Kristas Högre Jag, 5 februari 2022

Kristas Högre Jag

5 februari 2022

Jag delar denna berättelse med Jordens invånare. Det som förutsades hända 2014 var mer av samma sak. Inga båtar skulle gungas eller världar splittras. Alla medborgare var lyckliga över status quo. Ingen större omvälvning skulle ske för att skaka er planet. Nu är vi i 2022 och alla medborgare är inte lyckliga. Som kollektiv finns behovet av förändring inom er. Dagens medborgare kommer att göra två saker. De kommer att gå skilda vägar. Några kommer att följa sitt hjärta, andra kommer att ignorera det. I det ögonblick ni väljer er väg skapar ni vågor som sänder ut signaler; jag kommer att vara kvar på Jorden, eller, jag kommer att gå i linje med Nya Jorden.

För dem som väljer en ny väg, ni måste hedra det. Ni kan inte göra ett val för någon annan. Låt dem vara. Djupt i sin själ vet de att de kommer till ett vägskäl. Nu finns det för dem som väljer att inte följa sin inre vägledning ett tredje alternativ. Det tredje alternativet är att upprepat söka visdom i många övningar. Ni får en chans att prova och prova att hitta den väg er själ önskar. Är ni på vägen att prova och prova? Får ni inre vägledning men gör det motsatta? Ni har tid under detta år att ta det riktiga beslut er själ ber er om. Om ni ignorerar er inre vägledning kommer det att bli en skumpig väg. Under 2022 måste ni göra valet att följa ert hjärta, det finns ingen återvändo. Inget åh … jag kom på det några år senare. Det är nu. Vad säger ert hjärta till er just nu? Ingen sitter fast. Ni gör bara små förändringar som leder till en stor förändring. Det finns ingen anledning att säga, men jag kan inte. Allt är möjligt. Det allra bästa ni kan göra är att lita på att ni vet vad som är bäst för er själva. Påverkare utanför spelar en roll, men kan ni skaka dem av er? Var en kraft som inte går att skaka. Ni har en inre vägledning som verkligen vet vad ert hjärta önskar. Det finns inget ni måste göra för att säga till ert hjärta något annat.

Många kommer att försöka övertyga sig om att de verkligen gör det rätta. Men har ni frågeställningar som poppar upp i ert liv? Är inte de ett tecken på att detta inte är er väg? Konstanta signaler borde säga er något. Var tar ni emot era djupa tankar? Sent på kvällen när ni ligger vaken? De djupa tankarna måste släppas fram. Låt dem komma till ytan. Undersök dem, de finns där av en orsak. Det ni grubblar på måste ni lyssna till. Orsaken till att många människor inte lyssnar på sig själva är rädsla. Jag säger er till 100% att rädsla är en fiktion. Det kommer till 100% ur en agenda som syftar till att sänka er vibration. Rädsla existerade inte förrän den skapades. Det är inget som borde ha lärts ut. Men den tas upprepat fram. Den finns där, alltid i bakgrunden, den påhittade känslan. Rädsla existerar egentligen inte, utom när ni skapar den i ert sinne. För att inte tala om det som får er att tveka, rädslan för det okända. Ni behöver inte veta. Om ni blir vägledda så är det menat att vara så. Varför måste ni veta? Jag säger er, det behöver ni inte.

Om ni följer vägledningen de kommande dagarna, observera era reaktioner, vad är det som händer. Vem är det som berättar? Hur mycket kommer de att skrämma er? Det är avsiktligt. I er stilla timme, bekräfta för er själva att det bara är en agenda. Den existerar inte. Jag behöver bara släppa den, den är avsedd att styra mig. Denna agenda har spelats ut i tusentals år. 2022 är det år ni släpper iväg den. Det här är året då ni vaknar upp. Vad innebär det att vakna upp? Det är en process där ni blir medvetna om den agenda som påläggs er. Vänta inte på att lära er detta under kommande år. Lär er det nu, lär er det idag. Utbilda era bröder och systrar, och hedra deras val. De kanske lyssnar, eller kanske inte. Alla människor väljer själva.

Om ni läser detta vägledde er själ er för att hjälpa er på er resa. Ta åt er denna kunskap, gör det bästa ni kan av den. 2022 är det år ni måste lära er. Ägna er tid åt att hedra er själva och följa ert eget hjärta. Det är min önskan för er. Vi är alla ett i medvetande och tillsammans kommer detta år att vara avgörande. Många välsignelser från mig, den inre själ som sträcker ut min hand till er. Jag älskar er.

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...