Rapport från LISA RENEE, 17 april, 2019

Rapport från LISA RENEE

17 april, 2019

En Lovsång till Stjärnfröna

Många av oss som befinner oss på Uppstigningsvägen, eller har vaknat upp till att minnas oss själva som ett Stjärnfrö, har under Uppstigningscykeln kommit till Jorden för att aktualisera vår unika blåkopia och vårt uppdrag, i ett försök att förkroppsliga högsta möjliga modellbeskrivning för Kristusmedvetandet och hjälpa till med att stötta det planetariska mass-uppvaknandet. De flesta Stjärnfrön valde mycket utmanande jordiska blodslinjer att inkarnera till under denna cykel, såväl som att de före sin födelse sam-skapade mycket uppåtsträvande andliga uppdrag i sina överenskommelser, för att sträcka sig till sina yttre gränser för att uppnå sina hjältemodiga sannolikheter. Vi visste vad som stod på spel i denna specifika inkarnation. Sålunda har många av oss i denna livstid lastat på sig intensiva medvetandelärdomar och karmiska utrensningar, för att bemästra polariteterna och entiteterna, samt för att uppnå mästerskap över teknologisk hjärnkontroll och för att få lärdom om hur den anti-mänskliga kulturen påverkar denna planet. Som ett resultat av de tungt pålastade 3D-lärdomarna på Jorden har många av oss fått genomlida intensivt besvärliga och svåra barndomar, med att försöka få världen omkring oss att förefalla vettig, såväl som att uthärda de dysfunktioner och grova situationer som uppstår bland våra egna biologiska familjemedlemmar.

De flesta Stjärnfrö-människor lider av extraordinära nivåer av minnesförluster och blir mer direkt trakasserade av NAA (Negative Alien Agenda), med början under barndomen, för att avskräcka dem från deras sanna uppdrag och andliga syfte. Som ett resultat av detta specialiserade mörka trakasserande, kan många av oss utveckla komplexa och smärtsamma kroppsuppfattningar som handlar om att något på djupet är fel med oss, eller att vi är dåliga personer för att vi inte kan förstå hur vi hamnade i denna främmande, svåra belägenhet. Var jag en massmördare i mitt förra liv, så att den dåliga behandlingen i själva verket är berättigad? Ni har rätt att vara förbluffade och förvirrade av denna dåliga behandling, eftersom inget är så enkelt som det förefaller vara och den berättelse vi har fått höra är felaktig. Vi måste vakna upp och minnas varför vi kom hit till Jorden under Uppstigningscykeln.

Innan vi inkarnerade till 3D insåg vi vårt ansvar att heala familjen av den ursprungliga blodslinjen och att vi skulle få tillgång till andligt stöd för att fullborda den nödvändiga healingen av våra förfäder. Vi kom bara inte ihåg, eller så visste vi inte, hur mycket hårt arbete detta i själva verket skulle utvecklas till! Efter några års trampande runt i stanken, vid åldern av mästartalet 33, når vi vanligtvis en ny tröskel av fullbordad genetisk vägröjning och kundalini-aktivering. Vår holografiska expertis av att omfördela mönster kan nu appliceras på Jordens kollektiva rutnät för medvetande och gör oss som standard till en rutnätsarbetare, en akupunkturpunkt som ska driva regnbågsfrekvenser till rutnätet, vi ska dela med oss av vårt unika DNA-mönster till Jorden. Vi hittar oss själva bland strimmor av ljus och kundalini-strömmar som sprutar ut från olika kroppsdelar, blixtar kommer ut från våra händer och fingrar med en tilltagande känsla av ett öppet hjärta och en öppen hjässa, vilka håller på utvidgar sig och kan användas till att spontant göra övergångar och ta hem själsdelar. Du Kristnade Stjärnfrö behöver aldrig längre sova, för nu består din kropp utav organisk Guds-teknologi, inom vilken det inte finns någon skillnad mellan vakenhet och sömn, du färdas till Universums ände för att besvara uppropet och du arbetar tillsammans med andra andliga familjemedlemmar på det som behöver utföras.

