Saul via John Smallman, 25 februari, 2017

Saul

via John Smallman

25 februari, 2017

Vägen Hem leder genom er tid i stillhet vid ert heliga inre altare

 

De förändringar som nu sker på Jorden är fantastiska och de beror på människor som ni – som läser och lyssnar till bloggar som den här – dagligen när ni vaknar, har för avsikt att vara kärleksfulla och accepterande i varje möte och i varje situation, samt att släppa taget om alla dömande tankar utan att engagera er i dem.

Så som ni konsekvent blir påminda: Det finns BARA Kärlek! Och ni, Ljusbärarna, Ljusarbetarna, Stjärnfröna och de av er som skenbart endast nyligen har stigit ombord på era andliga vägar, har nu insett det och gör ständigt ert yttersta för att leva i denna gudomliga Sanning. Naturligtvis har ni alla befunnit er på era andliga vägar alltsedan ni inkarnerade till ert nuvarande mänskliga liv, det är bara så att vissa av er bara börjar bli medvetna om det. Trots er skenbara omedvetenhet har ni faktiskt följt denna väg i alla era liv, det är bara så att ni hade lärdomar att lära er, kärnfrågor som skulle helas och släppas taget om, eller skyldigheter i enlighet med kontrakt vilka behövde uppfyllas, innan ni var redo för att medvetenheten om ert andliga mål skulle kunna vakna till liv inom er.

Ingen av er är på något sätt otillräcklig, ni alla är andliga varelser som gör precis det som ni inkarnerade för att utföra. Släpp taget om alla negativa självdömanden för de är fullständigt grundlösa. Ni alla är Guds älskade barn, högt ärade för vad ni gör, fastän det för er kan förefalla som om ni inte har något att erbjuda mänskligheten i dess massiva företagande med att vakna upp. Utan ens en enda av er skulle detta inte kunna förverkligas och för att det är Guds Vilja att ni vaknar upp, försäkrar jag er att ni kommer att göra det. Bara påminn er själva dagligen att ni, var och en av er utan undantag, är livsviktiga och ytterst oersättliga deltagare i den gudomliga planen. När ni påminner er själva om detta och tillåter er själva att acceptera sanningen i detta påstående, kommer ni att förnimma den gudomliga och kärleksfulla omfamning i vilken Gud håller om er i varje ögonblick av er eviga existens.

Den gudomliga Kärlekens fält, i vilket allt som Gud skapade, har sin eviga existens, stöttar ständigt var och en av er och utan uppehåll, när ni företar era dagliga liv som människor i den illusoriska och allvarligt begränsade omgivning som ni inbillade er fram, för att få de lärdomar som ni valde att lära er. Lärdomar som mycket tydligt visar er att utan Kärlek, Gud, er gudomliga Källa, så är livet en omöjlighet. Och naturligtvis tynar era mänskliga kroppar bort och dör, när de mycket tydligt demonstrerar denna aspekt av illusionen.

Ert uppvaknande är oundvikligt. Men ni kan välja att fördröja det, vilket många har gjort, för att illusionen har blivit så verklig för dem att de står skräckslagna inför att lämna den. Och detta val kommer att respekteras, för så som vi så ofta har talat om för er, är Kärleken varsam, Den pådyvlar inte, Den kräver eller kommenderar inte, Den tillåter er att acceptera eller avfärda Den, i den vetskap som Den har, att ni kommer att välja att vakna upp till Verkligheten, ert sanna och enda Hem. Varje annan dimension av tid och rum är overklig, tillfällig och kommer att bli upplöst till den intighet från vilken den fantiserades fram.

Det som existerar är enbart Kärlek, Gud, Källan, Himlen, Verkligheten – vilket ord ni än önskar använda, inklusive andra som skiljer sig från de uppräknade, vilka innebär att Allt Som Är, är ok, för ord är enbart symboler utan annan betydelse än den som ni ger till vart och ett av dem. Och utan tvivel, när ni fortsätter att uppleva, så leder dessa individuella val av exakt betydelse för ett ord, till förvirring och ibland till konflikt.

Verkligheten är där ni alltid och utan avbrott har levt i glädje, det bara förefaller som om ni befinner er någon annanstans, men det finns ingen annanstans!

Vägen Hem leder genom er tid i stillhet vid ert heliga inre altare, där Guds Kärleks låga ständigt brinner. Verkligheten finns inom er och väntar på att ni ska upptäcka och acceptera den. Ni kommer alla att gå inombords och hitta det som ni i eoner har letat efter utanför er själva. Att leta utanför är tidsödande och deprimerande för er, för det finns ingenting där, med undantag för illusion efter illusion som hävdar att de visar er vägen mot Verkligheten, när den vägen fast och oåterkalleligt är etablerad inom var och en av er. I denna nuvarande tidsålder kommer många fram till en häpnadsväckande insikt om detta, och när de lägger sin avsikt i att enbart vara kärleksfulla i enlighet med den Kärlekstsunami som omger er alla, så fortsätter er uppvaknandeprocess att accelerera.

Allting vecklar ut sig exakt som gudomligt har planerats, för Guds Vilja uppnås alltid. Många har talat om att bli frälsta och flera religioner erbjuder er frälsning, men ni är redan frälsta, för i varje stund är ni ett med Källan och det är ett evigt oföränderligt tillstånd. Den enda frälsningen är att vakna upp från illusionen, i vilken ni har valt att gömma er för Verkligheten och i sanning kan ni inte förbli gömda, för slöjan eller täckmanteln som ni döljer er bakom, håller på att upplösas och luckras upp och snart kommer den att vara borta likt dimman i morgonsolen.

Några envisa få kommer att återstå, som för närvarande så har vigt sig till illusionen att de vägrar uppmärksamma Guds kärleksfulla Kallelse. Deras vägran respekteras, för som jag ovan sade, så kommenderar, tvingar, eller pådyvlar Kärleken inte, Den väntar tålmodigt i vetskapen om att dessa envisa kommer att ändra sig. Under tiden finner de sig i en omgivning som fullständigt genljuder med deras nuvarande övertygelser och i vilken de kan fortsätta förneka Verkligheten, så att de kan få fortsätta med sina spel av konflikt, kaos och förvirring inom sina individuella förhoppningar och önskningar att bli de mäktiga som kontrollerar denna omgivning och allmänheten som finns där.

Var och en av dem som bildar denna allmänhet är bara en illusorisk återspegling av dem själva. Till slut kommer de att bli uttråkade av sina hjärn-bedövande spel och väljer då, likt alla andra, att vakna upp till Verkligheten, där festligheterna för att fira ”Välkomna Hem” hålls till deras ära och på ett underbart och vackert sätt får dem att häpna, precis som de kommer att få er att göra när ni vaknar upp.

Ert uppvaknande är gudomligt säkrat, därför är allt som ni behöver göra, att engagera er i Kärlek, släppa ert grepp om all rädsla och gå inombords och tillåta er själva att ytterligare en gång få uppleva den yttersta glädjen av att vara Ett med er Källa.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

 

Saul via John Smallman, February 25th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...