Mästare Thoth via Christine Meleriessee Hayden, 27 februari

th-1

Mästare Thoth, 27 februari 2016
via Christine Meleriessee Hayden
Att Ändra Vår Vibration Genom Vårt Högre Sinne

Denna artikel är ett kanaliserat budskap från Mästaren Thot. Han är initiativtagare till de Universella Lagarna för vårt Universum som angavs under hans livstid som ”Hermes Trismegistus”. Han arbetar med Walking Terra Christa för att väcka förståelse för de Universella Lagarna inom ramen för att acceptera dem på vår Kunskapsväg för att åstadkomma förbättringar av vår existens när vi samskapar en Femte-Dimensionell Ny Jord. Han kommer att ge en lektion i helgen om Vibrationlagen.

”Den Universella Lagen säger att allt i Universum rör sig, vibrerar och färdas i cirkulära mönster. Samma principer för vibrationer i den fysiska världen gäller även våra tankar, känslor, önskningar och viljor i Etervärlden. Varje ljud, sak och även tanken har sin egen vibrationsfrekvens, unik i sig.”
Ett Gudomligt Ljusspråk-Meddelande från Mästare Thot av Förenade Helheten – Kanaliserad Överföring av Pastor Christine Meleriessee Hayden

”Att förstå Vibrationslagen representerar förmågan att låta det fysiska sinnet arbeta i samklang med det Högre Sinnet.”
Detta är en enorm medvetenhet, att helt låta Vibrationslagen komma in i ert medvetande. I själva verket ser ni inte vibrationen fysiskt, men den känns. Tills det händer kan en person inte riktigt förstå vad det innebär att uppleva en viss vibrationsnivå.
En person som är mycket intuitiv har möjlighet att faktiskt se en vibrationsfrekvenslinje. Har ni någonsin upplevt elen sättas på i ert hus, t.ex. en glödlampa, eller när ett element ska sätta igång en högre värmenivå för rummet. En individ kanske ser en ljusstråle flöda tvärs över rummet. Detta är verkligen en speciell gåva då denna person tillåter sitt Högre Sinne, det intuitiva Sinnet, att vara mycket närvarande i det fysiska sinnet.

Detta är precis vad som händer inom Vibrationslagen.
För att till fullo förstå ämnet materia hos denna lag är det viktigt att vara En i ert fulla medvetande. Jag kan tala om vibrationer och hur det relaterar till ert nuvarande liv, hur ni känner er själv och hur ni sänder ut vågor av kärlek till en annan person. Men vad händer när den kärleken är mycket låg och ni kanske sänder ut frustration eller bristande förståelse. Först av allt känner ni det inom er. Så ni använder er emotionella kropp. Sedan projicerar ni tankeformen ut ur ert medvetande in i Universum, kanske till en viss person. Ni kanske även tänker på en person och ni tar in deras energifält. Detta innebär då att de energimässigt kommer ta emot denna tankeprojektion.
Det beror på hur intuitiv den personen kan vara. Det kanske bara går in i deras fält och sitter där en stund. De kanske få några känslor av osäkerhet eller saknad, av er tankeprojektion, eller det kan vara bara en fråga om ”jag har en känsla av Bill men jag vet inte vad det betyder”.
Så nu har ni skapat en frekvenslinje mellan er – vibrationen av vad ni tänker sänds ut till Bill och sedan kommer ni att få tillbaka den. Det är Lagen om Enhet men nu går vi ett steg längre in i förekomsten av hur den vibrationen känns.
Era emotionella och mentala kroppar är nu engagerade i en konversation som kan vara obekväm. Så vad gör ni med det?

Det måste ändras, så det första steget skulle vara att heala det problem som stör er. Att använda den Violetta/Purpurfärgade Flamman och sedan den Rosa är ett riktigt bra sätt att börja. Ni kommenderar då den energin in i tankeprojektionen ni hade tidigare. Det kommer att ändra frekvensen till en högre nivå, ett steg mot healingsprocessen inom er och den andra personen.
Vi kallar detta den Första Heliga Principen om Mentalism

