Lady Venus Kumara via Jahn Kassl, 4 augusti 2017

Lady Venus Kumara via Jahn Kassl, 4 augusti 2017

 

 

Varför kan ni inte ha tillit? Eftersom ni fruktar svek och besvikelse.

Älskade människor,

Tillit är inte ett koncept, utan en andlig attityd. Det är en grundläggande inställning till livet som, oavsett svek eller besvikelse, antingen är närvarande i en person eller inte.

Hur kan tillit slå rot i dig?

Genom att inte villkora tilliten! Det betyder: Tala inte om “missbruk av ditt förtroende”. Låt allt dömande i det här sammanhanget försvinna och bestäm dig för att villkorslöst lita på livets och försynens konsekventa handlingar!

Tillit har allt att göra med dig, och är aldrig knuten till andras beteende.

Har du eller har du inte tillit? Vid denna tidpunkt talar ditt sinne och väcker tvivel.

Grundläggande attityd av tillit

Det här är exakt när du inte bör ha för mycket uppmärksamhet på tvivel. Observera de bekymmer som kommer från ditt sinne när de konfronteras med tillit till livet, och fortsätt att observera dem tills dina tankar lugnat ner sig och dina känslor löses upp.

En andligt väckt person har internaliserat den grundläggande attityden av tillit och förblir tillitsfull oavsett hur utmanande omständigheterna kan vara – de kan inte göra på annat sätt. Den uppvaknade personen vet att det är betydelselöst hur människor eller omgivningen reagerar på deras tillit, eftersom tillit och kärlek är i resonans med Gud och behöver inte något annat resonansfält. Vad som har sagts: Tvivel och misstro är saker för sinnet, säkerhet och tillit härrör från själen.

Ett väckt sinne har insett det här. Så fortsätt att ha tillit! Gör aldrig din tillit beroende av någonting och bind aldrig den till andras beteende.

De som tror att de kan missbruka ditt förtroende, missbrukar sig själva; De som tror att de kan göra dig besviken, är själva besvikna; Den som inte kan känna igen ditt ljus lever i mörkret. Och den som är borta från din kärlek har inte kommit tillräckligt nära ännu för att älska sig själv.

Sanna och giltiga är de kosmiska lagarna för ALLT-SOM-ÄR, sanning och giltighet är vad din själ strävar efter. Din själ är gjord av tillit – känslan av grundläggande förtroende för ALLT-SOM-ÄR och för sig själv. Din själ behöver inte yttre reflektion för att ha tillit, den är självständig.

Det som ges här är sant och giltigt, för sanningen är: Enhetlighet bland människor uppnås genom att varje individ blir hel.

I denna process är grundläggande tillit för Gud av yttersta vikt.

Älskade människa,

Här och nu uppenbaras fullhetens väg till dig.

Jag är med dig.

LADY VENUS KUMARA.

»Källa – Kanal: Jahn J Kassl

 

Översättning: Lars-Eric Sidling               www.st-germain.se

You may also like...