Lord Adonis via Christine Meleriessee Hayden, maj 8

___1010293

Vandra på Terra Christa ~ LORD ADONIS ~ KOSMISK ÖVERFÖRING: Att lära sig åkalla det Kosmiska Gudomliga Hjärtat

Lord Adonis är en Kosmisk och Galaktisk mästare och ledstjärnan för det Gudomliga Hjärtat i Universum genom varje själ på Jorden. Han kommer att arbeta med Walking Terra Christa för att hjälpa individer att få tillgång till denna ljuskraft inom sig med hjälp av en Kosmisk Överföring av Ljuskodning i klassen den 7 maj 2016. (Detta är den andra undervisningen om lagen för motsvarighet).

Hälsningar Mina Gudomliga Ljusvarelsekamrater,

Jag är här i dag för att hjälpa var och en av er att frambringa mer ljusessens i era Gudomliga Hjärtan, så att ni verkligen inser den potential ni har genom varje åtgärd, tanke, och känsla som ni förkroppsligar. Jag Lord Adonis till er tjänst.

Min roll är att hjälpa varje själ på jorden att helt förkroppsliga sin gudomliga givna talang i sitt hjärtas essens till fullt uttryck i deras liv. Jag vet att ni är medvetna om era tidslinjer (vare sig ni kommer ihåg dem eller inte) eftersom er eteriska kropp inte finns inom den Gudomliga Essensen i er Varelse. Den är inkapslad med allt som ni har varit i alla delar av era erfarenheter som en själ i många inkarnationer vare sig det var planetarisk, galaktisk, eller som änglar. Ja, ni kan fortfarande ha delar från änglaarv som måste rensas.

Ni måste komma ihåg att som en ängel, hade er första inkarnation ett stort jobb att göra och det gick inte alltid bra. Ni blev förankrade på denna Jord eller på en annan planet i en annan galax. Just nu finns allt detta i ert undermedvetna.

Så hur skulle ni kunna spegla ett rent hjärtas essens om alla dessa tillstånd finns i ert medvetande?

Nå väl, det kan ni inte, och ingen förväntar sig att ni ska vara perfekta. Det är därför som vi, de Kosmiska Mästarna, Galaktiska Mästarna, och Solmästarna tillsammans med den Planetariska Mästaren är här för att hjälpa er i processen på vägen mot den Gudomliga Hjärtessensen som är ni.

Ni förstår, reflektionen som ni ser i spegeln är bara ett ögonblick av igenkännande.

Hur många gånger under en dag ser ni er i spegeln?

Vad ser ni?

Är det annorlunda varje gång?

Alla dessa tankar härrör sig från samma del, som det som överförs genom er medvetenhet till ert Hjärtas Essens. Om ni inte är medvetna om er högre medvetenhet från en ögonblicksbasis, då kommer ni inte att kunna få tillgång till det Gudomliga Ljuset inom er själva. Då kommer ni att förstå vad era fysiska medvetanden ger er, inte era Högre Själv eller Supermedvetanden. Det är viktigt att inse att det ni tänker är en återspegling av era undermedvetna tankar som kommer in i den fysiska medvetenheten.

Så vad händer när ni låter era supermedvetenheter eller det Högre Självets Gudomliga Sinne få tillgänglighet till dessa tankar inom er? Jo, då kan ni få bättre tillgång till er Gudomliga Hjärtessense.

Det är min uppgift att hjälpa var och en av er att uppnå denna del av ert liv. Det är viktigt för er livsväg på den Nya Jorden att få tillgång de högre dimensionerna, fysiskt i er kropp. Om ni inte inser att det måste bli en förändring, så kan omvandlingen inte utföras. Det blir en del av samma cykel som upprepar sig återigen i ert sinne. Som att vara på en karusell i livet. Ni verkar inte kunna stiga av; ni får inte tillgång till andra faktorer som kan hjälpa er att uppnå det Kosmiska Hjärtat som är ni, eftersom ni inte visste att ni kunde stoppa processen.

Uppmärksamhet är ett underbart inslag att ha i våra liv, men det viktiga är att inse vad denna medvetenhet leder till inom er.

Om ni inte kan se inom er själva och inte uppmärksammar de förändringar ni går igenom, då kan ni inte gå framåt. Ni har fastnat i dessa energier, även om det är en positiv upplevelse för er själ. Processen för er själs utveckling är att göra det möjligt för den att förflytta sig genom tid och rum, utan att fastna i det. Detta skapar ett lägre egotänkande, som inte tillåter er att kliva ut ur ert eget oroliga själv, till det omvandlande själv som ni önskar få tillgång till i ert liv.

När ni går igenom högre vibrationsutmaningar, är det viktigt att förstå vad ni upplever under denna rörelse.

Sedan måste ni förankra den energi ni har blivit. Ibland, som ert fysiska själv, kommer ni inte att kunna hålla kvar alla vibrationsförändringar i ert kroppssystem, men återigen, använder jag ordet Uppmärksamhet.

Ni måste förstå vad förändringen har gjort för er, hur ni hanterar det i ert fysiska liv genom era känslor och tankar.

Hur har det gjort skillnad i ert liv?

