Kristallernas Kollektiv på den Nya Jorden via Galaxygirl, 20 maj 2019

 

Kristallernas Kollektiv på den Nya Jorden

Via Galaxygirl

20 maj 2019

 

Vi är den Nya Jordens Uppstigna Kristaller. Vi förenar oss nu med våra kristallina vänner i er sfär/verklighet som i snabb takt håller på att nydanas, förändras och uppgraderas, i och med att den Stora Centralsolen formar och renar allt som inte är av ljuset till ljus, så att allting blir till ljus, allting blir till kärlekens frekvens. Ytterst kommer detta att bli till verkligheten för er, våra vänner på färden, av ljuset, av utandningen från Modern för Alla Ting.

Vi kristaller utgör ett förenat medvetandefält. När ni talar med någon av oss så talar ni med alla. Det här är varför kristallarbete är så gynnsamt, så helande för planeten. För vi är alla ett förenat kraftfält av energi, av kärlek. Vi kan programmeras för flera syften. Vårt syfte för närvarande är att lyfta upp mänskligheten, för att hålla vibrationen av glädje, frid, förnyelse, för rensandet av allt som inte längre tjänar. Vi är massiva transmuterare. Så kan ni, vårt mark-team, se hur vi alla är sammanlänkade? För när ni förvandlas till kristallina former, kan ni se hur vi alltmer börjar likna varandra? Sändare, mottagare, omvandlare, kärleksbärare av fysiskt ljus. Det är vilka vi är, detta är vad vi gör. Vi hjälper vår storslagna gudinna Moder Gaia på sin bana, på väg till de högre medvetandenivåerna. Hon är en mycket högt utvecklad varelse som åtog sig själv ett oerhört uppoffrande för att många skulle kunna uppleva separationens spel. Det hela var en strålande underbar plan. Kidnappningen är nu över. De mörka är på väg att ge sig av. Vi sänder dem våra helande vibrations-kodningar, som har ett syfte av kärlek och vi ber kärleksfullt att de ska försvinna till ljuset och lämna denna plats enbart för ljuset. För detta är hennes uppdrag, hennes bana.

Nova Gaias målsättning är att vara ett andrum, en helande fristad för samtliga som vistas på henne, en vidsträckt glädjefylld galaktisk samverkan, en mötesplats för många för att samla ihop data, berättelser, glädje och att healas, vila ut under processens gång. Nova Gaia är ägnad att vara ett hem för många av er, vårt Kristnade markteam. Vi säger ’vårt’ för vi liknar er på många sätt och vi är gamla vänner, för vi har under så många livstider arbetat och jobbat vid er sida i lycklig vänskap. Varför består annars förlovningsringen typiskt av en kristall? För att på bästa sätt bevara kärleken. Den representerar de högre sätten, det högre ljuset, transformerar kol till regnbågs-fraktaler av rent ljus. Diamanter, ädelstenar i allmänhet är vackra, hållbara, starka. Detta är vad ni håller på att bli, våra vänner, helt bokstavligt. Ni håller på att bli det högre ljuset, vackra, starka, mång-facetterade, omfamnande ert multi-dimensionella själv, som bryter ljuset till regnbågsnyanser av inter-dimensionellt ljus och medvetande, som transformerar allt runtomkring er till glädje.

Många av er har haft ont i nacken och kroppen, för det är obehagligt att förvandlas, att förändras och detta är exakt vad ni står i färd med att göra. Arbeta tillsammans med oss. Placera oss på de platser där ni har ont så ska vi transmutera smärtan tillsammans med er. Skapa elixir av kristaller och drick våra essenser under dagen och vi ska heala inifrån. Placera oss i ert badvatten så att vi kan välsigna er och i vår tur välsigna vattnets elementaler och deras transmutativa ansträngningar och när vattnet rinner ut till alla andra vattendrag så kommer vi också att ha våra vibrations-kodningar i dessa vatten och heala allting från skräp till ljus. Kärlek. Var transmuterare av kärlek.

Vi är Nova Gaias uppstigna kristall-kollektiv. Vi är visa, vi håller nycklarna för universell kunskap, vilket även ni, våra vänner, gör. För allting finns inom oss, vi är alla Källans vackra, härliga utströmningar. Håll oss intill er förvandlingsprocess, era utvidgande hjärtan och var i frid, bli tröstade. För dessa tider är tunga och de upplevs på bästa sätt med ett lätt sinne och hjärta. Tillåt oss lätta upp er börda. En hel del ska hända på er ytvärld. Förbli i ert centrum, i nollpunkten av ren skapande potential och skapa era drömmar om Nova Gaia, förvandla dem till en stabil verklighet.

Vi är den Nya Jordens kollektiv för uppstigna kristaller. Var i frid och låt er transformeras av dessa kodningar inom dessa ord. Fortsätt ställa er i linje och ställ er på nytt i linje med energierna av högre vibration. Harmonisera er med den kosmiska vågen. Pränta in denna avsikt med era kristaller och vi ska hjälpa er med detta mäktiga åtagande med glädje, lätthet och salighet. När ni utför er djup-andning, visualisera er själva inom en kristallin sfär fylld med ljus. Andas in de 12 strålarnas ljus i den kristallina sfären som omger er, som står i färd med att sprängas av den Kristnade ljus-lågan och andas ut det som är av lägre vibration, se hur det transmuteras inför er åsyn. Allt blir till ljus. Allting blir till en healingfrekvens. Bli healade, bli transformerade, bli förnyade.

Vi är Nova Gaias uppstigna kristall-kollektiv. Var i frid och bli transformerade av dessa tider av högre vibration till de stabila mångfacetterade sanna ädelstenar som ni är. Vi är Nova Gaias uppstigna kristall-kollektiv. Var i frid.

 

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...