Lord Emanuel via Gillian Ruddy, 9 augusti

Lord Emanuel, 9 augusti 2015

Via: Gillian Ruddy

 

Hälsningar Kära Ni, Hälsningar! Det är jag, er ödmjuke och lojala tjänare Lord Emanuel som är här i dag för att tjäna er som aldrig förr. Ni förstår, vi har korsat gränsen till den femte dimensionens frekvenser och det har aldrig varit en tid som denna på Jorden förut. Vi befinner oss på mark som aldrig någon någonsin vandrat på, på icke-kartlagda vatten Käraste Ni, och ni är de priviligierade få som är här för att uppleva detta för första gången. Jag vet, jag vet att många av er väntar på att se detta som den ära det är, många av er kan inte helt förstå hur fenomenal upplevelse denna är för ni dömer fortfarande era upplevelser från separationens perspektiv.

Andas djupt Kära Ni, ta djupa andetag. Hur många av er upplevde en hemkomst under vår senaste överföring och tid tillsammans på det här viset? Var det inte vad ni förväntade er Kära Ni? Var det inte fanfarer och änglar som hälsade er? Var det inte blixtar eller ljus som flackade och plötsligt var ni ”upplysta”? Inte? Käraste Ni, den överföringen gick djupare än vad ni kan föreställa er i det här aktuella ögonblicket och vilken er upplevelse än var kan ni vara säkra på att ni mottog en energiöverföring som oåterkalleligt har förändrat er oavsett om ni känner något stort skifte eller förändring.

Kära Värdefulla Hjärtan, många av er är fortfarande under det felaktiga intrycket att uppvaknande och upplysning är någon enorm prestation eller någon händelse som är helt spektakulär och som befriar er från allt ert lidande och alla era bördor. Och även om det faktiskt är sant, ni kommer att befrias från alla dessa saker, så betyder inte det att något faktiskt förändras i de första stadierna av fullt uppvaknande. Allt förändras dock i den mening att er förändring från illusionen av ett separerat jag till ett fortlevande med Gud, vilande i Guds frid i era hjärtan betyder er upplevelse av er värld förändras totalt. Upplysning är helt enkelt insikten om att det separata jaget bar är en trosuppfattning.

Och ni kommer veta när detta händer, ni kommer att känna igen den vara fridfullheten och lyckan i era hjärtan som är ständig, oruckbar, orörlig och helt opåverkad av vilka händelser, omständigheter, personer eller platser eller saker som helst i era liv. Gud kommer visa Sig själv, om Han/Hon inte redan har gjort det, i era Hjärtan och den känslan är absolut obestridbar och permanent.

Kan ni se att allt ert sökande och letande och mediterande och retreater och webinarer och e-kurser har handlat om att söka något som fortfarande finns utanför er själva? Ett sökande efter ett tillstånd att vara och när detta tillstånd uppnås blir det ett euforiskt ”jag har det!”, vilket sedan snabbt följs åt av att efteråt falla ut ur det tillståndet till sorg vilket leder till förtvivlan vilket leder till misströstan vilket kan leda till depression. Kära Ni, den tid det tar att gå från det höga tillståndet av glädje och falla in i en depression vid tanken på att ”förlora det” igen kan variera från person till person och upplevelse till upplevelse men om ni uppnår ett tillstånd av ”salighet” och märker att ni ständigt ”förlorar det” då har ni misstagit denna temporära uppfattning av en skön känsla för det absoluta permanenta fortlevandet i Gud.

Så, Käraste NI, det finns en plats bortom det där hoppandet fram och tillbaka mellan att ’ha det’ och att ’förlora det’, det finns en lindring bortom den konventionella andligheten med alla dess förvirrande och motsägelsefulla teorier och metoder, övningar och ’steg till lycka’-program, det finns en plats bortom alla dessa försök, alla dessa ansträngningar och allt detta hårda arbete. Detta är inte för att förminska den andliga resan på något sätt Kära NI, det finns nästan alltid en förberedande fas, en resa som leder till denna plats som är väsentlig och individuell för varje person och som därför är absolut nödvändig, men det finns en plats bortom det. En plats med absolut evig frid, lycka, glädje, lätthet och alla de kvalitéer hos Gud som ni lätt kan känna igen som Gud.

Låt mig ta er dit ännu en gäng Kära Ni. Jag vill att ni skall delta och denna gång vill jag tillägga en liten fotnot till detta. Uppmaningen är att acceptera att det inte finns något ’att komma dit’ för det är omöjligt för er att *inte vara där’, så det kräver ingen ansträngning från er sida Kära Ni, snälla, uppmaningen är att SLUTA FÖRSÖKA och tillåt vilken upplevelse som kommer i er väg att komma i er väg så naturligt och ansträngningslöst som att andas. Och jag ber er att andas med mig nu Kära Ni och jag kommer då att överföra energifrekvenser till er som hjälper er att släppa taget om det som blockerar er från att acceptera och att inse det som är rakt framför näsan på er och tillgängligt för er just nu utan ansträngning. Kära Ni, det handlar inte om att komma fram någonstans, ni är redan här. Tillåt Gud att visa sig själv för er, bjud in Gud att komma ut från sitt gömställe genom att slappna av i vetskapen om att det inte kan bli fel, ni kan inte misslyckas och er framgång är garanterad. JAG ÄR Lord Emanuel. Detta är mitt löfte till Er.

Käraste Ni, kampen är över. Lev vidare med Gud i era hjärtan i varje andetag som ni tar och era liv kommer att utvecklas på sätt som ni aldrig ens skulle kunna drömma om. Låt Gud visa sig för er, andas med mig nu och ge mig 10 minuter av er jordetid. Låt mig visa er runt i det som ni kallar Himlen eller det som är ert Hem. Tack för att ni deltog i det som till slut kommer att föra hela mänskligheten till en medveten Enhet och förändra ytan på denna Välsignade planet till Himlen på Jorden.

 

Detta är varför ni är här och Ske Din Vilja.

 

Gud välsigne er, dyrbara Hjärtan.

 

Jag älskar er.

 

 

Översättning: Lotta Ohlsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...