Det viktigaste är vad som hänt med er fysiskt.

Har kroppen förändrats, eller är det sätt som ni själva projicerar till omvärlden annorlunda än det var tidigare?

Jag kommer att säga, att var och en av dessa vibrationsförändringar som ni upplever genom planetanpassningar eller justeringar, har för avsikt att föra fram en medvetenhet om vem ni är vid en viss tidpunkt, så att ni ska lära er att förstå att ni är förbundna med reglerna i universum.

Dessa faktorer är mycket viktiga, eftersom ni är fysiska varelser som försöker få tillgång till ert andliga väsen, att bli en upplyst andlig varelse i en fysisk kropp. Det är i sig en stor dörröppning, men det måste förvärvas i små steg, eftersom er verklighet kommer att justeras i varje process. Det viktiga fokuset bör ligga i er medvetenhet för att förstå vad som händer med er i accelerationen.
Många ljusarbetare tror att de redan har allt på plats på grund av deras medvetenhet om den andliga världen. Men det är bara början.
De kommande faserna måste omfatta processen med att komma åt ert andliga sinne, i det fysiska minnet. Det kan inte göras genom en supersnabb rörelse, och sedan plötsligt sker det. Det måste förvärvas i varje ögonblick som ni accelererar, och sedan lära er hålla kvar det inom ert fysiska själv. Att utnyttja det högre sinnet under meditation hjälper er att få tillgång till det i ert fysiska minne. Kom ihåg, en viktig faktor är att tillåta det Högre Sinnet att arbeta med det Lägre Sinnet. Det finns ingen separation; Det är en sammanslagning av de högsta förhållandena.
Så nu när ni förstår att det är en process med energin som skall integreras inom er, fokusera på att förankra den i alla delar av er själva, fysiskt, eteriskt, emotionellt och mentalt. Känn de olika delarna i var och en av de olika kropparna. Tillåt helandet att gå in den eteriska kroppen som kan ge ögonblick av händelser från gamla tidslinjer eller bara att en tankeprocess som bekräftas inom er.
Ta er tid att känna efter hur det används i er medvetenhet, och om det finns några faktorer som behöver särskild uppmärksamhet. Vilka känslor som kommer upp inom er själv och låt tankarna som kommer med dessa känslor erkännas. Utnyttja era undermedvetna tankar – har de ändrats eller blir de mer laddade med andra energier. Utnyttja era verktyg, som Guds strålar för att avlägsna dessa faktorer och ta emot den healing ni behöver.
Då, och först då, kontakta ert Hjärtas Essens med era andetag. Blunda och låt er gå till en djupare nivå än tidigare. Se er själva utvecklas till ert Gudomliga Hjärta. Kontrollera att ert Högre Jag är närvarande genom processen, och tacka för hjälpen.
Den viktigaste faktorn är att inte ta dessa rörelser för givet. Ni kan inte bara låta förändringen ske inom er och sedan gå vidare. Om ni verkligen vill skapa det Gudomliga Hjärtat till att förkroppsligas inom er, då måste ni tillåta er själva att näras och accepteras genom processen.
Detta innebär att varje gång det blir en ny måncykel, en planetcykel, eller om ni är under anpassning eller undervisning,
måste ert fysiska själv acceptera det. Ni måste gå genom era fysiska sinnen, era känslor och tankar. Ert undermedvetna måste healas och i sin tur, kommer all denna omvandling att låta den eteriska kroppen läkas. Era chakran kommer att anpassa sig mer perfekt än tidigare; ni kommer att må bättre fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Nu, nås det Gudomliga Hjärtat via ert Högre Självs Gudomliga Sinne, er Monad och er JAG ÄR-Närvaro.

Genom varje steg bör ni känna att ni har utfört en prestation genom er acceleration av Själessensen från den fysiska essensen, så att de blir En. Denna process kommer inte att ske över en natt, men ni måste ha tillträde till den under varje förändring ni går igenom.

Jag vet att ni har upptagna liv, men det finns en anledning till att ni väcks. Ni måste komma ihåg att det viktigaste är er healing. Det är ert kontrakt med er JAG ÄR-Närvaro och ert Gudomliga Sinne som måste följas. Då, och först då, kommer ni att kunna stiga ut i världen med förtroende och ödmjukhet om vem ni är och vad ni har åstadkommit. Detta gör att ni till fullo kan få Visdomen från ert Gudomliga Sinne.

Det är ett nöje att arbeta med var och en av er i övergången och med andens utveckling.

JAG ÄR Lord Adonis till er tjänst, från Enigheten av Kosmiska Krafter.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Note: For assistance in understanding and receiving a Divine Light Language attunement in these energies, join Walking Terra Christa on Saturday, May 7th, 2016 at 12:30 PM Pacific as we connect with Lord Adonis. He brings for a special dispensation of the Divine Heart of the Universe, Cosmic Transference Light Encodement. This is our second class of the series focusing on the energies of the Law of Correspondence.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and THIS IMPORTANT BUTTON LINK: WE NEED YOU! PLEASE VISIT IAMTHE144.ORG IF YOU LOVE THE EARTH AND WANT TO HELP RAISE THE PLANET’S VIBRATION!

 

Du gillar kanske också...