Under detta utvecklingsstadium exploderar vår personliga värld, alla personliga intressen och preferenser inom 3D har svepts bort till obefintlighet och allt som finns kvar är andan för sanning och Service. Som ett resultat för detta Stjärnfrö-uppdrag, lider många av oss under de olika stadierna av vårt rensande för våra förfäder och vår healing-process inte bara av ett Komplex av att vara ett föräldralöst barn, utan många av oss upplever också oss själva som att ha blivit utpekade som ”det svarta fåret”, den som är udda, den utstötta, knäppskallen. Många konventionella 3D-människor runtomkring oss verkar känna att vi energimässigt är annorlunda, som om de visste att vi är annorlunda, men de kan inte sätta fingret på vad som är annorlunda med oss. De känner sig inte bekväma med dessa olikheter och de börjar utveckla smarta sätt att verbalt attackera, emotionellt manipulera eller hantera den rädsla som stiger upp till ytan genom att överföra ett skuldbeläggande. ”Gaslighting 101”, direkt från NAA:s mörka press. Många gånger kan en Stjärnfrö-person känna sig utpekad för isolering, åtlöje, utfrysning samt att ha blivit beskylld för saker som man inte har gjort, man fick agera syndabockens arketypiska roll. Åh, min syndabock, låt mig räkna sätten, hur många gånger andras emotionella bördor staplades på mig som om det hade varit mitt fel? Jag fick stå där som en panelhöna i ett försök att förbli obemärkt, bara för att bli utsatt för någon annans emotionella teatertrick, en mängd mörka spottloskor och eteriska vapen, bara få att för höra att det var mitt fel. Detta upprepade mönster får en inte exakt att gynna ens nivåer av självförtroende. När man anses vara den som är den udda personen i en grupp av människor, där man inte känner att man passar in någonstans, så är det ett ensamt och omtumlande förslag.

Men den allra viktigaste biten i denna Stjärnfrö-upplevelse är att fastän det inte är angenämt att ha människor som enkelt känner att de kan använda en som en syndabock eller slagbräda, så är det en storslagen möjlighet till att bemästra krafternas värld och det negativa 3D-egot. Att förstå att ifall man inte helt och hållet älskar och accepterar sig själv och gör anspråk på sin egen andliga kraft, så kommer någon eller något att försöka slita ut detta ljus inifrån en genom att få en att känna sig liten. På den här planeten är standardinställningen att man tar till förlöjligande och ärekränkande bland de lokala mobbarna på skolgården för att få en att få ett dåligt självförtroende. Vi måste komma till den nivå där vi uppfattar oss själva för vilka och vad vi är i egenskap av Stjärnfrö-människor, oförlåtligt men harmlöst, i vetskapen om att det är vårt jobb att återta vår kraft och att villkorslöst älska oss själva för allt som vi har gått igenom, i vetskapen om att allting har ett syfte. Vi kan inte agera som dörrmatta för parasitiska utbyten, och utsugas genom medkänsla för idioter, då vi tillåter att vårt ljus, vårt hjärta och vår ande urholkas av dem som styrs av fruktan och hotelser.

Detta är min offentliga bekännelse i egenskap av ett Stjärnfrö, att jag alltid har ansetts vara en kuf, det svarta fåret, knäppskallen. Den som människorna i min omgivning inte kan förstå sig på och att ständigt bli kritiserad och nertagen av alla omkring mig som strävar efter att få kontroll över vad de inte kan förstå. I mina unga år tänkte jag på mig själv som det rödhåriga styvbarnet, den unge som fick stryk och som Universum inte ville veta av. Gud ska veta att det har tagit mig största delen av mitt liv att förstå och helt och hållet acceptera min roll som Stjärnfrö, så att jag på nytt kunde göra anspråk på min personliga kraft och sluta bry mig om vad andra tänkte om mig. För att helt och hållet återta mitt sanna Kristus-Själv, var jag tvungen att välja att ge uttryck för min personliga sanning framför allt annat, samt att lära mig ignorera strömmen av mörka beskyllningar som ställdes mot mitt uppdrag att tjäna. Mörkret är det mörka och det lever i ignoransens och förvirringens skugga inom människors sinnen, det är bara så det är. I egenskap av en andlig katalysator, en person som älskar sanningen framför obehag, har jag aldrig varit populär eller väl omtyckt. I stället gör min blotta närvaro vissa människor obekväma till mods. Hela mitt liv har varit en kamp för att passa in till andras förväntningar om mig, ett kämpande för att klara mig igenom dagen, jag har levt som någon annan som för mig varit oigenkännelig. Till och med nu i mitt eget direkta erfarenhetsfält, har jag en tendens att betecknas som saker jag inte är. Jag lever mitt liv på Jorden med att i allmänhet känna mig mycket missförstådd av de flesta människor, jag är fisken i fel damm, ett original på planeten Jorden.

Den här upplevelsen delar jag med Stjärnfröna i denna värld, så att ni ska veta att ni inte är ensamma om att känna så här. Jorden är en märklig och underbar plats, men hjärnkontrollens dömande natur är här inställd på turbo. Och det behövs en viss del innan man vänjer sig vid det, att man kommer att bli betecknad eller ansedd vara det svarta fåret, eller en kuf för att man helt enkelt är sig själv. Detta är den påhittade persona som används av andras omedvetna smärta i det att man tvingas bli slagbrädan för ett olöst emotionellt innehåll som inte har blivit förstått och det förblir oförsonat inom skugg-själven. Några av de mest förbluffande saker som jag har lärt mig av att vistas på Jorden är att 3D-människor i allmänhet inte förstår värderingssystemet av att ’leva och låta leva’. I stället tenderar de att omedelbart agera hotade ifall man inte vill anpassa sig till deras livsstil och hålla med allt som de säger. På något vis tar människor i 3D detta personligt, vilket för mig är mycket märkligt. Hur kan det komma sig att jag bara genom att jag är mig själv, så autentisk som jag känner mitt inre själv, kan vara hotfull för någon annan? Detta är Jorden och för mig är det overkligt här nere.

Nyligen hade vi en medlem i en Stjärnfrö-grupp som berättade att hon kände att hon vandrade runt Jorden med en stor ”Dra åt H-te”- skylt i pannan. Denna blogg ägnas dig och alla som genom åren har känt detsamma. Hon berättade att människor verkade reagera på henne på ytterst negativa sätt för att nedvärdera henne. Hon undrade varför denna parad av människor verkade vilja och till och med sända ut en ström av emotionellt bråte medan de uteslöt henne. Jag skrattade högt, eftersom även jag hade känt igen detta mönster under hela mitt liv. I den svåraste fasen av min andliga resa var jag övertygad om att jag hade blivit märkt med ett budskap i mina eteriska lager som lydde: ”Sparka mig i baken”. Senare lärde jag mig att min bak blev sparkad verkligt hårt för att:

  • Jag var tvungen att lära mig mina lärdomar, se mitt inflytande och inte missbruka min makt.
  • Jag var tvungen att helt och hållet älska och acceptera mig själv, den verkliga delen av mig som är unik och verkar vara udda för andra.
  • Jag var tvungen att ta fullt ansvar för mitt uppdrag, mitt liv, sådant som det just nu är.
  • Jag var tvungen till att tuffa till mig och sluta upp med att ha medkänsla för idioter.
  • Jag var tvungen till att ständigt lyssna till min inre själ, oberoende av allt annat.
  • Jag var tvungen att ha tillit till Gud och ingen annan, utan fruktan.
  • Jag var tvungen att se var mörkret blockerade mig från att uppnå mitt uppdrag.
  • Jag var tvungen att motivera mig själv till att fortsätta, aldrig ge upp, till och med när mörkret kungligt sparkade mig i baken.

Stjärnfrö-människor, ni har blivit välsignade med unika och tidvis gåvor från andra världar som får er att verka annorlunda än andra. Så många av oss kämpar för att hitta gemensamma intressen med livsstilen i 3D och ändå är inte detta vad vi är eller vad vi kom hit för att erbjuda den här världen. På många sätt är du en person från framtiden och ni är några av de klaraste och största ljusen i denna värld. Ni har ett stort värde att erbjuda människorna i denna värld. Ibland hotar de klaraste ljusen att överglänsa andra runtomkring dem och ledsamt nog, så tenderar detta få andra att känna sig osäkra på sig själva. Så nästa gång när någon uttrycker ett avvikande påpekande, kom ihåg att den här personen känner sig osäker på sig själv. Jag vet att du inte tror att du är så mäktig och så klart lysande, men det är du verkligen! Samla ihop modet att svara och säga något vänligt, välsigna dem för att de ska finna inre frid och fortsätt glatt framåt. I denna värld finns det gott om personer som baserar sig på osäkerhet och rädsla och en enkel handling av vänlighet inför ett kränkande kan i själva verket återställa tilltron till mänskligheten.

Stjärnfrö-människor, förminska er inte och gnäll inte när ni blir illa behandlade på det här sättet, när ni blir kallade det svarta fåret eller knäppskallen, en person som är utesluten från den allmänna acceptansen. Vi finns här för att stå emot programmeringen för hjärnkontroll. Vi anpassar oss inte till slavmentaliteten. Ni är här för att visa vägen för andra i er omgivning. Att vara unik och annorlunda betyder att du ger ett originellt bidrag till Jordens kultur och bidrar till världen genom att utan rädsla skina med ditt ljus och att tala och handla i din personliga sanning och utifrån din personliga integritet. Den Personliga Integriteten är den egenskap som är att vara sanningsenlig och ärlig med dig själv och andra. Det betyder att leva såsom du gör just nu, i linje med ditt eget personliga värderingssystem. Från och med denna dag, må din personliga bön innefatta att du förbinder dig till att tjäna ditt hjärta och att du alltid ska vara sann mot dig själv. Ära din hela varelse och ära din livskraft. Ta reda på och lägg fram mödan att vara medveten om innehållet i ditt hjärtas längtan och leta efter det högre syftet för att hålla andligheten växande. Och ge faktiskt andra endast det som känns glädjefyllt och i linje med din person. Pruta inte på dig själv eller offra din sanning. Var klar, var ljus, var harmlös, men förbli stark och håll stadigt kursen! Vi står tillsammans i detta.

Med Kärlek och GSF (God Sovereign Free)

Lisa

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...