Matthews Meddelande genom Suzy Ward, 15 oktober 2019

Matthews Meddelande genom Suzy Ward, 15 oktober 2019

 

15 oktober 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi har glädjande nyheter – sprayen som bildar kemtrails har inte längre giftigt innehåll. Denna utveckling tillkom genom en kedja av kommandon, så att säga, så att det inte skulle påverka skaparens gåva av fri vilja, hos de som ligger bakom sprayningarna.

Gaia bad Gud att avsluta denna fara för sina invånare, i luft, vatten och jord; därefter bemyndigade Gud de frivilliga specialstyrkorna bland er, att omvandla toxiner i sprayen till kemikalier som är naturliga för Jorden. Således kan de individer som har beställt kemtrails fortfarande välja att göra det, men alla spår som korsar skyn är ofarliga.

Matthew, det är fantastiskt! Men blir de inte misstänksamma om att något är i görningen, och börjar undersöka och återigen tar tillbaka gifterna i sprayen?

Mor, vänligen skriv det du just sa. ….. Tack.

Jag skulle vilja att läsarna vet att vi ofta chattar om informationen, då jag överför den. Det är naturligt för oss att göra det, och för många år sedan var dina frågor och kommentarer, en del av meddelandena. Sedan ändrade vi det för att meddelandena inte skulle bli så långa, utan bara innehöll den viktigaste informationen.

Nu är det så att dessa individer redan är mer än misstänksamma, de är skräckslagna, men inte bara för att de antar att toxinerna i sprayen har eliminerats. De är rädda för att alla andra utvecklingar också försvinner, i de återstående fragmenten av makt. Och några av deras gunstlingar har utretts – alla fick veta att om de var inblandade, så skulle de arresteras för olaglig användning av giftiga kemikalier.

Ett antal av er frågade om Greta Thunberg representerar eller manipuleras av en organisation med en mörk agenda. Nej, det gör hon inte – den spekulationen, eller mer korrekt, anklagandet, sprids av självbetjänande individer – och ja, Moder Jord är på väg tillbaka till ett bra globalt klimat, men ert avvikande väder har inte med henne att göra.

De destruktiva händelserna som orsakas av teknisk vädermanipulation, och utvinning och förorening av fossila bränslen, hindrar Gaias ansträngningar. Vi hedrar Greta för hennes renhet, och som med sitt passionerade sätt uppmanar er att vidta åtgärder för planeten, och de kommande generationerna.

”Förklara skillnaderna, om det finns några, mellan “Skaparen”, detta Universums Högsta Varelse” och ”Gud ”. Dessa ord/namn har, om jag minns rätt, dykt upp i Matthews meddelanden ibland, och senast i Arnolds vänliga meddelande. Jag skulle bli mycket glad över att få dessa “namn” förklarade, om möjligt.”

Mina tidiga överföringar som innehåller information om Gud och Skaparen, förklarar också er början som orörda, oberoende själar, och varifrån era kraftfulla medfödda förmågor kommer. [Följande är en del i avsnittet “Vårt kosmiska arv” i Uppenbarelser för en Ny Era.]

 

*****************

 

För att förstå syftet med våra liv så måste det finnas en förståelse för vår relation till Skaparen, den ultimata kraften i kosmos. Det är en relation som helt enkelt består av fadern och hans barn, men ursprunget till våra själar inom Skaparen, kan inte förklaras så enkelt.

Skaparens/Skapelsens energi – den korrekta beteckningen av det Totala, eller Källan av Alltings Enighet – är rent kärleksljus, och det är den mest kraftfulla kraften i kosmos. Namnens beteckning är också de som skildrar det bäst, för de innefattar både den totala essensen i den ultimata källan, och den kreativa handlingen. För att förenkla kommunikationen så säger vi vanligtvis bara Skaparen.

