Lord Metatron via Christine Meleriesse Hayden, 23 februari 2017

Lord Metatron via Christine Meleriesse Hayden

23 februari 2017

Lord Metatron delar med sig om hur en invigd kan förstå hur man kan gå in i den andra Initieringen av den Emotionella Kroppen genom att först få tillgång till sin Ängla Närvaro, av Metatrons Första Sigill – Integration & Initiering av Sol Ängeln.

För att kunna gå genom den högre initieringen med en känsla av synkronicitet måste en individ först inse potentialen de har som Själ inom sitt Fysiska Själv.

Många uppvaknade individer inser inte potentialen de har, när de är den personen som har öppnat upp sitt Eteriska Själv till många ljusdimensioners verkligheter. De har en känsla av att deras ego säger till dem att de är speciella och ser inte, att vad de har fått är dörren som kan öppnas till deras Själs Ljushistoria, det Eteriska Självet. De kan till och med fångas i tanken att de har alla svar, att meddelandena de får är inom Guds Ljus, bara för att fönstret av möjligheter har öppnats för dem.

Det är viktigt att inse att för att en Invigd fullt ska acceptera sin potential som en uppvaknad själ, att de har ett ansvar till sitt fysiska själv och andra runt dem. Jag ser detta hända så ofta bland själarna som öppnar upp sig själva till nya vägar av inter-dimensionellt ljus.

När en person vaknar upp till det faktum att det finns andra verkligheter som de kan uppfatta, lämnar de Okunnighetens Sal. Detta låter dem gå genom dörren till uppfattningen om deras Eteriska Själv, Själens Ljuskropp som har varit med den i all evighet. De går då in i Salen av Kunskap – i vilken de lär sig sina läxor; och sedan Salen av Visdom, där de de får guld för att har lärt sig varje läxa.

Den Eteriska Kroppen är nu precis som alla de andra ljuskropparna; den har sovit och nu har verkligheten att den är en del av en större helhet inom medvetandet av systemet av de fyra kropparna. Den har alla känslorna, verkligheterna av alla upplevelserna i och utanför kroppen, den för fram minnet av tidigare livstider som är bra och dåliga för att hjälpa det individuella självet att helas från insidan och ut.

Många individer som kan se genom den Eviga Sanningen om vem de har varit, kommer att inse att de är mer än vad deras mentala sinne upplever att de är. De kanske till och med inser att de var en ängel i sin första inkarnation och för fram det aktualiserande elementet in i fyrkroppssystemet. En invigd som upplever denna del av sig själva kommer att gå långt i sina studier av sitt eviga själv. Det är en mycket speciell person som kan förstå denna del av sin evolution.

Det är representerat att få tillgång till och erkänna Metatrons första Sigill, Integration och Initiering av Sol Ängeln.

Sol Ängeln representerar första ingången till förståelse av er Själs historia. Den tjänar som den första inkarnationen från formlöshet till en verklighet under riktlinjerna av Gudomliga Moder och Fader Gud. Ni förstår, Sol Ängeln representerar förmågan att inse att första steget har initierats. Som en Ängel, var det er ingångsnivå till medvetandet om Änglanärvaron. Varje person har en Sol Ängel som är bron till det Högre Självets verklighet.

Det är inom detta stadium som Själs Essensen inser potentialen att de måste integrera Sol Ängeln inom det Fysiska Självet. Det är det första steget till Själv-Insikt att den Mentala och Emotionella Kroppen är inriktad med det Eteriska Självet då denna del av verkligheten vet potentialen som en individ har inom sig själv.

När er Sol Ängel är initierad inom ert medvetande så blir ni integrationen av båda – Ängeln ni är och det Högre Självet som ni är. Detta pga att ni existerar inom en fysisk kropp och alla verkligheter är möjliga.

Det är inom detta stadium av er evolution som en själ, som ni lämnar Salen av Okunnighet och fullt ut accepterar potentialen genom ert Eteriska Själv. 

Många Initierade går genom denna process i deras ändrade verklighetstillstånd. Potentialen är att tillåta det Medvetna Sinnet att komma ihåg Ängla Självet så att de kan börja arbeta som En. Om en individ har potentialen inom det eteriska Självet att komma ihåg Sol Ängeln, då kommer processen av deras initiering komma att gå mycket smidigare än någon som inte har något medvetet minne av integrationen.

Det handlar om att tillåta processerna att ske – inte genom kontrollmekanismer utan genom att vara i ett Tillstånd av Tillåtande – att alla saker är inriktade genom de högre dimensionernas verklighet in i det fysiska tillståndet av existens.

Det är viktigt att inse potentialen ni har att initiera er Sol Ängel, då den är dörren in till ert Eteriska Själv, Själens Ljushistoria.

Detta är det första sigillet som är det viktigaste för varje initierad att få tillgång till, då det är bron in till det högre ljuset som de är. Det har också potentialen att hjälpa de mentala och emotionella kropparna att inriktas med fyrkroppssystemet. Det kommer att skapa en väg för den initierade att gå genom sina läxor med en mycket lägre intensitet, för de kommer att ha fått tillgång till det Rena Tillståndet av att Tillåta energierna att arbeta med dem och inte mot dem.

Mitt förslag för varje initierad är kalla på sin Sol Ängel att hjälpa dem att känna sig själva på en djupare nivå. Vi måste komma ihåg att den Eteriska kroppen håller historien av allt ni har upplevt som själ i och utanför en kropp sedan dess början. Sol Ängeln är Bron till det Högre Självet, och för fram den 4:e initieringen av integrationen av de Tre Sinnena inom den Tre-Faldiga Flamman av Visdom (och Vilja), Kärlek, och Kraft hos varje Initierad och Mästare.

Börja första och främst med Sol Ängeln; försök att inte hoppa in i det Högre Självet. Ibland glömmer initierade processen med Sol Ängeln så övergången att bli En med det Högre Självet kan ibland vara mer utmanande. Det tar längre tid att känna det Högre Självets essens för det eteriska Självet har inte blivit aktiverat så det kan vara en kamp för att  interaktionen ska ske. Det betyder inte att det inte kommer att ske, men det kommer vara en mycket längre involverad process.

Ta er tid inom ert andetag, att slappna av hela ert kroppssystem. Använd andetaget att hjälpa er att slappna av ert hjärta och tillåt era änglavingar att spridas ut från baksidan av era skulderblad. Sitt i tystnad med denna energi så ni sedan kan låta vingarna spridas ut. Uppmärksamma era tankar och er emotionella process vid denna tid. Känn glädjen som blir ni. Sedan, kalla på ert Högre Själv att vara en del av processen.

Ju oftare ni använder denna övning desto enklare kommer det att bli att ta kontakt med Gudomlighetens Ljus som ni är ur änglarna synvinkel, in i er Essens av Högre Själv. Använd detta dagligen för att fullt ut känna denna närvaro. Det kommer att hjälpa er att arbeta genom det emotionella och mentala kaoset som era andra kroppar jobbar med. Uthållighet är nyckeln till att uppnå denna del av ert mästerskap.

Jag är Lord Metatron till er Tjänst.

www.walkingterrachrista.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...