Lord Buddha via Susan Sammarco, 5 augusti

Lord Buddha

5 augusti, 2015

Kanal: Susan Sammarco

Jag är den som är ”Buddha”. Jag har delat med mig till er under de ”Avancerade träffarna” (tidigare kallades de retreat), där vi kom till er med budskap om firande. Idag kommer vi för att tala om det ”Eviga Nuet”. ”Nuet” som finns i ert medvetande. ”Nuet” som jag talade om i mina läror. För allting finns i ”Nuet”.

När energistrålen träffar er befinner ni er i ”Nuet”. Det är ert val att hantera saker positivt eller negativt, inom ”Nuet”. När allting omkring er kollapsar, befinner ni er i ”Nuet”. Och ändå blickar ni framåt mot framtiden och ni befinner er i ”Nuet”. Det är viktigt för dem som är Ljusarbetarna, de som håller Ljuset, de som bär Ljuset, alla de som är vakna och medvetna, att befinna sig i ”Nuet”. Att inte se framåt och inte se bakåt. För som hon som idag talade, lever i många liv i samma ögonblick, i ”Nuet”. Det är inte lämpligt att hon talar om dessa saker om hon inte upplever dem. Det är därför vi har fört fram dessa upplevelser till henne, i ”Nuet”.

Ni kommer alltmer att uppleva liknande saker. Det blir förvirrande om ni förblir i 3D-varseblivningen. När ni har stigit upp från ert 3D-medvetande, när ni har höjt er i er frekvens, förändrar ni ert ”Nu”, det blir annorlunda än de runtomkring er. Det blir annorlunda än de som ni arbetar med, de som ni lever med, de som ni delar ert dagliga liv med.

Ert ”Nu” är annorlunda än de som existerar i ”nuet” i 3D-existensen. Ert ”Nu” håller på att förändras för att ert ”Nu” varje dag alltmer innehåller de glimtar som ni kommer att få, glimtarna som ni kommer att tillåta ert Högsta Jag att uppleva. Det finns EN som bär ansvar över er och det är NI själva! Och ibland glömmer ni det! Det JAGET tillåter upplevelserna att se Galaktiska bröder och systrar, att se dem som är från Den Inre Jorden. Det är NI, ert Högre Jag, som tillåter er att se glimtar av de liv som ni lever i ”NUET”, i ögonblicket.

Ni har vandrat iväg från upplevelsen av 3D i det förflutna, nu och i framtiden. Ni har vandrat iväg med avsikten att föra fram nuet i fokus. Ni får nuet att manifesteras. Det nuet är den strålande visionen som ni har om ”Nuet”.

Vi är så förväntansfulla på detta vårt existensplan. Alla de av oss som tjänar er, delar med oss till er, alla de av oss som är ivriga att personligen hälsa er välkomna, vi har planerat många underbara saker för er nästa ”Avancerade Träff” för att hjälpa er att förbereda er inför ert ”Nu”. Allt detta, när ni läser dessa ord, kommer att fylla er med en förväntan och en förståelse som det är svårt att sätta ord på i detta ögonblick av tid som jag talar om. Men vet att denna grupp, de som lyssnar per telefon, de som läser orden, tar emot nerladdningar av energi som förändrar er.

Vi kommer att dela med oss om ni har frågor under frågestunden. Ge oss tid att växla fram och tillbaka i denna (kanals) energifält. Välsignelser och kärlek till er.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...