Det fanns ingenting före Skaparen, ingenting annat än Skaparens sovande kraft, fram till det första självuttrycket av Dess väsen. I det ögonblick, som vissa kallar ”The Big Bang”, kom den ursprungliga fragmenteringen av Skaparens kärlek, visdom och kraft fram, som individuella själs-entiteter.

Uttrycket “fragmentering” i detta sammanhang, handlar inte om en nedbrytning av helheten; den tilldelar alla enskilda delar samma egenskaper eller element, vilket utgör helheten. Och omedelbart efter Skapandet, är de första själarna och allt annat som finns i hela kosmos, oskiljaktiga från skaparen och varandra. På själsnivå är ALLA EN, och ska för alltid vara det.

Hur irrelevant denna analogi än kan tyckas, så är det den bästa visuella hjälpen jag kan komma på, så jag ber er att föreställa er den andliga hierarkin av Skaparen, som en paj. Hela pajen är Skaparens Själ: Totalt Allvetande, Källan till Allt; och i centrum finns Skaparens Sinne: Allvetande, All Kunskap. Börja i centrum, föreställ er att en serie koncentriska ringar ligger över hela pajen – ringarna är hierarkins sfärer, Skaparens flexibla uppdelningar.

Det visuella hjälpmedlet kräver nu ett ovanligt perspektiv, för en exakt representation. Föreställ er pajen uppdelad i otaliga skivor, vars bredaste ändar nuddar centrum, Skaparens gränslösa sinne, och blir smalare då skivorna successivt kommer in ringarna längre bort från mittpunkten.

Skivorna representerar de oberoende upplevande själsfragmenten av Skaparen, som har skapats eller manifesterats genom all tid. Varje portion innehåller proportionellt exakt samma ingredienser som den totala pajen, och ingen del är separerad från en annan. Det är samma sak alltigenom Hela Skapelsen.

Nu återvänder vi till Början, när Skaparen först delade Sig Själv. Vart och ett av fragmenten inom den första sfären i den andliga hierarkins perfekta ljus och renhet, hade Skaparens identiska krafter. Detta är sfären av det Kristnade Ljuset, som den faderliga kraften, av de som kallas Ärkeängeln Mikael och de andra ärkeänglarna härstammar från, och de existerade under ett okänt antal eoner som ren medvetenhet.

Då gav Skaparen den ultimata gåvan av fri vilja, till alla dessa delar av sig själv, med den inneboende kraften av den samskapande förmågan – ”samskapande” eftersom energikällan för att producera allting kommer från Skaparen, och utfallet kommer från själarnas tankar. Så gick det också till när de högsta änglarna och Skaparen skapade den andra änglasfären. Även om de inte var lika nära Skaparens Sinne som ärkeänglarna, så var dessa nyare själar också sammansatta av rent ljus, utan form eller substans.

Efter att ha reflekterat under outsagda åldrar, fick de två änglarikena idén om att samskapa själar, med potential för en livsform – de hade valet att förbli utan kroppar, utan form, eller manifestera en form för större upplevelse. Samskapande i denna tredje sfär var universums himlakroppar och gudarna och gudinnorna, vilka kunde välja att förbli utan kroppar eller förkroppsligas i manliga eller kvinnliga former – i vilket fall så är dessa själar androgyna, den perfekta balansen mellan manliga och kvinnliga energier.

Som vi förstår det, så är själens Skapare utvald för att regera över de utan kroppar i universum. De kan visa sin närvaro med ett nästan förblindande gyllene vitt ljus, men deras obegränsade samskapande krafter och idéer är uppenbara, i allt som existerar inom deras respektive universum.

En av dessa gudar är vårt universums Högsta Varelse/Väsen, som tillsammans med Skaparen, skapade allt inom det. Eftersom vår gud kallas Gud av vissa religioner på Jorden, och det är så ni tänker på Honom, Modern, så är det så jag kommer att kalla Honom. Dessutom är Gud en perfekt blandning av manliga och kvinnliga energier, och Moder/Fader Gud uttrycker exakt den innersta naturen, men på Jorden kallas Han vanligtvis bara för Fader, med ett maskulint pronomen.

