Sananda via John Smallman, 14 oktober

Jesus Sananda

Sananda

Ni är Gudlika Varelser, barn av den Gudomlige Skaparen, skapade likt Honom – Ofantliga, Kraftfulla och Majestätiska.

14 oktober 2015

Kanal: John Smallman

 

Jag: God morgon Käre Jesus. Tack så mycket för ditt sista meddelandet. Vad har du till mig i dag? Jag gör ett snabbstäd av köket inför min sons förestående ankomst. De senaste dagarna, i själva verket den senaste veckan har jag känt mig ganska uppåt, glad, och optimistisk. Jag undrar om det är så bara för att jag går ut mer, är mer social, eller om det indikerar en öppning av mitt hjärta och en ökande acceptans av livet som det kommer ,som en indikation på min växande tro på att jag är på rätt väg och därför gör det jag kom för att göra. Eftersom tidigare, även om jag tog emot och skickade våra meddelande, kände jag att jag var lite som bortkastad tid, en värdelös frossare. Den känslan har nästan helt försvunnit, och jag kan inte låta bli att undra om det är bara ett tillfällig upplyftande av anden, eller om det kommer att hålla i sig. Så många av de heliga människor och mystikerna som jag har läst om, har haft ”mörka nätter för själen”, medan jag är verkligen välsignad att inte ha dessa typer av djup depression. Så kanske har jag bara ändrat min inställning, min uppfattning och ser saker annorlunda såsom någon av dina lektioner i EKIM (En kurs i mirakler) föreslår.

Jesus: God morgon John. Ett trevligt besök av din son är verkligen en behandling för dig, som du absolut kommer att uppskatta. Och det har gett dig motivationen för att städa runt både hus och trädgård! Som ni vet har jag alltid ett budskap för dig och för våra vänner, så slappna av en stund i lyssningsläge, och sedan kan vi börja. Och ja, ditt lyckligare sinnestillstånd, som ett resultat av dina föränderliga uppfattningar och dessa förbättringar eller upplyftningar, de kommer att fortsätta – det finns verkligen inga gränser för lycka! Bara håll avsikten och tillåt ditt hjärta att öppnas, och det kommer det säkert att göra, liksom hjärtan hos så många andra över hela världen.

Enorm förändring sker, som förberedelse för mänsklighetens uppvaknande som pågår just nu. Var upplyft, bli inspirerad och dela de energier som uppstår som följd därav, de är alla aspekter av Kärlek, er sanna och eviga natur. Vi är alla Ett! Och alla ni accepterar slutligen och samtycker till den sanningen,vilket är anledningen till att det finns en sådan glädje i de andliga världarna. Där vi så tydligt kan se de anmärkningsvärda attitydförändringar som mänskligheten är i färd med att göra med en sådan kärleksfull uppsåt.

Alla människor är andliga varelser, som är varelser av ren energi, som tillfälligt har en mycket begränsad livserfarenhet på grund av ert val att innesluta er i mänsklig kroppsform. Den kroppen, medans den kan erbjuda njutbara upplevelser genom sina fysiska sinnen, är den i grunden en sköld som skiljer er från er sanna natur som varelser av Ljus. Medan förkroppsligade kan ni välja att vara kärlekslösa, likgiltiga, konkurrenskraftiga, aggressiva, egennyttiga och omedvetna om andras känslor, eller så kan ni välja att vara det motsatta. Kroppen döljer er sanna natur från er, och gör det möjligt för er att göra dessa typer av val. Dock, utan den kan ni bara vara den fullt kännande och medvetna varelsen som Gud skapade, en varelse av oändlig Kärlek.