Sinnet (liksom metaller och element) kan transmuteras, från tillstånd till tillstånd; grad till grad; betingelse till betingelse; pol till pol; vibration till vibration. ~ Den Sanna Hermetiska Transmutationen av Mental Konst
Den representerar Principen om Rytm eftersom den är i konstant vibration. Ingenting är permanent eftersom allt förändras från ögonblick till ögonblick. Allt utvecklas från annat när det konstanta inflödet och utflödet, skapande och förstörelse sker.
Så i varje givet ögonblick kan ni känna att er Högsta Essens är inom er och ni känner den där utsträckningen av Kärlek inuti ert fysiska jag. Er Emotionella Kropp är engagerad i processen av en tanke som blir ni. Detta kan ändras snabbt – om ni läser något, känner en annan persons energi, är involverad i ett samtal eller bara ansluten till de Universella vibrationsessenserna som kretsar runt världen. Det är en del av ALLTET.
Ingen själ, entitet eller ljusform är utan erfarenhet av Alltet. Vi är alla saker tillsammans på samma gång. Detta är anledningen till att individer som är uppvaknade är mycket begåvade psykiskt. De kopplar in sig på Enheten av Alltet som ändras på ett ögonblick.
Så vad finns mellan er, som en människa, och essensen av ALLTET som representerar många dimensionella frekvenser? Vissa är goda men några är mycket negativa. Detta är en del av upplevelsen av att vara multidimensionell. Den fysiska kropp som ni bebor tillåter införlivandet av det Högre Sinnet att blandas med det Fysiska Sinnet. Detta innebär att vibrationsnivån som ni kan införliva inom er kan förändras mycket snabbt.     Det är där som rollen att vara ansvarig inom er väg äger rum. Låt oss tänka på det under ett ögonblick.

Jorden rymmer många olika typer av själar och var och en av dessa själar ger ett minne i deras medvetande. Jorden har alltid kämpat med hanteringen av ljus mot mörker så alla dessa energier spelar in. Det innebär att såsom en människa är det er rätt att uppleva livet som ni vill att det ska vara, men om ni inte är medveten om att ert Högre Sinne/ ert Högre Intellekt har kontrollen och inte det fysiska sinnet, då finns det mycket transmutation som behöver göras inom era tankar och känslor.
Låt oss inse det – alla vill känna sig älskade som gör att ni känner er mer balanserad i ert liv, i ert medvetande. Men när ni är på en spelplan som har en mångfald av dimensioner och energier som kommer in i bilden, då kan det bli mycket förvirrande att förstå vem ni är och vad ni tänker eller känner.
I huvudsak är Vibrationen inom er inte balanserad och tjänar inte ert syfte. Ni är inte i Enhet, ni är inte en del av ALLTET, utan mycket separerad.
Detta, min kära, är tricket på denna Jord. Många känner dessa energier på detta sätt och det påverkar deras liv mycket djupt. De kanske inte vet vad man ska göra med det eller känner att det är så det är i denna värld.
Så det är därför ni har vaknat upp. Ni är nu i stånd att förstå vad Vibrationslagen betyder på en mycket djup nivå och hur man kan övervinna de obalanser som uppstår inom ert medvetande och känslonivåer. Är detta enkelt? Nej, naturligtvis inte, men det kan uppnås.
Vibrationslagen är en del av den Universella strukturen, ni är en del av denna struktur, så när ni nu förstår hur det fungerar inom de kosmiska nivåerna, då kan ni låta det vara en del av er, inom den fysiska världen. Detta är er Fria Vilja – som en Själ i en Fysisk Kropp har ni tillgång till fullt kommando över Vibrationslagen att vara er guide i varje ögonblick av ert liv.
Om vi tar detta vidare representerar Vibrationslagen Manifestationslagen, men utan kommando över vibrationslagen kommer man ha svårt att skapa överflöd i ens existens. De element som det hänger på, är de lägre frekvenserna som inte tillåter överföringen av energier att vara i ett högre tillstånd av påverkan.
Så många individer inser inte dessa fakta och det är därför många själar har svårt med att hantera sin ekonomi och skapa en livsstil som flödar i deras fysiska existens. Det måste börja först med att det Högre Sinnet aktiveras inom det Fysiska Sinnet, då de möts i samklang skapar de det liv som ni som människa önskar uppleva.
Det fordras stort ansvar för att ständigt vara medveten om den vibrationsessens som ni upplever och sänder ut till en annan. Men det kan uppnås och det är därför Personlig Alkemi börjar med Lagen om Vibration.   Jag Är Mästaren Thot, till er tjänst.

Integrative Channel, Rev. Christine Meleriessee Hayden

Note: If you are interested in learning to understand more about raising your vibration to better incorporate the frequencies of the Law of Vibration, join Walking Terra Christa this weekend as Master Thoth gives a more in-depth teaching on Saturday, February 27th, 2016 at 12:30 p.m. Pacific. This class can also be accessed as a MP3 AUDIO self-study course. For more details, please see our page CREATE WITH THE LAW OF VIBRATION.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery. WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproniction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and the referral links below to stay informed and share our messages:

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...