Det utvecklades naturligt, när de manliga energierna började dominera Jordens civilisationer, tusentals år tillbaka i er tideräkning; även om det feminina, eller gudinnans energi utstrålas i överflöd till planeten, så ska jag bara för att göra det enklare, använda de mer vanliga maskulina benämningarna, de som ni är vana vid.

För att få ännu mer förståelse för Guds ursprungliga varelser, de som kallas rotsjälar, uttryckte sig själva som delar, själsfragment eller själsgnistor, eller Guds fragment eller Guds gnistor. Samtidigt och successivt delade dessa själar upp sig i mindre gnistor, som i sin tur delade upp sig i under-gnistor. Enheter som skapats genom ytterligare fragmentering kallas också under-gnistor. De myriader av individuella, oberoende och orörda livstider för varje själ på alla fragmenteringsnivåer, kallas personligheter.

Jag gav er dessa benämningar – det kan finnas andra också – bara för att visa ursprunget till de otaliga områden som utstrålas från Skaparens sinne. Ingen av benämningarna definierar själarnas andliga utvecklingsstatus, och bara “själ” är tillräckligt, eftersom det inte är någon skillnad i vars och ens koppling till Skaparen, eller deras sammansättning proportionellt sett.

Livskraften, för till och med den nyaste själ, är alltid oberoende, har ett orört Själv, och är oskiljaktigt kopplad till Gud och Skaparen, precis som att varje enskild cell i er kropp både är en livskraftig och oberoende fungerande cell, och samtidigt en oskiljbar aspekt av sammansättningen – de personer ni är.

Matthew, var passar vår nuvarande befolkning in i de indelade under-sfärerna?

Först och främst i under-gnistnivån, men kom ihåg, Mor, det gäller INTE själens evolution – det är bara i den ordningen som de personliga själarna framstod, för självständiga upplevelser! Jag tror att ditt uttryck för “gammal själ” tillhör utvecklingsdelen och inte härstamningen. Det behöver inte ha något samband alls, eftersom den andliga tillväxten bestäms av varje själs val av den fria viljan, och inte hur många livstider det tog för att göra de val, som höjde upp dem till en högre nivå i andlig evolution.

Och nu – i en tid där ingen företrädesrätt gäller, inte bara på Jorden utan i universum! – så finns det några extremt “gamla själar” på er planet, för att vägleda resten av er till högre upplysning.

Jag förstår. Tack, kära du. Är Skaparen kosmos högsta väsen och Gud en assistent?

Nej. Kosmos och universum används omväxlande som synonyma termer, men varje universum är bara en del av kosmos som har flera universum, och vart och ett har sin egen gud eller gudinna som sitt Högsta Väsen. Eftersom människor på Jorden inte är medvetna om andra universum, och dess härskare eller den spirituella skapelseshierarkin, så är Gud namnet, som vissa religioner tilldelat Skaparen.

Detta är som att använda en generisk term för ett formellt namn, som att ge en flicka namnet Flicka. Och det är inte ovanligt eller felaktigt att Gud kallas ”vår skapare”, för Han är det, men det uppstår förvirring angående Skaparen, Gud och namnen.

Jag vet inte hur namnfelet började. Det kan ha varit en viss avvikelse i referensen under antiken, när man visste att Skaparen/Skapelsen är Källan, Allt Som Är, JAG ÄR, Allsmäktig, Enighet, Fullkomlighet, eller något annat namn för att benämna Skaparen som Högsta Väsen för hela kosmos. Namnet spelar ingen roll. När kärlek och vördnad ges till Skaparens namn och till Gud, eller vice versa, så hedras sambandet till fullo.

