Lord Buddha: Din Inre Juvel, 5 oktober 2023

 

Lord Buddha: Din Inre Juvel

5 oktober 2023

av Natalie Glasson
https://omna.org/

Hälsningar älskade ljusvarelser, jag är Lord Buddha. Jag övervakar den planetära nivån i Skaparens Universum. Det är mitt syfte att övervaka uppstigningen av alla varelser – särskilt på jorden – och att föra fram visdom, kunskap, förståelse och minne för att hjälpa uppstigningen – för att hjälpa till med en större förbindelse med Skaparen och på så sätt stödja förkroppsligande och uttryck av Skaparen.

Allt som du upptäcker inom ditt väsen, från ljuset, källan, essensen av ditt väsen, behöver strålas in i alla områden av din varelse och din verklighet. Det är syftet med ljuset eller hågkomsten som du upptäcker.

Idag vill jag, Lord Buddha, tala om juvelen inom oss.

Först vill jag fråga dig, vad är du ute efter? Vad känner/uppfattar du eller tillstår du inte finns i ditt väsen eller din verklighet?

Nu kanske du kan uppfatta detta på många nivåer av ditt väsen. Ditt sinne kan dela något som det söker och som det känner att det har förlorat eller inte har kunnat upptäcka. Dina känslor kan känna att de söker något som de ännu inte har förkroppsligat. Din fysiska kropp kan kännas som om den söker något som den ännu inte har förkroppsligat. Det finns också din själ – din ande, din essens – som också söker något som den känner/uppfattar eller tillstår att den ännu inte har upptäckt, som den ännu inte har nått eller anslutit till.

Du kanske upptäcker när du ansluter till varje nivå av ditt väsen, att varje nivå har olika drömmar, önskningar, önskemål och behov. Det kan också finnas en övergripande önskan, ett övergripande behov, kanske manifestationen av en dröm eller en önskan, en strävan. Nu kan drömmen, strävan, vara vad du faktiskt söker eller så kan det nästan vara som en biprodukt av vad du verkligen söker inom ditt väsen.

Ett sätt att upptäcka detta är att fråga dig själv, vad känner du att du saknar, söker eller inte kan få eller förkroppsliga, och att tillåta dig själv att svara på detta sanningsenligt.

Sedan att fråga dig själv, vad känner du att du behöver för att uppleva tillfredsställelse, fullständighet, helhet?

Svaren på dessa frågor kan vara desamma eller så kan de vara olika. När du börjar förstå vad hela din varelse, som individuella aspekter och som helhet, söker – som den aktivt söker efter – börjar du se varför vissa omständigheter, upplevelser, tankar, till och med handlingar och reaktioner, manifesterar sig i din dagliga verklighet.

Det är nästan som en okänd energi eller en energi som du är omedveten om som aktivt skapar i ditt väsen och din verklighet.

När du söker något, vad det än kan vara – det kan vara mineraler eller vitaminer för den fysiska kroppen – det kan vara en djupare koppling till Skaparen – en känsla av att vara jordad – en önskan om skönhet omkring dig, det finns så många saker som det kan vara men ibland, när du söker dessa saker, manifesterar du faktiskt motsatsen.

Du kan manifestera och dra till exempel skönhet in i din verklighet för att du söker efter det, men du kan också manifestera och dra energier som inte är vackra eller människor som inte agerar på ett vackert sätt. Sökandet inom dig har verkligen en inverkan på din varelse, din verklighet, hur du agerar och reagerar – och vad du manifesterar.

Jag, Lord Buddha, vill dela med mig om juvelen inom oss.

I själva centrum av din själ, speciellt, finns det ett ljus som framträder som en juvel. Det är kopplat till ditt väsen, din sanning, din renhet, och ibland kan det vara så att önskan – sökandet – kommer från det ljuset, men också svaret, energin, vibrationen av det du söker hålls i den juvelen av ljus inom dig.

När du börjar inse att det du söker faktiskt finns i ditt väsen, eller att vibrationen eller frekvensen av det faktiskt finns i ditt väsen, kan detta förändra ditt perspektiv och det kan bli en fristad, ett utrymme där du upplever det du söker.

Vi kan föreställa oss juvelen inuti som en ljus fristad som nästan är som en experimentell mark. Till exempel, om du söker skönhet i ditt liv, när du tar ditt fokus in i juvelen – helgedomen inom dig skapad från ditt själsljus – kan du uppleva djupa vibrationer, frekvenser, energier, färger, ljud, skönhetsvisioner och detta kommer att skapa. Det kommer att börja en resa av uppfyllelse, för att tillåta detta sökande att upplösas, och sedan börjar du utstråla det in i din varelse och din verklighet.

Vad som händer är att sökandet efter skönheten, eller vad det nu kan vara, förvandlas till vibrationen och frekvensen av skönhet som utgår från din varelse och den fyller hela din varelse och verklighet. Och sedan skapar du, du manifesterar, du attraherar allt i din verklighet som är kopplat till skönhet, och saker som är mycket större än du kan föreställa dig.

Detta kan vara samma sak med … kanske du söker ett hem eller en plats att leva på och din varelse söker ständigt efter detta. Vibrationen av det hemmet och den där platsen att leva på finns redan inom den juvelen – i din själ – och du kan komma in till den platsen även om du inte vet hur det ser ut eller var på jorden den finns.

Du badar i vibrationen från den platsen – egenskaperna som den har – så mycket att det utgår från ditt väsen och du övar på att emanera det. Sedan upplöses det sökandet eftersom du inte längre söker. Sökandet är avslutat. Det är fullbordat och manifestationen har börjat på vad du önskade dig och, i detta exempel, ett hem eller en viss plats att leva på jorden.

När du börjar arbeta i din verklighet på det här sättet … att erkänna det du söker … att inse att det du söker hålls i en juvel, i ditt väsen, och ser till att du går in i det utrymmet med din medvetenhet var det än kan vara i din kropp – du kanske hittar det i ditt hjärta eller ditt själsstjärnchakra ovanför ditt huvud, eller så kan det helt enkelt vara en anslutning, en känsla…blir du den där energin. Du skapar en fullständig transformation inom ditt väsen.

Även om sökandet är viktigt och ger riktning, om sökandet och längtan pågår för länge kan det vara skadligt för ditt väsen.

Du börjar nästan existera utanför dig själv, när det faktiskt finns ett behov av att existera inom dig först, och sedan låta denna energi flöda.

Jag, Lord Buddha, inbjuder dig att begrunda detta – sökandet – det faktum att det du söker finns inom ditt väsen och när du erkänner det sker en transformation – en fullbordan – och sedan flödar det in i hela din varelse och manifesteras.

Ibland utvecklas ett nytt sökande och när du följer dessa sökningar får du mer och mer tillgång till juvelen i ditt väsen, blir mer och mer bekväm med dess närvaro och mer kapabel att skapa avslutningar, transformationer och manifestera det du önskar, i din verklighet.

Min kärlek är med dig alltid.

Jag är Lord Buddha.

Jag tackar dig.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *