Lord Emanuel via Gillian Ruddy, September 14

Meditation 5/10

Lord Emanuel 14 september 2015

Meddelande av Visdom och Inspiration – Förbli med mig, del 2

 

Hälsningar kära Ni! Det är jag Lord Emanuel, som kommer för att vara med er här igen denna dag och JAG ÄR här med er nu. Ta ett ögonblick för att verkligen känna min närvaro, var still för en stund och andas med mig och vänta tills ni kan känna min närvaro hos er. JAG ÄR faktiskt alltid med er, men ni uppfattar att jag kommer och går eftersom ni är ombedda att fokusera er uppmärksamhet på mig, men i ’verkligheten’ ÄR JAG alltid med er. Och i verkligheten ÄR JAG ni, Käraste NI. Jag har lett er hem till era hjärtan och nu går vi in på en annan resa, den inre resan som är bortom det konventionella konceptet av andlighet och in i medvetandets riken, det som är i alla saker hela tiden, det som ni är och det som JAG ÄR och det som kallas Gud.

Ta ett djupt andetag Kära Ni, in och ut, djup lång inandning och djup lång utandning och fäst er uppmärksamhet inom er i ert hjärta där ni kan känna Gud eller bara er själva, ert Varande. Fäst er uppmärksamhet inom er själva för i verkligheten är det inom er som alla era upplevelser äger rum. Inte utanför er själva. Här ÄR JAG. Och JAG ÄR Ni. Kommer för att påminna er om det som ni har valt att glömma bort för upplevelsen av att komma ihåg.

Känn sanningen av det nu Kära Ni, andas in det och känna trösten och lättheten med vilken ni kan förbi här. Det kräver ingen ansträngning att vara här, det kräver inget görande, notera att det inte finns något ni måste göra för att bli uppmärksamma på er själva på det här sättet, förutom att kanske stilla er själva genom att följa er andning. Även om inte det är nödvändigt, så är det väldigt väldigt hjälpsamt för att fördjupa er upplevelse och accelerera den djupa kontakten med det som aldrig kan vara frånvarande.

Ta en stund Kära Ni och bjud in mig att komma fram och förstärka denna upplevelse för er. Andas med mig och tillåt vad ni än upplever att bara vara er upplevelse och känn vad som ligger under den känslan. Det ständigt närvarande jag som JAG ÄR. Notera era tankar, notera ljud och sinnesförnimmelser i er kropp och notera att de alla är inom er. Blunda om ni inte redan gör det och ni kommer att uppleva en djupare förnimmelse om denna insikt att alla era upplevelser, utan undantag, sker inom er, uppstår inom det expanderande ständigt närvarande JAG som ni ÄR.

Ljud, dofter, smaker, sensationer, tankar och känslor händer alla inom ramarna för er fysiska kropp, inte på utsidan av den. JAG ÄR. Känn och notera det som upplever allt detta, det som inte har något namn, det som inte kan beskrivas, det som varit subjektet i oräkneliga böcker, det har format otaliga trossystem, det som oräkneliga Mästare har insett, det som har kämpats om, det som har sökts efter av varje mänsklig varelse, medvetet eller inte; Gud, Allt Som Är.

Kära Ni, idén om ett separat Jag är en erfarenhet som vi alla kom hit för att ha, det finns inga fel med det. Det separata Jaget är en idé som skapades av det Oändliga att vara ändligt, fokuserad, här i en kropp. Och i och med den insikten avslutas lidandet av det separata Jaget. Det finns ingen separation men det finns en idé om det som tillåter upplevelsen av livet i en kropp på en planet.

När denna förståelse en gång börjar filtrera era upplevelser av de dysfunktionella sidorna hos idén om ett separat Jag, kommer idén om det separata Jaget lösas upp som rötterna av dess existens har förflyttats, förts bort. Det kommer finnas ekon, Kära Ni, av lidandet hos det separata Jaget och kommer att uppleva under någon tid ett tillfälligt obehag av lidande när tron på det separata Jaget överväldigar er igen, men Kära Ni, ni kommer över det och några har kommit över det och in i en förståelse och faktisk upplevelse av att det inte finns något separat Jag utan en idé om ett, vilket tillåter det Oändliga att uppleva liva som en ändlig form i en kropp med vad det verkar otaliga versioner av sig själv i alla former, storlekar och skapelser med alla sorters trossystem och idéer om hur livet skall levas.

Kära Ni när ni en gång får insikten om att det separata Jaget bara är en idé för att tillåta den Gudomligas upplevelse att förkroppsligas, då börjar ert sanna liv. För när ni inser att det Oändliga bara är har för att uppleva livet, ja varför inte börja leva det fullt ut, utan skam, utan begränsningar?! En totalt befriad Varelse. Livet finns här för att upplevas som Allt Som Är.

Och om era upplevelser är obekväma just nu, om era omständigheter känns inte så fantastiska just nu, upplev dem helt och fullt, sluta distrahera er själva Kära Hjärtan, från obehaget ni är om det är er upplevelse. Möt det ansikte mot ansikte, känn det fullt ut, det kommer inte att döda er och även om det känns som att det kanske gör det, vet att de Gudsljus som ni alla är klarar allting. Gud är här för att leka fullt ut, Gud är här för att uppleva helt och fullt, det är därför ni kom hit. När ni möter det ni inte kan undvika ansikte mot ansikte, Kära Ni, kommer livet sluta ge er den upplevelsen och befrielsen är er och när ni till slut ger upp idén om att det finns något annat än Gud med i leken, kommer Gud komma ut och leka och livet kommer att börja visa sig som den Himmel ni aldrig har lämnat.

Tillåt illusionen om det separata Jaget att falla åt sidan och se det för vad det är, det fordon genom vilket det Gudomliga får möjligheten att smaka på en glass, titta på skönheten hos ett litet barn, att dofta på rosor, att känna smärtan av ett svek, att komma till insikten om att alla erfarenheter är delar av totaliteten hos Den Evige och att känna Freden hos sig själv när den Enda JAG ÄR finns där. Förbli hos mig och ni kommer att känna Fred för alltid. JAG ÄR Lord Emanuel och detta är mitt löfte till er. Förbli i den medvetenheten som JAG ÄR. Det som ni kallar Kärlek. Det som Ni Är. Detta är slutet på separationen och början på den Enda JAG ÄR.

Gud välsigne er Oskattbara Hjärtan.

Jag älskar er.

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

 

Transmitted through Gillian Ruddy.
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.
 
If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:
 
  
Archives available at
Over-Lighted Art work available
Contact Us  / Heart Activations

Du gillar kanske också...