Treenigheten i de Kristna kyrkorna kan översättas så här: Fadern (Skaparen: den högsta kraften i kosmos, som kallas Gud eller andra namn i era religioner). Sonen (Gud, som är skapelsen eller “sonen” till Skaparen, och även om den Högsta Varelsen endast finns i vårt universum, och även om det inte allmänt erkänns på Jorden, så är Han också Skaparen). Den Helige Ande, (det rike eller den sfär som är närmast Skaparen, även kallad det Kristna riket, där de högsta varelserna är total kärlek uttryckt som ljus; och varifrån själarna som inkarnerar kommer, för att bli stora andliga influencer i hela detta universum, inklusive Jesus Kristus och Buddha Kristus på Jorden).

Oavsett skillnaden i namn och tolkningar, så är den sammanbundna ordningen av treenigheten densamma. Det är ingen skillnad i den gudomliga ordningen med den Allsmäktige Allomfattande och Allvetande Skaparens Varelse, och dess efterföljande krafter, bara i namnen när de har utvecklats.

Skiljer sig Gud och Skaparen åt på något sätt, förutom storleken på deras ”rättskipningsområde”?

Ja, det finns två väsentliga skillnader, men låt mig först upprepa att vilken del som helst av Skaparen, innehåller ALLA element. Därför är Gud ett perfekt, ett oförminskat uttryck för Skaparen, och är Skapare för detta universum – Skaparens sinne i kunskap och visdom, Skaparens hjärta i kärlek, Skaparkraften med auktoritet och ansvar.

Den första väsentliga skillnaden är denna: Skaparens kärnessens är centrum för ordning och liv i kosmos, men en väsentlig funktion av essensen är inaktiv. Precis som att hjulets axel ger en “förankring” för delarna som är i rörelse, så möjliggör den stillastående kraften inom Skaparen, en konstant rörelse av dess andra delar. Om stabiliteten upphör, skulle livet i sig upphöra. Skapande av liv i någon form, kräver en viss hastighet av frekvenser från energi, för det behövs för både de stabila och aktiva aspekterna, av Skaparens funktion.

Gud är aktiv inom alla aspekter. Som den förstärkta aktiva kraften hos Skaparen i detta universum, med samma kvalitet och omfattning som Skaparens essens av kärlek och ljusenergi, initierar Gud alla livsformer och all ordning här. Precis som i kosmos där den högsta, mest kraftfulla energin är ljus – Skaparens essens – så gäller också i detta universum – Guds essens. Ljus är en fluktuerande, expanderande och kontraherande rörelse som ökar i kraft hela tiden, för att innefatta mer kärleksfull kapacitet och känsla.

Ljus kan riktas, men aldrig fångas eller förstöras, och Kärleken är oändlig. Denna kraft av kärleksljus, är samma energi som helt enkelt uttrycks olika, och är grunden för de individuella själar som interagerar med Gud.

Eftersom livet i alla dess former i vårt universum kommer från Gud, så kan det sägas att människor skapas till hans avbild, genom att tillskriva Honom Hans mänskliga skapelser. Idén om ett mänskligt utseende, och det material som fysiska kroppar skapas av, kom från Guds sinne.

Med skapandet av liv i vårt universum satte Han igång det ostoppbara momentet av lagar, som styr allt från galaxernas omloppsbana, till ett frö som vet när det ska komma ut ur höljet och börja växa. Under den omätbara tid sedan detta startade, har bara en teknologisk renodling av energins riktningar, förändrat den ursprungliga kursen av energins gudomliga syfte och rörelse. Det kan inte ske någon förändring i själva energin, eftersom energin är skapandet. Det är hur energin nyttjas och används, som är nyckeln i själva skapandet.

I början, var all skapelse inom detta universum felfri, ren, helig och kärleksfull. Allt var i perfekt harmoni och förening, för livet var tänkt att levas så. Skaparen ansåg att fri vilja skulle vara en gåva till alla själar – det är därför, genom kosmisk lag, härskarna i alla universum är skyldiga att hedra den fria viljans val, för varje själ inom deras respektive domäner.

