Mira från Plejaderna via Valerie Donner, 1 mars, 2017

Mira, 1 mars 2017

Via Valerie Donner

 

 

Hälsningar. Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Jag arbetar för närvarande heltid i det Jordiska Rådet.

Idag står ni vid ett vägskäl. Även om det kan tyckas att mänskligheten står inför stora svårigheter, är det långt ifrån sanningen. Sanningen är att det kaos ni verkar befinna er i, skapar ett andligt genombrott som Jorden aldrig tidigare har upplevt. Vi kallar det ett andligt uppvaknande som öppnar Inkörsporten för Jordens Uppstigning. Det finns ett otal katalysatorer som provocerar dessa förändringar, så vi ber er att titta på hela bilden och var ni kan hjälpa till.

Vi vakar hela tiden över er och Jorden. Vi arbetar med att anpassa och balansera energierna. Vi gör ingripanden där det är nödvändigt. Vi räknar ut den rätta tidpunkten för oss att hjälpa er på alla sätt när det behövs. Just nu observerar vi att era känslor är i ett tillstånd av förändring. Ni upplever avslutningen av denna speciella inkarnation och dess karmiska effekter. Ni håller på att släppa det som inte längre gagnar er i den materiella världen. När ni fortsätter på denna väg, kommer ni att finna att det mest givande sättet att leva är genom hjärtat. Det bästa resultatet och de allra bästa valen för Jordens framtid kommer att komma från hjärtat.

Om jag kunde berätta hur glada vi är för era framsteg, skulle ni bli lyckliga då? Ni har visat att ni är mycket mer kapabla än ni någonsin har kunnat föreställa er. Vår Skapare är nöjd med allt som ni har åstadkommit. Ni kommer att belönas och ni kommer att ärva Jorden.

I framtiden kommer vi att arbeta tillsammans för att hjälpa mänskligheten och allt liv att läka och leva i ett överflöd av kärlek och allt annat som ni behöver. Ni kommer att följa ert hjärta och ni kommer att finna er kallelse för att hjälpa er själva med ert nästa steg i er själs utveckling, ert sanna syfte.

Vi tackar för ert tålamod och försäkrar er att vi närmar oss en återförening med er galaktiska familj. Separation kommer att försvinna och ersättas av enighet och enhet. Under dessa tider av stor förändring, fortsätt att göra ert bästa och vet att ni är älskade och omhändertagna.

En del av er kanske känner sig trötta och utslitna. Det beror på att ni har arbetat med oss och de ljusa sfärerna i era drömtillstånd. Ni känner er också påverkade av de kollektiva rädslorna och motståndet mot förändring. Det är som att röra sig genom en tjock dimma, på grund av förändrade tankeformer och förändrade medvetanden.

Den energi som krävs för att förändra planetens kollektiva energier är att likna vid en myra som försöker putta ett stenblock uppför en kulle. Be ljuskrafterna om hjälp när ni arbetar för en positiv sak för att hjälpa planeten. Ni kommer inte längre att känna er som en myra. Ni kommer att känna er som en kraftfull varelse av kärlek och ljus, vilket är vad ni verkligen är.

Ni är på sista sträckan av den här långa dammiga vägen, som kallas den tredje dimensionen. Det gamla imperiet håller på att falla och ni är redo att nå stjärnorna. Vi är här för att ta era händer och omsluta er i våra hjärtan. Vi älskar er och Jorden oerhört mycket.

Jag är Mira och jag älskar er alla tillsammans med otaliga skaror bortom den tredje dimensionen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.thegroundcrew.com/channeled_messages.htm

Du gillar kanske också...