Rådet via Ron Head, 27 mars, 2019

Rådet

via Ron Head

”Mer om Enheten och Individen”

27 mars, 2019

Som svar på en fråga som har ställts, ska vi tala mer om Enheten och individen, om ER och era högre aspekter och er, sådana som ni tror att ni är. Vänligen bär i minnet att mycket små skillnader i ordvalet kan leda till stora skillnader i de övergripande koncepten.

”Som ett svar på min senaste fråga gällande hur en själ kan glömma bort sin sanna natur, så svarade ni: ’NI har inte glömt bort någonting. Men NI har gjort er själva en tjänst med att inte bara ge er vad ni behöver just nu.’ Men hur exakt gör man det, med tanke på att till och med den minsta aspekten i hela ”NI” alltid kommer att vara en komplett återspegling på det minde (självet), alltså ”ni”? När allt kommer omkring, har man inte sagt att var och en av oss är den exakta miniatyr-bilden av Gud/det Högre Självet? Hur är det då möjligt för oss att glömma någon aspekt av oss själva, eftersom vi ständigt är kompletta/hela varelser?”

Vi skulle vilja att ni nu föreställer er själva som vidsträckta, utvidgade medvetna varelser som består av några, eller till och med många, aspekter som både är förkroppsligade och inte vistas i en kropp. Därtill, välj vänligen en av de förkroppsligade aspekterna för att tänka på den som ett ’mindre själv’. Ge denna aspekt samma namn som ni för tillfället anser vara ni.

Blicka nu mentalt bakåt i tiden till den tidpunkt då ni tog beslutet att ta er en ny kropp.

I den fullständighet av vad ni är, så vet ni att ni är alltför kraftfull (fylld av kraft) och alltför vidsträckt i er vetskap för att ni i egenskap av en varelse ska kunna införliva det nuvarande tillståndet på planeten, i denna dimension, vid detta utvecklingsstadium. Det finns individer som har förmått höja sig ovan dessa begränsningar, men de är fortfarande få och föredrar att förbli ouppmärksammade. Ni kan emellertid överväga att er färd i riktning mot uppstigningen, som ni kallar den, i hög grad påverkas av vetskapen om de möjligheter som de påvisar.

Vad gör ni för att möjliggöra detta förkroppsligande i egenskap av en människa på Jorden? Frambringar ni tillräckligt minne, men inte tillräckligt för att distrahera? Frambringar ni tillräckligt med energi för att möjliggöra överlevnad och tillväxt, men inte tillräckligt för att vara ett problem för den nuvarande fysiska kroppen såsom den existerar? Väljer och vrakar ni genom era alla förmågor, färdigheter, mål, möjligheter osv, som står till ert förfogande, för att skapa den perfekta ’personen’ och att uppnå ett syfte? Tilldelar ni guider till denna nya potentiella individ? Lovar ni kanske att denna tillgång till allt som ni är inte kommer att förnekas, ifall ni växer in till det?

Du som nu läser detta, föreställer du dig nu att den större varelsen som du är, inte älskar dig villkorslöst och driver på din tillväxt i varje ögonblick av din existens?

Kan du föreställa dig att det ’syfte’ som så många letar efter, vid denna tidpunkt av människans utveckling, utgör mänsklighetens evolution bortom den historiska ’blotta människa’ som har blivit accepterad som en begränsning?

Låt oss ta upp frasen ”till och med den minsta aspekten i hela ’DIG’ kommer alltid att vara en fullständig och komplett återspegling på det mindre (självet), dvs ’dig’”.

Detta kan vara en liten punkt, men vi vill säga att det större självet inte är en återspegling av det mindre. Om det förekommer något återspeglande, så kommer det lilla återspegla det som är större. Men som vi ovan har diskuterat, så är det mer ett fall av att det mindre bara har tillgång till vad det lämpligen kan omfatta.

Inom Enheten är allting energi och det förekommer inga separationer. Det finns inga separationer. Ni uppfattar separation mellan er själva och de ting som omger er. Denna uppfattning kan förändras. Ni kan uppleva denna förändring. Ni förmår och får uppleva allt som ni kan föreställa er.

I ett meddelande talade vi nyligen om det som benämns ”JA”. Ni kan passande anse att detta ’ja’ alltid och för evigt gäller er. Ni är inte begränsade … någonsin. Det kan förekomma omständigheter som bör tillmötesgås, men man kan till och med övervinna detta. Visdomen i att göra det kan kanske emellertid övervägas. Kan ni resa vartsomhelst och uppleva vadsomhelst? Vi skulle säga att ni kan det. Kan ni?

Vi hoppas att vi har gett ett tillfredsställande svar på frågan, fastän vi har vandrat runt ämnet lite grann.

 

 

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...