Louren-Thio, Agarta, 19 April 2015

Louren-Thio

19 april 2015

Kanal: Susan Sammarco

Jag är ”Louren-Thio”. Jag kommer från den Ihåliga Jorden, den Inre Jorden och idag, från Agarthas sfär. Jag var inbjuden idag att tala för att hjälpa alla som har fysiska problem med Uppstignings ”symptom”.

Alla är dyrbara, var och en av er. Var och en av er har övervakats noga. Och vi kommer att säga att det inte är avsedd för fegisar! Detta är inte menat för dem som inte är villiga att gå igenom processen från början, för att kunna VETA hur man kan hjälpa andra när det är dags.

Nu är tiden här när de andra börjar uppvaknandeprocessen. Om ni lyssnar på dem kommer det att ringa en bekant klocka och ni kommer att kunna träda in för att hjälpa dem. Inte bara för att förklara vad som händer i världen, utan också för att hjälpa dem med deras fysiska, emotionella, mentala och andra symptom, som nu märks i stort sett över hela världen.

Och era läkare ser detta och vet ändå inte vad de ska göra åt det. Men de är instruerade att laga människor. De är instruerade att bringa lättnad. Det är deras uppgift. Så många människor går till läkare och sjukvårdsinrättningar med sina sjukdomar. Det är vad de har tränats till att tänka. Läkarna och sjuksköterskorna gör sitt bästa

Men det bästa är inte vad som behövs nu. Det är dags att vakna!

Tålamod med sina kroppar är inte vad som behövs.. Ni i denna grupp och många som läser dessa ord nickar igenkännande. Nickar för vetskapen om att detta är en del av Uppstigningen. Och tidigare fick ni veta att ni kunde be om att det skulle ”avta ” så att ni skulle ha färre fysiska problem. Nu när tiden påskyndas till nollpunkten, är det svårt för er att å ena sidan be om en vändning av energin och å andra sidan säga, ”Ge den till mig. Jag är redo. Ge mig den! ”

Många av er har gått igenom de delar av chakra öppningarna från roten, nummer ett, nummer två, och nummer tre. De flesta av er är i området för nummer fyra, fem, sex, sju. Det är inte ett klart hopp från ett till sju. Det är inte ett tydligt hopp från tre till fyra eller fyra till fem. Detta är steg i gråzonen, och i områdena har ni ”symptom” på alla sätt.

Så hur kan vi göra det enkelt för er att förstå? Uppstigningsprocessen är en höjning av frekvensernas vibration. Uppstigningen innebär aktivering av ytterligare chakran. Och då dessa ytterligare chakran ibland sätts ”på”, behövs ett steg tillbaka för att komma ikapp med de nya som är online nu.

Det var också en utmaning i bland när ni har gick igenom en särskilt svår tid med nån del av kroppen. Kanske ni inte kunde äta. Kanske hade ni diarré. Kanske upplever ni andra typer av symptom som hör till ett visst chakra. Förra veckan talade ni i denna grupp om halsChakrat. Ni diskuterade möjligheten att ryggont är relaterat till att inte kunna tala om viktiga ämnen. Detta diskuterades också i förhållande till det stigande området vad gäller halschakrat.

Vi vill dela med er om att ”slå på” dessa chakran.Ju högre ni går desto mer obehag  kommer kroppen troligen att uppvisa, eftersom det som den fysiska kroppen ”vet” när det är osäkert, är att berätta för er, i ert fysiska minne, i ert ego sinne; ”Aj. Något gör ont! ”Det får er uppmärksamhet. Det kan även få er att gå till en läkare. Det är ert val. Vi tror inte att många som läser och hör dessa ord vet eller tror att de behöver gå till en läkare.

En sak kan ni tänka på i avgörandet om något gör mer än fångar er uppmärksamhet. Är detta en sammanhängande smärta? Är den konsekvent i hur den uttrycker sig? Är det en smärta i ryggen? Eller är det en smärta i ryggen var tredje eller fjärde dag? Är det en smärta som börjar i ryggen och sprider sig till bröstmusklerna? Och sedan avtar igen som en ebb och flod? Och det som gör detta mycket svårt då ni går igenom dessa symtom är att det finns en del av er som spänner sig. Som krampar Som andas ytligt i bröstet i stället för djupt.

Det är anledningen till att vi i dag bad för djup, kontinuerlig andning. För att få era kroppar i en djupt avslappnad nivå. När ni flyttas uppåt upp kommer ni kanske uppleva mer av bihålsinflammationer. Och känslan av att ni har svårt att andas. När ni går mot de högre chakrans öppnande kan ni uppleva konsekvent huvudvärk. Vad säger det? Om ni är andliga på en andlig väg som har tränat er själva på eller har valt att titta bort från 3D världens realiteter, då kommer ni inte att undersöka saker som andra, som fortfarande är fast i 3D realiteter kan titta på.

Vi vill att ni ska VETA detta så att ni kan stödja dem som har kroppar som värker och fortfarande är i en 3D verklighet av medicinsk behandling. De metoder som är mer baserade på gamla kunskaper såsom akupunktur, Reiki, det vill säga ”er melodi”, alla dessa saker är nyttiga. Ni behöver inte vara ”sjuka” för att nyttja dem. Ett annat område gäller massörer och allt arbete som de kan göra. Ni kan tänka att ”Min kroppsomsorg är viktigt” eftersom omsorgen i alla dessa former hjälper kroppen att vila och hjälper den att vara avslappnad. Ni är friska och ni är vitala!

Alla dessa erfarenheter som ni har med era fysiska kroppar kommer att omvandlas. De omvandlar kroppen på cellnivå och chakranivå. Tala med er själva i lugnande toner så många gånger ni kan.  ”Jag vet att dessa förändringar sker i min kropp. Jag omfamnar dem eftersom jag vet vart jag ska. Jag vet vem jag är. Jag accepterar detta ansvar eftersom jag accepterade ansvaret att gå vidare på den här planeten och att vara här vid exakt den här tiden ”.

När ni går genom alla dessa symptom och vi skulle säga att det finns de i det här rummet som har gjort denna resa nästan helt. Det finns de som dessa ord kommer att träffa, och som har uppstigit och kommit tillbaka för att vara tillbaka i den fysiska kroppen för att dela och att hjälpa andra.

Vi kommer inte att ge er en massa regler och bestämmelser, eftersom det, återigen, binder er till 3D-miljön. Men vi VILL dela med oss att er kropp säger till er när något inte längre är lämpligt för er, eftersom reaktionen till mat eller dryck eller någon annan aktivitet är en reaktion med ett mycket tydligt budskap. ”Ni kan inte längre göra detta eftersom ni har valt så.”

Livet går framåt och utvecklingen av medvetandet som är kropp, själ, ande, sker nu. Ni har märkt detta i er värld. Och så uppmuntrar vi er igen, att då människor delger er vad som händer med dem, vilka obehag de kan vara i, vilka läkare de sett, eller sjukhusresor de kan ha gjort, ta ERT budskap ni fått idag och dela det med dem. För även om de inte är redo att höra det just i det här ögonblicket, kan kan de vara redo i nästa stund.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...