Lord Kuthumi via Linda Dillon 19 aug 2020

 

Lord Kuthumi via Linda Dillon 19 aug 2020

 

Lord Kuthumis Uppmaning till Handling | Linda Dillon

Hälsningar, jag är Kuthumi. Välkomna älskade söta änglar och ljusvarelser. Välkomna till den här gemenskapen. Jag menar inte bara den här samlingen här i dag. Jag menar det här kärlekssamhället, denna gemenskap med Modern, Fadern – den oändliga Enda, källan till allt som ni är och alltid har varit integrerade med. Jag välkomnar er. Jag välkomnar er som jag välkomnade er till Sahara, som jag välkomnade er till Egypten, som jag välkomnade er till Tibet, till det stora Vita Brödraskapet, Rådet av Kärlek och till denna återförening av den Enda.

Jag är bringare av framtiden, ankare av det förflutna och andens närvaro i alla betydelser av nutid och närvaro. Jag är innehavare av the Golden Flame. Ja belysning, uppstigning, upplysning och handling. Och det är därför jag kommer i dag för att ge eko, upprepa och personifiera uppmaningen till handling.

Söta änglar av Ljus, människor av Kärlek – glöm inte detta. Människor, oavsett om ni är stjärnfrön, jordväktare, hybrider, det finns inget sådant som nationalitet. Ja, ni har en bekväm märkning, identifiering som Gaianer eller som Nova Gaianer, men ni är oändliga. Inte att ni blir det – ni är redan oändliga. Detta är ett av uppvaknandena. Ja, jag uppmanar er att vakna, och låt mig tala om detta eftersom uppvaknande är handling, meditation är handling, äta, dricka är handling, bön är handling.

Men det är också tider, söta ni, i den nuvarande verkligheten inom Moderns oändliga tid, som ni upptar, att gå framåt i handling. Jag har hört så många av er säga, “men Mästare, vilka åtgärder ska jag vidta, hur ska jag gå vidare, vad ska jag göra?” Åh, jag kunde komma med förslag. Men låt mig tala till ditt hjärta, ditt sinne och din själ. Jag antar inte – och ja, ni kallar mig Mästare och Lord. Men som Yeshua, som Jesus Sananda, som mina bröder St. Germaine, El Morya – jag vill bli kallad vän. Jag vill kallas allierad; Jag vill kallas bror. Och ja, ibland syster.

Separera er inte från mig, från oss. Tillåt oss kärlekens heliga intimitet, det familjära – att vara ett syskon av privilegium, att vara vän med heder.

Så när jag säger till dig att jag inte tar mig friheten att berätta för dig hur du ska gå vidare, vilka åtgärder du ska vidta – det betyder inte, min älskade, att jag inte är tillgänglig, redo, villig och kapabel till fullt samråd. Såklart jag är. Det är min glädje – min gyllene glädje. Och det är mitt heliga syfte.

Men vad jag önskar att du ska veta, är vad vi redan vet – är att ditt hjärta, din varelse, ditt medvetande, ditt undermedvetande, din omedvetna – slöjan är borta – sluta låtsas.

Du vet vad som ska göras. Så verkligen, ofta, är frågan du ställer till mig, “Kuthumi, Mästare, jag är inte säker på att jag är redo. Jag är inte säker på vilket som är det första steget och vilket som är det sista. ”Det jag säger till dig är två saker. För det första spelar det ingen roll. Tro inte att du eller vi leder dig felaktigt. Och få den här handlingen att gå, den här utflykten, det här äventyret, denna utforskning, spännande och fylld med undran och vördnad, inspiration och glädje. Om inte, vad är poängen?

Du inkarnerade inte under denna tid av uppvaknande och handling, uppstigning i den fulla betydelsen av ordet martyr, för att lida. Det är paradigmet, du krossas bokstavligen till småbitar. Du har delikat och oberoende sagt “nej”, vilket vi berömmer dig, hedrar dig för. Du har väldigt lite begrepp om hur djupt du är omhuldad och älskad.

Jag har gått på er planet in och ut ur grottor och öknar. Jag känner till utmaningarna. Men det har inte förekommit någon större utmaning än uppstigning i form för närvarande, av uppstigning till den 13: e oktaven, att inte bara förankra utan att leva i den 7: e dimensionen och sedan manifestera sig till den 3: e. Vi önskar inte, Modern vill absolut inte förneka er glädjen av fysiskhet, av blommor och träd och gräs och sand och hav och floder.

Men vi vet också att detta (livet) helt enkelt är en upplevelse, ett uttryck för kärlek. Inte bara ett uttryck för Moderns skapelse, utan också Moder Gaias skapelse som hon erbjuder er. Utmaningen är att säga nej till distraktion, till omvägar, till handlingar som är självbegränsande, självförgörande, som inte är av kärlek. Det är slöseri med er tid i er förståelse av tid.

Vad jag ber er om och vad jag erbjuder er, inte bara mitt heliga jag utan vi alla, är vårt sällskap, vår hjälp, vårt stöd. Och ja, naturligtvis vår kärlek. Och i detta, denna dag, vaknar jag åter, jag sätter in igen, jag återinför min Gyllene Flamma inom er. Inuti ert hjärta, i era celler – de är mäktiga åtgärdsvidtagare, inom varje atom i er varelse.

I er förståelse, älskade, är framtiden inte det som ligger framför er. Framtiden är just nu. Omfamna den. Omfamna den med det gyllene skrattet, med glädjen, med spänningen hos ett barn och en äldres visdom eftersom ni är allt detta. Låt oss utforska, universum lockar.

Jag vill också påminna er, var och en av er är pelare, var och en är fyrar, var och en är ljusstrålar, vare sig det är guld eller silver, magenta, smaragd eller blått. Förfalska det inte! Gå med min kärlek. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...