Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 14 februari 2020

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 14 februari 2020

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Audiolänk: https://sananda.website/lord-melchizedek-via-natalie-glasson-february-14th-2020/

Acceptansen av Olikheter av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag, Lord Melchizedek, gör er medvetna om ett viktigt steg av bemästrande, som ni kommer att genomgå och förkroppsliga när ni är redo. Varje nivå och steg av bemästrande, stärker er förening och ert uttryck av Skaparen inom er, oavsett om ni finns i en energetisk eller fysisk kropp. Era erfarenheter på Jorden, vad ni skapar, hur ni reagerar, allt sådant gör att ni tar er igenom olika stadier av andlig bemästring, hämtar visdom, kunskap, tron på er själva och Skaparen, samt upplever större frihet. Ni kan jämföra olika steg av bemästrande som lektioner vilka ger upplysning. Medan specifika förkroppsliganden tar plats, upplever varje person sin manifestation inom sin varelse och verklighet, på olika och annorlunda sätt. Således verkar bemästrandet vara unikt för varje person, men alla strävar efter att nå samma mål. När ni upplever föreningen med Skaparen så förkroppsligar ni hela Skaparens universum, oändlighetens närvaro och ett obegränsat uppvaknande; full frihet kan vara enda sättet att beskriva det på. Frihet för er andliga varelse, själ och själsgrupp, vilket kraftfullt kommer att påverka er existens på Jorden. Som fysiska varelser har ni en kraftfull roll i er resa av bemästrande, eftersom många djupa skiften behöver ske, för att kunna spelas ut i er varelse och fysiska verklighet. Allt ni gör, säger och tänker, har potential att utgöra en skillnad för er verklighet, uppstigning, bemästring och i Skaparens evolutionära gudomliga plan.

Förkroppsligar Ni Acceptansen?

Detta är en stor fråga att ställa er själva, och då svara med ärlighet och uppriktighet. Det är troligt att ni förkroppsligar acceptans i viss utsträckning, men inte helt. Att förkroppsliga acceptans, är att leva ert liv från utrymmet av kärleksfull acceptans i er. Det innebär att totalt acceptera er själva, andra, ert liv, era upplevelser och världen. Acceptans betyder inte att ni måste hålla med eller tro på. Det innebär inte ens att ni måste tillåta, förstå eller tolerera. Acceptans innebär inte att ni måste resignera till vissa resultat av manifestationer. Acceptansen som Jag, Lord Melchizedek, talar om, är att vara närvarande utan att döma, att ta emot och erkänna. När ni accepterar en person är ni närvarande, släpper allt fördömande som kan uppstå inom er, tar emot allt de är eller inte är eller uttrycker, uppmärksammar och välkomnar dem att vara sig själva hela tiden, och att ni själva är ärliga. Detta gäller för alla upplevelser, delar av er verklighet eller aspekter av er själva.

Acceptans är ett kraftfullt bemästrande, eftersom det får er att se, känna eller erkänna er själva och verkligheten med större tydlighet. Ni börjar erkänna saker bortom era tidigare uppfattningar, tankar och övertygelser. Att förkroppsliga acceptans öppnar upp er och er värld, för att skapa frihet, kärlek och Skaparens sanning.

När ni går med på att förkroppsliga acceptans, så börjar ni uppleva inre förändringar, får upplysning och en större klarhet om er själva och Skaparen. Ni kan också börja se/ uppfatta saker och ting på ett annat sätt. I själva verket lär ni er, eller minns, hur ni ser världen och er själva genom Skaparens ögon, en magisk och stärkande upplevelse. Föreställ er att ni ser er själva och världen från ovillkorlig kärlek, oändlighet och ett evigt band.

Kraften i Olikheter

Varje själ eller gnista uttryckt från Skaparen, är samma som Skaparen men ändå unik. Ingen person på Jorden är samma, men många likheter kan vara uppenbara. Alla personer/ själar är olika, men är ändå födda ur samma källa. Olikheterna är en del av Skaparen; de har en kärnfunktion och en essens av liv/ uppstigning. När man blickar genom Skaparens ögon, uppenbarar sig olikheterna i alla aspekter av Skaparen som spännande, informativa, uttrycksfulla, skapar tillväxt eller en resa för självet/ Skaparens upptäckt. När vi accepterar att olikheter är en viktig aspekt av Skaparen, så börjar vi erkänna skillnaderna inom och omkring oss, med vördnad och förståelse.

Förkroppsligar Ni Acceptansen av Olikheter?

Med insikt om att olikheter av alla slag, är ett uttryck för Skaparen, då kan ni börja utvärdera era övertygelser om hur ni ser på er själva och världen, i er nuvarande verklighet. Uppfattar ni olikheter som negativa, något att frukta eller som en källa till separation? Dömer ni andra för deras olikheter eller anklagar ni er själva för att ni känner er separerade från andra? Detta kräver mycket eftertanke och kontemplation. Hur uppfattar ni er själva och världen omkring er? Med förståelsen om acceptans och en ny förståelse om olikheter, vilka tankar kan då förändras, när ni tänker på världen omkring er och i ert inre?

Många väljer att isolera sig själva eller från andra, eftersom de anser dem som olika på ett eller annat sätt. Meningsskiljaktigheter, krig, missförstånd, missbruk, isolering, lidande, ensamhet och rädsla, är alla en produkt eller manifestation av att fördöma olikheter. I själva verket har olikheterna en styrka att kunna skapa enighet inom er, och i världen. 

Observera de olikheter ni märker inom er.

Är ni villiga att se dessa olikheter från ett utrymme av acceptans inom er?

Observera de olikheter ni märker hos människorna omkring er.

Är ni villiga att se dessa olikheter från ett utrymme av acceptans inom er?

Observera olikheterna ni ser i världen.

Är ni villiga att se dessa olikheter från ett utrymme av acceptans inom er?

Det är viktigt att komma ihåg, att acceptans av olikheter inte innebär att ni måste hålla med eller tro på. Det betyder inte ens att ni tillåter, förstår eller tolererar. Acceptans innebär inte att resignera till vissa resultat av manifestationer. Acceptansen som Jag, Lord Melkizedek, talar om, är att vara närvarande i olikheten, att utan fördömande ta emot och uppmärksamma. För att sedan tala, reagera eller skapa från ett utrymme av ovillkorlig kärlek inom er. Något nytt, insiktsfullt eller upplysande, kan då visas för er som ett resultat av er acceptans.

Om acceptansen känns svår, tänk då på att det kan behövas healing för att den ska manifesteras. Ni kanske vill kalla på er guide, för att hjälpa er med den nödvändiga healingen. Ni behöver inte förstå vad som krävs och varför. Låt helt enkelt healingen ske när den behövs, och bada i fördelarna.

Ni kommer sedan gradvis att ändra uppfattning om olikheter, och därmed förändra er verklighet och uppstigning. Det finns så mycket att uppleva. Det är dags att ta till sig Skaparens unika uttryck.

En Sista Notering

Medan min kommunikation till er beskriver ett steg av uppstigning och bemästrande, som ni är redo att förkroppsliga, så säger den också vad som behövs i er värld nu, för att skapa healing, fred och manifestation av Skaparens sanning. Föreställ er om en stor del av världen och världsledarna, tog till sig acceptansen av olikheter, vad skulle då skapas för alla att få uppleva? Detta är en tid när kraftfulla förändringar och transformationer är möjliga.

Med kärlek, sanning och fred,

Lord Melchizedek

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...