Men det är möjligt att denna Gåva av gåvor, med själens totala frihet att välja har missbrukats, och gjort det så till den grad att den inte kan betraktas som den gyllene gåva den en gång var. I vissa universum är fri vilja okänd, har vi fått veta, och även i delar av detta universum, har själar tagit upp gåvan i en sådan utsträckning, att det inte längre är ett individuellt beslut, utan snarare ett enhetligt val av otaliga kollektiva själar. I enlighet med Skaparens lag, är fri vilja på Jorden emellertid livets ordning, där Guds hand alltid finns närvarande, men aldrig får begränsa eller förneka själens val.

Den andra väsentliga skillnaden mellan Skaparen och Gud är denna: Medan Skaparen är medveten om varje individuellt liv i hela kosmos, så finns det ingen norm för dess engagemang i själarnas liv, eller interaktion med dem. Gud är inte bara medveten om varje själs position i detta universum, Han känner till varje människas hjärtslag, hemliga drömmar, plågor, glädje, rädsla. ALLT är känt för Gud.

När Skaparen lämnade sitt tillstånd av himmelsk stillhet, var syftet att få uppleva genom att skapa. Som det perfekta uttrycket av Skaparen har Gud samma syfte, och hans känslomässiga aspekt finns inom var och en av hans skapelser, under alla inkarnationer eller andliga livstider. Han känner samma känslor som upplevs av alla själar, andligen eller i den fysiska världen. Inte ens under ett ögonblick är han bortkopplad från upplevelserna hos alla själar, oavsett deras andliga utvecklingsstatus och fria viljas val, och detta gäller också varje livsform inom djur- och växtriket.

I mycket högre grad upplever Gud Jordens ångest, i sitt nuvarande tumult och tunga negativitet, och alla andra himlakroppars sensationer. Jag kan inte nog ofta framföra Guds oskiljaktighet från alla livsformer i Hans universum, och samma förbindelse gäller för varje själ till alla andra själar, i alla former av liv.

Termen “personlig Gud”, som ibland används på Jorden är helt riktig, eftersom Gud ÄR varje person, såväl som alla andra själar i djur- och växtriket. Att känna de kollektiva känslorna från allt liv på Jorden, så väl som känslorna från ALLT liv i hela detta universum, är omöjligt att ens kunna föreställa sig, till och med för de mest utvecklade själarna i detta universum.

Skaparen blir inte involverad i våra liv, men innebär det att Den (?!) inte känner själens fysiska smärta och känslomässiga lidande, som Gud gör?

Mor, “Den” som pronomen för Skaparen, är inte förnedrande. Denna användning kan inte jämföras med din “den” som tyder på en sak eller ett tillstånd, istället för en varelse. När det appliceras på Skaparen, så liknar det vit: Vit är färglös, det är färgernas sammansmältning. Från vitt bryts alla färger i universum in till sina egna essenser, och på andra håll i universum, finns många magnifika nyanser som är okända på din planet.

Skaparen upplever verkligen själarnas känslor i hela Skapelsen, och till en mycket högre känslighetsgrad, än kapaciteten i kropparna hos er tredje densitet, men den blir inte involverad eller ger personlig respons, till någon själs situation. Gud har å andra sidan, ständigt i rörelse all möjlig hjälp, för de val Hans själar gjorde före födseln.

Guds armar, så att säga, omfamnar varje själ i detta universum, och snabbare än du kan blinka, svarar hans sändebud med att ge hjälp till själar i nöd, för sådant som inte ingår i deras överenskommelser.

 

*******************

Tack Mor, för att du har lagt till det här materialet. Älskade systrar och bröder, ni är personifieringen av den oöverträffade storslagenheten och kraften i Skaparens energi av kärleksljus, som evinnerligt förbinder er med allt annat i hela kosmos.

___________________

Kärlek och Frid

Suzanne Ward

 

Översättning: Maggan

 

You may also like...