Kuan Yin, 10 april 2015

Lady Master Quan Yin:

Ni är bra på väg mot Större Fred och Harmoni i Världen

10 April 2015

Kanal: Fran Zepeda

Hej ni käraste. JAG ÄR Quan Yin. I dag har jag kommit fram för att tala om Reningsprocessen som ni alla har gått igenom, att föra mer Kärlek, Harmoni och Fred till Världen.

Denna reningsprocess har många nivåer och nyanser. Den innefattar först av allt reningen och rensningen som ni alla har gått igenom, och som gjorde mer möjligt att med Kärleksenergin ni har förankrat och fäst inom ert hela varande och därmed världen.

Det är också ett utgjutande och kulmen av nivåerna ni alla har lyft upp er själva till, i ert klättrande upp för stegen till Uppstigning. Det är ett ”komma hem” till essensen av vad ni alltid har varit, rensningen från alla hinder till den glödande essensen som är kärnan av ert väsen och är er födslorätt som kommer tillbaka till ert Sanna Gudomliga Själv åter igen.

Jag har sagt att det (denna reningsprocess) har många nivåer. Men den kan också lägga fram en bild på ett sätt som du kan tolka som negativ. För det är i förloppet av att observera och rensa den negativitet som reningen överflödar av. Och ett nödvändigt steg i processen.

Och således är det mycket lättare att förstå och införliva och integrera den gudomliga aspekten av Renhet i en mer stödjande nivå.

Ty ni alla kommer igenom denna process för rening, och förankrar många gudomliga aspekter lättare och permanent…Kärlek, harmoni, fred, frihet, med mera.

För i er examen till en djupare och högre nivå av förfining av era ljuskroppar och kristallina strukturer, fogar ni er efter den vackra väv av Rening som lyfter er högre och lyfter mänskligheten högre i en vacker omvandlingsprocess och uppenbarelse av er sanna natur.

Mina kära, ni måste berömmas för att navigera denna svåra process av Rening mitt i många hinder och illusioner som tävlar om er uppmärksamhet. Ni håller er avsikt högt, och för att ”nå stjärnorna” så att säga, och ge till världen en vacker grund för Fred, Harmoni och Kärleksfyllda upplevelser och upprätthållande.

Jag omsluter er nu i mina armar av Kärlek, Fred och Harmoni, och bönfaller er att känna och lita på att ni har höjt er själva en hel del under de senaste nedladdningarna och omslutna av hög-intensiva energier och koder. Ni har klarat er mycket bra, och många av er upptas fortfarande av denna process. Och kommer att fortsätta att göra det med större lätthet och grace och precision, när ni fortsätter att tillåta er att lyfta och visa världen ur ett annat, högre perspektiv.

Det är verkligen en vacker kulmen av ande och processer som leder er allt längre på er väg av Uppstigning. Vi ser ett mycket mer gediget och permanent etablerande av högre frekvensenergier uppehållande mänskligheten och Jorden, och vi har er ljusbärare och ljusarbetare att tacka för detta.

För i era svåra processer har ni gett världen en gåva. En vacker gåva av Kärlek och Kärleks-baserande aktivitet och samspel som tjänar till att bevara Jorden och hennes invånare på väg mot storhet. Storhet i gudomlig gemenskap med Skaparen.

Var snälla och se er själva som de sändebud och magiker som ni är. Ingen annan grupp av människor kunde åstadkomma vad ni har, eftersom ni har förenat och genomfört alla era unika gåvor och inte gett upp, och i samförstånd med andra, har ni uppnått storhet. Ni är på god väg till ökad Fred och Harmoni i världen.

Även om det ibland verkar strida mot detta faktum, ska ni veta att det inte alltid är uppenbart vilka framsteg ni alla har gjort. Men det säger Jag er, så ni kan lösa in er  med mer självförtroende, och fortsätta vad ni gör för att lyfta er själva och andra i denna vackra process av Uppstigning och bygga en Ny Jord.

Tack från mitt djupaste hjärta för allt ni är och gör.

Namaste

JAG ÄR Lady Quan Yin

Översättning: Mie Fjällvide – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...