, utan att era sinnen eller kroppar ska reagera med chock, från överbelastning av nya och högre frekvenser, av ett för stort, för snart scenario.

Vi är medvetna om att det finns en viss skräckspridning och information med övertygelser från de mörka hattarna, att Uppstigningen framgångsrikt hålls borta av sådana fenomen som chemtrails, och speciella tekniker avsedda att “hålla Ljuset borta.”

Vi tycker det är allvarligt, i den meningen av hur allvarligt de flesta av er tar informationen, och med humor, när det gäller den verkliga effekten av dessa försök.

Förstå att detta Ljus kommer in till er planet nu, och ni upplever den på en sådan nivå, att inget kan avskärma eller parera de kraftfulla effekterna – med hela den nya Verkligheten – som det bär.

Ni upplever det så, för att ni aktivt har valt att vara här i denna nya era av upplysning, och inte på grund någon falsk yttre struktur, som förklarar hur ni kan uppleva det.

Det här är en sådan typ av konstruktion, som ni snabbt övervinner, och vägrar att hållas tillbaka av.

Det är er egen tanke – er vision, det är ostoppbart nu, kära ni.

Alla som betraktar er planet kan se så mycket, såvida de inte är i de djupaste tillstånden av förnekelse.

Så vi ber, att ni ska komma ut ur alla de sista resterna av förnekande, och gå framåt, och vägra att låta er luras av knepen med rädsla, ilska eller splittrande separation, som så länge har försvagat, urvattnat eller löst upp de tidigare rörelserna mot människans frihet.

Denna gång – denna speciella “revolution”, kan inte förhindras.

Vi står bredvid er, vi är ni, nu mer än någonsin.

Namaste, vänner! Kalla på oss. Ni är aldrig ensamma.

 

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

You may also like...