Lord Buddha via Natalie Glasson, 1 augusti

 

Lord Budda

1 augusti 2015
Kanal: Natalie Glasson

 

I detta ögonblick är ni allt ni någonsin kan önska att vara och allt ni önskar att inte vara. I detta ögonblick har ni flera möjligheter för er och inga möjligheter för er. I detta ögonblick är ni så mycket mer än er fysiska kropp och ändå är ni bara din fysiska kropp. Detta ögonblick är så speciellt och omfattande som ni tilllåter det vara samt lika begränsat och nedbrytande som ni kan tänka er. När jag säger orden ”detta ögonblick,” talar jag om det nuvarande,Nuet, och i synnerhet ert nuvarande som är helt annorlunda på en nivå och fullständigt detsamma på en annan nivå som andra människor på jorden. Ni är bara ert nuvarande och ändå kan nuet ofta vara ockuperat med influenser från ert förflutna och er framtid. Jag vill säga till er att det är ok att tänka på det förflutna och framtiden, men jag uppmuntrar er mest av allt att njuta av er nuvarande erfarenhet mer än något annat.

Ni existerar alltid i ett nytt nu, vilket innebär att ni alltid är i en process för att skapa. Ni är aldrig utan er upplevelse av nuet eller er förmåga och engagemang för att skapa från utrymmet inom er. Det sätt som ni tillåter er själva att uppfatta ert nu påverkas av det utrymmet ni tillåter, skapar och känns vid inom ert varande. När utrymmet inom er är mer sanningsenligt och i linje med Skaparens vibrationer eller Universum så kan ni vara mer alerta och uppmärksamma på alla era nuvarande ögonblick. Jag pratar om att erkänna att inom er finns ett härligt utrymme fyllt med Skaparens välsignelser; detta är i sanning ert nuvarande ögonblick inom er.

Energin från Skaparen inom, kan bekräftas och uttryckas som en bevittnad uppmärksamhet. Inte nog med att ni bevittnar er alerta uppmärksamhet till allt inom och omkring er, utan ni är uppmärksamma på er förmåga att bevittna de allseende och kända aspekterna inom er. Detta är det utrymme inom er, det är Skaparen, det är ert nuvarande ögonblick som kan projiceras inifrån er till er verklighet. Med denna inre projektion, blir hela er existens, särskilt er fysiska kropp, era sinnen, förmågor och reaktioner påverkade och därför uppmuntrar er att se, känna och kännas vid det som ni känner igen inom er,utanför er. Ni kan likna det till att ha en bild inom er och erkänna samma bild utanför er i er verklighet, och när detta sammanhang väl har gjorts, aktiveras möjligheten att skapa mer överflöd av samma bilder och utveckla dem ytterligare, och så skapar ni er sanning. Ni upplever, skapar och uttrycker Skaparen och det heliga tillståndet av existens, finns i nuet.

Att existera i det nuvarande kan förklaras på så många sätt, det handlar om att observera och att vara uppmärksam, dock är det sanningsenligt att vara närvarande med Skaparen inom er, därmed kan ni kan vara närvarande med Skaparen i er verklighet utanför också. Varje själ önskar gå med Skaparen, och ofta uppfattas detta som Skaparen går vid er sida, hjälper och stödjer er, men vad händer om ni tillåter er själva att föreställa er Skaparen som helt närvarande inom er och uppmärksam på allt ni är och allt ni erfar. Ta en stund för att begrunda detta, snarare än att fokusera på att ni är närvarande och uppmärksamma på Skaparen och föreställ er att Skaparen är närvarande inom er och är uppmärksam på er. Vilken reaktion och erfarenhet skulle detta skapa? Hur skulle det kännas och hur skulle det påverka ert liv?

Att föreställa sig Skaparen som ständigt uppmärksam och medveten om er är samma som att ni är ständigt uppmärksamma och medvetna om Skaparen; Resultatet är detsamma, ni känner igen er enhet med Skaparen. I sanning så tillåter ni er själva att vara närvarande på många sätt och nivåer. Det är mer än existerande i nuet; det är att existera i det nuvarande med Skaparen.