Gud, Kärlek, vår Källa är omedveten om något som inte är i hel och oföränderligt i linje med Kärlek, eftersom det inte finns något annat att vara medveten om. Gud är Allt som finns och varje kännande och medveten levande varelse är en del av och evigt Ett med Honom. Det finns ingenting annat än Gud. Det bästa sättet att tänka sig det, är att försöka föreställa sig Kärleken som ett fält av oändlig energi, långt, långt vidsträcktare än det enorma universum där er lilla planet befinner sig och på vilken var och en av er i era minimala människokroppar är bosatta. Ni är, som Ett med Gud, den enda verkligheten, OFANTLIGT bortom er förmåga att föreställa sig, och ni väljer sedan att uppleva begränsning genom att minska er så att ni skulle kunna passa in i de extremt begränsade fordon som är era mänskliga kroppar. Det är verkligen ingen överraskning att ni ofta känner er oerhört frustrerade över er uppenbara litenhet och obetydlighet som följd!

För att vara så ofantlig som Gud är, vilket ni är eftersom ni är för evigt Ett med Honom, och att uppleva ett liv som så grovt begränsas av er mänskliga form, och samtidigt till synes omedvetna om er sanna natur är ett mycket förvirrande och väldigt otillfredsställande läge. Ni vet att er mänskliga form är otillräcklig, och ändå verkar det inte finnas något alternativ. De flesta av er börjar sedan någon gång leta efter den verkliga innebörden av ert liv då ni säger till er själva ”Det måste finnas en mening, en mycket djupare och mer realistisk mening än att bara kämpa för att överleva.” Och naturligtvis finns det en sådan!

Ni är Gudlika Varelser, barn av den gudomliga Skaparen, skapade lik Honom – Ofantlig, Kraftfull, och Majestätisk – så livet som en människa kan aldrig tillfredsställa er. Om separation från Gud var möjlig och hade skett skulle ert liv sedan vara otroligt kort och meningslös. Men separation från Källan där all existens är bosatt, är omöjlig och ni är alla, varenda varelse som någonsin har kommit in i illusionen, perfekt gudomliga varelser med oändlig visdom, oändlig kunskap och oändlig kreativ förmåga eftersom ni är ett med Gud som är Kärlek, i vilken allt som existerar har sin eviga tillvaro. Ni kan aldrig vara lägre än Gud själv eftersom när han skapade er så begåvade Han er med allt vad han är.

Det är ett koncept som är praktiskt taget meningslöst för er i er starkt begränsade illusoriska tillstånd av existens som människor, i själva verket verkar det galet.

Så, jubla, eftersom det ni upplever är helt overkligt, och ni är på väg att vakna till Verklighet och erkänna er ännu en gång som de eviga och gudomliga varelserna som Gud, i oändlig Kärlek, skapade er av. Kärlek är allomfattande, villkorslöst accepterande och inkluderar alla fullständigt eftersom Det är Allt! Det finns ingenstans utom Gud, Kärlek, Verklighet, Himlen, Paradiset – välj vilket av dessa ytterst otillräckliga ord som genljuder mest tillfredsställande med er, eller välj något annat! – Och var och en av er nu på Jorden, liksom alla dem som har föregått er eller som kommer att följa er, är för evigt Ett med Det. Det finns inga undantag, så sluta döma andra som bättre eller sämre än, och förstå att alla levande varelser är en absolut nödvändig del av Gud, oavsett vad de verkar vara eller verkar kunna göra som inkarnerade människor på Jorden.

Ni har verkligen INGEN uppfattning om vidden av Gud eller av er, när ni har valt att begränsa er till att tro att illusionen där ni befinner er är verklig. Ni har verkligen byggt en extremt verklig skenbar miljö där ni kan uppleva livet som separerade människor, ständigt konkurrerandes med varandra för varor, fördelar och nödvändigheter av mänskligt liv. Och jag säger till er ”GLÄD ER,” eftersom det är OVERKLIGT. Ni kommer att vakna eftersom Gud är Kärlek, liksom ni alla, och han kunde inte och skulle inte tillåta er att sova på obestämd tid och uppleva drömmar och mardrömmar som skrämmer er.

