Kuan Yin via Susan Leland, 22 september

 

 

kwan-yin

Dagjämningens energier i Balans, Harmoni, Fred

Ashtar on The Road Telefonkonferens, 22 september 2015

”Hälsningar, Kära Familj!

Jag är Kuan Yin och jag kommer till er med den största Kärlek och Glädje över vår Gemenskap! Det här är verkligen en ytterst viktig tid i er historia! För det är tiden då alla på Planeten Jorden och bortom den ska komma samman i detta Storslagna Upplyftande, som naturligtvis får hjälp av de inkommande Högre-Dimensionella Kärleks-Energierna!!!

”Det beror på att ni har välkomnat dessa energier. Det beror på att ni nu är så redo att inta era platser bland de Högre-Dimensionella civilisationerna i ert solsystem, er galax och i Universum! En energi av ett speciellt slag vill jag diskutera med er och det är naturligtvis Dagjämningen.

”Nu känner ni genom dess namn, att det är frågan om en utjämnande energi. Det är för att den ska föra med sig harmoni och balans. Vi vet, att när ni betraktar den Tredje-Dimensionella Planeten Jorden, så kan ni överallt se behovet av harmoni och balans i allt liv. Jag är här för att försäkra er om att dessa energier verkligen kommer att föra med sig stor hjälp i att uppnå det!

”Men det är ni, Kära, som är vad vi kunde säga dessa energiers dirigenter. Det är ni, min Älskade Familj, som med er Kärlek, Nåd och er Gudomliga Helighet, har förmågan att föra in dessa energier för att de ska uppnå det maximala i det de kan få till stånd!!!

”Och det är verkligen så att dessa energier är på väg in för er alla! Det finns de, som ni själva, som helt och fullt medvetet förstår dem. Det finns de som är medvetna om att saker och ting håller på att förändras, men de är inte säkra på vad de ska göra. Och det finns de som helt enkelt fortarande sover i sina sängar, som så många barn när de drar täcket över sina huvuden för att slippa höra väckarklockorna ringa.

”Vi måste vara varsamma och ändå starka i vårt erbjudande* – eller när vi riktar dessa energier till hela Världen – för att uppnå harmoni, balans och naturligtvis en storslagen Fred!!! Den Fred som uppstår i Kärlek, inte i krig; den Fred som inte inkluderar något som har med vapen att göra; den Fred som enbart inkluderar allas Hjärtan som är sammanlänkade i en storslagen, harmonisk Kärlekssång – Kärlekssången från varenda individ till sig själv, och sedan vidare till alla andra som bor på Planeten Jorden, inuti och ovanför!

”Det finns bosättningar överallt. Och ja, ni kanske säger: ’Nåväl, några har redan denna Fred. Några är upplysta. Några har stigit upp och vandrar ändå bland oss som Mästare och kan samtidigt se Multi-Dimensioner.’ Ja, det finns några bland er som redan har gjort detta eller som är i färd med att göra det! Ni är alla i tillståndet av ’i färd med att göra det’ eller ni ’gör det alltmer’, vilket ger er förmågan att Vara Själva Freden!!!

För när ni får det Högre – Dimensionella Perspektivet, så finns det inget i 3D som kommer att bestå om det inte är fridfullt – och ni kommer att se det och veta det! Men som jag har sagt, så finns det många som är omedvetna i sina 3D-jag om vad de ska göra, eller som inte har en aning om att någonting överhuvudtaget håller på att ske, för de har fortfarande inte vaknat.

”Därför behöver dessa energier av harmoni och balans få komma in, dessa fridfulla och kärleksfulla energier, för att välkomna dem! Och jag kan säga, att välkomna dem å varje levande varelses vägnar, som lever på Planeten Jorden och bortom den, så att de mer fullständigt ska kunna integreras, så att fler kan vakna upp till dem och inse att, ja, saker och ting håller på att förändras, saker och ting håller på att skifta! Ja, det finns några nya energier på gång här, så man kan slappna av och släppa taget om alla skrämmande tankar man kanske har haft gällande dem. Och man kommer att få se att allt är väl i ens Kungarike!!!

”Därför inbjuder vi er att komma samman, medvetna om hur viktigt vårt budskap är, och vi ska dela det med varandra och med alla som kommer efter denna Samling och, faktiskt sänder ut den i etern så att hela Planeten kan höra den. Vi ska komma samman på Sekhmets kristallskepp för att göra precis just det!!!

”Under tiden så erbjuder jag er, min Älskade Familj – som om ni på ett sätt vore mina barn, och det är inte på något annat sätt än på det mest kärleksfulla och respektfulla sätt som jag säger det – det innebär att jag erbjuder er min Välsignelse, mitt tack för allt som ni har upplevt, för allt som ni har gjort i detta liv och i alla före det och, mest av allt, mina gratulationer till er för var ni nu befinner er! Och jag kan försäkra er om att era liv är Gyllene, för ni är på väg, eller på stigen, om ni vill uttrycka er så, på den Gyllene stigen mot Den Gyllene Tidsåldern! Och den Gyllene Tidsåldern är ett steg på väg mot er fullständiga Uppstigning!!!

”I denna Gyllene Tidsålder kommer ni att finna mer och mer av energierna som är i harmoni, balans och framför allt Fred – alla dessa får kraft av Kärleken och alla är helt och fullt tillgängliga för er för att ni ska ta dem i bruk, inom er själva och för att ni ska dela dem med andra! Detta, Älskade Ni, är hur Världen steg för steg, ett i taget, gör sin Uppstigning, men tillsammans i Det Stora uppdraget, tillsammans längs den Gyllene Stigen – kommer slutligen var och en hem till de Höga Dimensionerna, för att där förenas, var och en med den del av sig själv som redan befinner sig där!!!

”Ni ska förena er med era Högre-Dimensionella Jag. Det är den viktigaste delen i varje Övning eller Meditation som ni kan göra, för jag innesluter er alla, era hela jag!! Det är så ni kommer samman, i Gemenskap, kan jag säga, med ALLA varelser av Kärlekens Ljus i Universum. Och det, Älskade Ni, är Vilka Ni Verkligen Är!!! Ni har aldrig varit separerade, spara det i ert eget tredje-dimensionella medvetande!

”Nu, när vi tillsammans stiger upp – för vi är här för att färdas längs era Vägar tillsammans med er – se på er själva när ni känner den Storslagna Harmonin i Vi Är Alla Ett! Det är så som ni återvänder till Kärleken – enbart Kärleken – i alla era tankar och era ord och era handlingar!!! Detta är hur ni kopplar er samman med era högre jag i Kärlekens hela Universum och slutligen gör era egna övergångar, och tar med era transformerade kroppar, så att ni helt och fullt kan säga ajöss till den tredje dimensionen!!!

Om ni väljer att vänta ett slag och dröja en aning med er status gällande er Hemkomst, så är detta precis och gudomligt perfekt för er del. Nu kan ni helt enkelt välsigna er själva, för att få njuta av Friden, den balans som Dagjämningen för med sig och så helt och fullt delar med er alla!

”Jag tackar er för att ni är här i denna Storslagna Familj för att dela denna energi med varandra. Och jag bjuder in er att fortsätta i denna Samling så att vi ska få dela den med hela Världen och Universum som finns bortom den. Tack, högt Älskade Ni!!! Så är det. Namaste!”

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, September 22, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...