I början av mitt meddelande talade jag om alla de saker som nuet kan vara, positivt och negativt, omfattande och begränsat, och mitt mål var att uppmuntra er att inse att ni är en del av allt oavsett det är inom er eller utanför er. Detta innebär att ni är anslutna till allt i nuet. Ta en stund att titta ut genom ett fönster, vad ser ni? Vad ni än ser, om det är människor, djur, växter eller något annat så är ni anslutna till det, spelar det en roll i ert nu, och ni kan inte fly från er anslutning till och enhet med allt. Allt som ni ser har också ett syfte, alltifrån ett grässtrå till en bit av skräp, så är det en projektion av er inre energi och förmåga att vara uppmärksamma på Skaparen inom er. När ni accepterar att allt är en del av ert nuvarande ögonblick, allt i hela universum av Skaparen, börjar ni att acceptera vilka ni verkligen är. Ni tillåter också sedan er själva att acceptera er förmåga att skapa.

Er uppgift är att skapa, därför upplev er närvaro med Skaparen alltid. När ni är uppmärksamma och observerar Skaparen inom er och vet att Skaparen inom er är uppmärksam och observerar er, så skapas alltså harmoni och enhet, så att ni kan uppleva nuet. Nu är det enda ögonblick ni har och det är fyllt med allt som är Skaparen,och genom att acceptera detta inser ni er oförmåga att kopplas bort från Skaparen och er förmåga att skapa allting. Förkroppsligar detta helt och fullt, föreställ er att tron och erfarenhet inom er alltid är anslutna och ha möjlighet att kunna skapa något, låt energin fylla hela ert varande, notera hur ni reagerar på de energier som aktiveras. Ni kan uppleva expansion, som kommer att skapa en grund som ni kan ta fokus på och på så sätt hjälpa ert Nu att vara mer givande och uppvaknande.

Med er acceptans av er enhet och förmåga att skapa, så bemyndigas vilket fokus ni än respekterar, behåller och erkänner har befogenhet, till att upplevas på en högre hastighet och inverka på er verklighet. Detta är ett enkelt och kraftfull koncept som också kan kräva kontemplation; Detta är det sanna budskapet av min kommunikation med er.

För att skapa den verklighet ni vill uppleva, för att förbättra er andliga utveckling, för att uppleva en enhet med Skaparen och att ständigt skapa från ett utrymme av sanning inom er utan liten ansträngning, inbjuder jag er till att utforska dessa metoder.

*Tillåt er själva att gå inom ert hjärta och själ, tänk, känn eller känns vid att ni är observerande och uppmärksamma på Skaparens aspekt inom er. Ni behöver inte se, känna eller erkänna detta, bara tillåt er själva helt enkelt att känna, tänka och erfara.

*Tillåt er själv att gå inom ert hjärta och själ, tänk, känn eller känns vid att Skaparen är uppmärksam och observerar er. Det finns inget bestämt sätt att uppleva detta på, ni ska helt enkelt ha avsikten och låta vad som helst som behöver uppstå att göra det eller inte.

*Öppna era ögon och ser omkring er, känns vid och bara konstatera att ni är anslutna till allt och alla, att ni är en del av den energi som skapade det och det är en del av ert nuvarande ögonblick. Tillåt er själva att acceptera så mycket som möjligt.

*Blunda och bjud in er själva att inse att vad ni än ville uppleva i detta ögonblick så har ni förmågan att uppleva och uppnå det nu. Låt de orden, att allting är möjligt, att fylla hela ert varande och kropp som en flytande ljus.

*För nu en stark medvetenhet till ert varande, att allt ni precis har upplevt och känts vid stödjer er, och allt ni behöver göra är att hålla ett tydligt och sant fokus på det som ni vill uppleva, bli eller ta emot. Låt detta fokus vara stark med den meningen att ni existerar i enhet med denna inriktning med Skaparen. Ni befinner er i ert nuvarande skapelseögonblicket med Skaparen, njut av upplevelsen.

*Nu ,observera och var uppmärksamma på er verklighet och notera när ni är tillbaka inom ert varande om ni märker några förändringar eller uppvaknande som har ägt rum.

Detta är för att stödja er att få tillgång till ert nuvarande ögonblick och även hjälpa er upplevelse av nuet att vara så meningsfullt och kärleksfullt som ni önskar. Jag inbjuder er att kalla på mig, Lord Buddha fram och uppleva det då jag stödjer er.

Låt oss stödja nuet i att vara Eran av Kärlek,

Lord Buddha

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Du gillar kanske också...