Det är hans glädje och hans vilja att se er vakna och dela Glädjen med Honom i varje ögonblick – evigt fullt medvetande, evigt fullt medvetna, evigt fullt vakna – eftersom det är så han skapade er och er uppenbara existens i er illusoriska värld, med all dess oundvikliga smärta och lidande, ska avslutas när ni vaknar i detta tillstånd av oändlig Glädje!

Ni har fri vilja, därför har ni full frihet att konstruera och bygga så många illusoriska världar eller universum som ni väljer, men de kommer alltid att förbli overkliga, illusoriska, eftersom Gud, av vilken ni är oskiljaktiga delar av, är den enda verkligheten. Därför kommer ni att vakna; ert uppvaknande är oundvikligt eftersom det är omöjligt att förbli i sömn och drömma i mer än ett kort ögonblick.

När ni vaknar, och det ögonblicket är nära förestående, kommer er glädje, tillsammans med Guds, att vara oändlig.

Så träd in i ert innersta tempel, varje dag, det allra heligaste inom var och en av er där den gudomliga Kärlekens lågan brinner kontinuerligt och friska upp er med kärleksfull omfamning som väntar er där. Genom att göra så flyttar ni allt närmare till uppvaknandet, och när ni gör så, expanderar det energifält av Kärlek som ni är och flyter utåt till alla andra inom illusionen och för dem också allt närmare till uppvaknandet.

Ni är alla Ett, helt oskiljaktiga från varandra eller Gud, men ni har glömt det, och inom illusionen verkar detta vara ett konstig koncept, en galen idé som några galningar klamrar sig fast vid eftersom de är oförmögna att klara av livet och döden i den ”verkliga världen.” Tja, galningarna är de som desperat klamrar sig fast att ”verkliga världen”, där konflikt, lidande, svek, och ”död” är endemisk och verklig!

Som gudomliga varelser, eviga som Ett med Gud, men som uppenbarligen lever långa och stressiga liv enbart som människor, har ni har alla, djupt inom er, ett inre jag eller utrymme – som innehåller antydningar av ert Riktiga Jag – och där ni har omedelbar tillgång till oss i de andliga världarna. Vi vakar över er hela tiden, och vi väntar ständigt på att ni kallar på oss – med vilket namn ni än använder för att kalla på oss – för att få hjälp. Vi är alltid tillgängliga, det finns aldrig ett ögonblick när man inte kan kalla på oss och få ett omedelbart svar.

Tyvärr, vid tiden ni har kallat på oss, har ni oftast bestämt vad svaret ni vill höra är och ni har agerat på det, så ofta hör ni inte vårt svar på ert kallande, och tror er därför ha varit ohörda. Det är anledningen till varför det är så viktigt att ni ska öva på att lyssna när ni mediterar eller sitter tysta i det inre utrymmet.

Ni kan höra oss. Ofta väljer ni att inte göra det, eftersom att efter ha beaktat och bedömt situationen där ni behöver vår hjälp, väljer ni att följa ett mindre klokt agerande, och när resultaten är mindre än vad ni hade hoppats på bestämmer ni er för att ni verkligen är utelämnade åt er själva – skilda, vilket är en absolut omöjlighet – och att söka hjälp från oss är meningslöst eftersom vi uppenbarligen antingen inte hört er, har valt att inte svara, har missförstått er eller inte existerar.

Jag försäkrar er om att vi verkligen är med er i varje ögonblick, att ni aldrig är ensamma, övergivna, osedda, eller oälskade. När ni upplever dessa känslor beror det på att ni har valt att stänga er bort från Kärlek eftersom ni är rädda för att ni är ovärdiga det. Som Guds barn finns det aldrig ett ögonblick när ni är ovärdiga Hans oändliga Kärlek till er. Gå inåt, be om en Kärlekskram, och låt oss visa er hur högt älskade ni är! Ni behöver den försäkran, ni har rätt till det, och vi är här för att ge den till er.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...