Lady Nada – Guds Öga via Jahn Kassl, 9 september, 2023

Guds öga
Jahn J Kassl 2023-09-11
Gud uppenbarar din själs väg för dig.
Älskade människor!
I GUDs öga, genom GUDs öga och i GUDs allestädes närvaro sker uppstigningen. Allt är anförtrott i HANS vård, allt utspelar sig enligt HANS vilja, allt får kraft och verklighet genom HANS kärlek. Ingenting förblir dolt för GUDs ögon.
Gud känner till dina behov i dessa dagar, timmar och ögonblick. Gud känner dina frågor, Gud känner ditt hjärta och Gud känner till din djupa inre längtan efter enhet.
Gud dömer dig inte, Gud dömer dig inte. Det Gud gör är att avslöja din själs väg för dig, genom försyn och reflektioner!
Så går det till när allt i ett liv får mening, för all lycka och även olycka är bara två sidor av samma mynt: det med Guds nåd och fullhet!
Hur länge till?
Idag står du inför stora utmaningar och ibland frågar du dig själv: ”Hur länge kommer detta att fortsätta?”
Men jag säger er: Klaga inte, klaga inte, för allt sker under Guds ögon och genom Guds ögon. Allt har en djupare mening.
Du räknar dagarna till uppstigningen och ibland är du rädd för vad framtiden, vad morgondagen kan ge. Jag säger till dig:
Räkna inte de kommande dagarna, utan lägg större vikt vid nuet. För många dagar passerar olevda, och då har du för varje dag som kommer alltid detta: en dag mindre som ger mening och djup åt livet, en dag mindre för att ägna dig åt de riktigt viktiga sakerna.
Fördjupa dina ansträngningar för att se varje dag som en dag av Guds nåd – snarare än ett åläggande eller en ovälkommen utmaning.
Idag formas sanna Mästare, Mästare i mänsklig form, Mästare som du. Denna process involverar ditt fullständiga, inte partiella, uppvaknande! Det är därför du ofta hamnar i situationer som kräver allt av dig. Dessa situationer presenteras för dig som en gåva tills du kan dra den enda korrekta slutsatsen av dem: Allt sker genom Guds ögon och i Guds nåd!
Väx med dina uppgifter!
Din förvandling till en Gudomlig människa är i full gång, vilket innebär att du släpper allt som vibrerar lågt, du dör i många små dödsfall och måste engagera dig i många stora dödsfall – tills du slutligen reser dig som en fågel Fenix ur askan.
Varje ögonblick är en gåva från Gud och varje händelse gör dig starkare, mer medveten, mer vaken och mer Gudomlig.
Väx med dina uppgifter, anta utmaningarna med tacksamhet och glädje, och ge bara yttre händelser den betydelse de kan ha för din inre tillväxt!
Eftersom hela scenen på denna Jord – och hur den utspelar sig varje dag – bara tjänar ett syfte, bara har en mening: att lyfta dig och främja din inre tillväxt!
När människor vaknar, verkar världen de lever i till en början konstig för dem. Men när människan väcks förvandlar hon världen och den blir Gudomlig, som hon själv är.
Vaken eller under uppvaknande?
Har du redan vaknat eller håller du fortfarande på att vakna? Din syn på Jorden, din uppfattning om händelserna har en direkt koppling till det.
Den vakne vet att allt är genomsyrat av HANS nåd, den vakne måste först komma till rätta med detta faktum och som en nyfödd människa i sin kropp, först finna sin väg i sin Gudomlighet.
Många människor är vid denna punkt idag!
Så jag inbjuder dig att fortsätta din förvandling till en människa av ljus, oförskräckt och med all din uppmärksamhet! Inget mer behöver göras nu, för detta är allt: tills du kan se Gud genom dina ögon och dig själv genom Guds ögon.
Med all kärlek
LADY NADA

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *