Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 9 januari

Kollektivet, 9 januari 2017  

Via Caroline Oceana Ryan

 

Hälsningar, kära ni! Vi är glada åt att få detta tillfälle att tala med er idag. Vi är medvetna om att många av er känner sig trötta och ganska utslitna för tillfället. Det händer mer än tillräckligt på en cellulär nivå, och dessutom allt som ni är involverade i under er sömn, förklarar och motiverar er trötthet.

Den kraftiga inströmningen av Ljus som har strömmat in till Jorden de senaste veckorna är en omskapande våg av högre Ljus och energi.

Den bär på Ljuskoder som är en form av data för att omredigera inte bara era fysiska celler, utan också deras eteriska aspekter. Och så fortsätter omredigeringen av er kropp och ert medvetande till den kristallina nivån – ert inträde till ert femdimensionella liv – i en snabbare takt.

Var medvetna om att ni aldrig går igenom dessa former av tillväxt och förnyelse utan kontinuerligt stöd från alla oss i de högre sfärerna, och att många i er värld som verkar vara ”vanliga människor” är allt utom det.

De är i själva verket högre väsen – Ljusvarelser, Galaktiska Väsen, Änglar, Älvor, Uppstigna Mästare och andra inkarnerade varelser med insikt, som frivilligt valde att vara här vid denna tid och återigen leva med kroppens begränsningar och inskränkthet, för att hjälpa er vid denna avgörande tidpunkt.

Ni hålls hela tiden uppe och uppmuntras av er supportgrupp av Änglar, andliga vägledare och ert Högre Jag, liksom av hela legioner inom djurriket som hjälper er i tider av stor stress eller trauman.

Det är omöjligt att ni ensamma skulle kunna axla stressen och alla utmaningar i ert tredimensionella liv, ännu mindre er Uppstigning till femte dimensionen, utan hjälp från många, inklusive er tvillingsjäl, hela er själsfamilj och andra högre väsen ni vill kalla på för undervisning och vägledning.

I dessa tider av kraftfulla och avgörande aktiviteter ”bakom kulisserna” på Jorden, finns det inget dolt i de högre dimensionerna.

De Galaktiska och högre varelserna arbetar med ert eteriska Jag, medan er kropp vilar i fysisk sömn för att skifta medvetande och för att hålla själva Jorden på rätt köl och i balans genom att rena Henne från gifter och lugna Hennes aktiviteter, medan Hon förnyar sig själv.

Ert arbete med att skifta ert mänskliga medvetande är flerskiktat och viktigt vid denna tidpunkt.

Ni kom inte bara hit för att hjälpa till med att få NESARA LAW antagen, utan för att förbereda mänskligheten för ett nytt sätt att leva. En del av det här har att göra med rymdfärder. Andra aspekter inkluderar nya apparater för att hela, Jorderesor, kommunikation, nya utbildningsformer och andliga studier.

En av de större områdena för förändring har att göra med att individer och grupper börjar förstå att de inte behöver en ”mellanhand” för att tala med Skaparen/Gud/Gudinnan – eftersom de bär inom sig den Gudomlighet som skapar världar, och att deras egen växande medvetenhet speglar denna Gudomlighet i ökande nivåer av Ljus och förståelse.

Många av er har inkarnerat vid den här tiden för att leva på Jorden, inte bara för att växa och expandera genom er Uppstigning, utan för att hjälpa mänskligheten att förstå att varje person har inom sig förmågan att medskapa med detta Universum. Ni kanske inte just nu arbetar med att skapa nya växter eller djur eller bokstavligen flytta berg.

Men ni har trots det samskapat många fina, underbara stunder i livet – upplevelser såväl som föremål, överflöd och förbättrat eller skapat nya förutsättningar för hälsa och välbefinnande.

Ni har riktat energistrålar och samlat vad man skulle kunna kalla en anhopning av energi kring ett visst problem, för att antingen skapa en ny situation eller för att granska och omarbeta en som redan finns. Varenda tanke och känsla ni har skapar något på Jorden.

Det är därför de som använder affirmationer har kommit på att de måste upprepa affirmationerna till den punkt där energin av det de affirmerar blir en naturlig del av deras egen vibration.

Då behöver de inte hela tiden bekräfta sitt välstånd eller sitt välbefinnande, för det har blivit en del av deras liv att ha en viss inkomst eller att njuta av god hälsa.

Deras sinne, kropp och känslor – och därmed deras yttre liv – har accepterat det som deras tydliga avsikter och förväntningar har förklarat om och om igen är sant, tills dessa avsikter och övertygelser blir deras dagliga vibration.

Det är därför vi uppmuntrar er att inte bara vänta på NESARA eller fullt avslöjande av den Galaktiska närvaron, eller världsfred eller fri el. Vi uppmuntrar er att till fullo känna och föreställa er att dessa händelser redan har hänt på er planet.

Ta en stund nu och få känslan av hur det skulle vara om ni hade tillgång till exempelvis fri el över hela världen. Borta är alla rörledningar, kraftverk och gas- och elräkningar. Borta är också alla utgrävningar, all borrning och alla skakningar och de störningar och föroreningar de orsakat.

Känner ni er upprymda av att veta att er planet och Hennes luft och vatten inte längre behöver bli förorenad med oljespill? Blir ni glada av att veta att ingen behöver starta ett nytt krig för att kontrollera oljefälten eller oljereserverna, någonstans i världen?

Känn glädjen ni kommer att uppleva när NESARA och avslöjandena om den Galaktiska närvaron blir en yttre verklighet. Föreställ er meddelandena på TV och Internet och se er själva förklara för andra vad NESARA är, och försäkra dem om att det är en bra sak och att Ashtar Command har stått emellan Jordens folk och katastrofer fler gånger än man kan räkna.

Föreställ er känslan av att ta emot ert NESARA-paket och förklara era nya fördelar och ert välstånd. Föreställ er att ni signerar det och tackar budbäraren och ser skepp på himlen i vetskap om att de innehåller nära och kära inklusive er tvillingsjäl.

Hur skulle det kännas att äntligen få träffa honom eller henne igen? Att se deras vackra ansikte och ögonen fulla av Kärlek, och glädjen över att er tid i separation nu är över? Säg till dem nu: ”Jag vet att du är där. Sänd mig Ljus de sista få stegen från det gamla livet och in till det nya. Sänd mig det mod jag behöver för att göra allt jag kan nu, för att hjälpa dem som gör ett femdimensionellt liv på den här planeten till verklighet. Och vet att jag älskar dig, mer än jag kan säga.”

Känn nu deras närvaro i rummet och vet att de aldrig har lämnat er sida för ett ögonblick. ( De kan vara på flera platser samtidigt). Hitta ett sätt att fira varje vecka, varje dag om ni kan, genom att dansa eller jubla eller bara tacka dem som arbetar så hårt i himlen och på Jorden för mänsklighetens frihet och nya liv.

Och vi tackar för allt som ni gör – ni som är i ”skyttegravarna” och håller fast vid varje god övertygelse ni möjligen kan hitta, när detta sista kapitel av den gamla Jorden kommer till ett slut.

Var vid gott mod! Er trötthet är bara ett litet symptom på de kraftfulla förändringar som sker nu. Ni har hjälpt till att utforma dessa dagar, annars skulle ni inte vara här.

Namaste den Nya Tidens Ljusbringare! Vi är alltid med er.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...