Meddelande från Inre Jorden – Telos barn, 8 juli, 2023

Telos barn
2023-07-08
Har några av era barn direktkontakt med andra barn som lever på ytan?
Nej. Våra barn har inte haft någon kontakt med ytans folk på flera hundra år. Vi hoppas och förutser att detta kommer att förändras mot slutet av detta decennium.
Den enda kontakten våra barn har med ytans människor är via er TV. Ja, vi får tillgång till era TV-program i Telos, och vi visar vissa program för underhållning av våra barn.
Träffar barn från andra inre städer varandra?
Det gör de verkligen. Vi delar helgdagar och fester, besöker ofta olika underjordiska städer och tar med våra barn. Vi är en väldigt öppen kultur och vi gillar att umgås och dansa. Vi besöker ofta vänner och familjer från andra kulturer eller städer, och de kommer för att besöka oss. Dörrarna står alltid öppna. Det behövs inget speciellt tillfälle för dessa besök. Vi reser alla ganska regelbundet mellan de olika städerna i Agarthas Nätverk och andra inre städer.
När föräldrar gör dessa resor av någon anledning – sociala, familjära eller affärsmässiga – brukar barnen inbjudas att följa med om de vill. Eftersom det alltid är ett nöje för dem, så avböjer de sällan.
~ Framtiden för våra barn ~
Hur ser framtiden ut mellan era barn och våra?
När våra två civilisationer smälter samman som en, kommer våra barn också att smälta samman med era barn. Era och våra barn är i grunden inte så olika. Denna sammanslagning kommer att planeras noggrant. Det kommer att bli mycket roligt och ett stort äventyr för barnen i båda civilisationerna. Det har sagts många gånger att denna planet snabbt rör sig framåt med de nödvändiga förändringarna, som kommer att tillåta Henne att uteslutande vara värdinna för en upplyst civilisation.
Detta betyder, mina vänner, att i en inte alltför avlägsen framtid kommer den mörka tidsåldern på denna planet att försvinna. Våra två civilisationer kommer att förenas som en, inklusive barnen, för den härliga himmelsfärd som vi har väntat på så länge. Låt oss alla omfamna och välkomna den gryende Nya Världen.
När Fågel Fenix reser sig ur askan, kommer en helt ny värld av Gudomlig Kärlek och perfektion att resa sig upp genom sönderfallen av alla era gamla begränsande trossystem. Ni kommer att släppa föråldrade styrande system för kontroll och manipulation, som ni har programmerats med under eoner.
Jämför Jorden med Fågel Fenix. Hon kommer att resa sig och ta er med sig. Men först måste ni släppa allt som inte längre tjänar er. Ni måste vara villiga att släppa de gamla ”omoderna” livsstilarna, som har hållit er i begränsning och smärta så länge.
Askan representerar den rening som Jorden och hela mänskligheten först kommer att gå igenom. Er framtid är ljus, mina vänner. Håll era förhoppningar vid liv för er själva och era barn. En mycket underbar värld väntar på dem och det är därför de är här. De kommer att visa er vägen; i sina själar vet de redan hur!
~ Att växa upp i Telos ~
Detta avsnitt är till viss del en kanaliserad information från Adama genom Aurelia Louise Jones, samt information publicerad 1996 av Sharula Dux från Telos.
I Telos är det bara tillåtet att skaffa barn när ett par förenas i ett heligt äktenskap.
Eftersom föräldraskap i Telos är ett långsiktigt projekt, måste par som vill skaffa barn först få en särskild föräldrautbildning. På ytan måste ni gå igenom förarutbildning för körkort till bil, men alla oerfarna, känslomässigt instabila sextonåringar kan föda barn.
Ytans barn deltar i detta viktiga ansvar att föra ett annat liv till världen, utan någon förberedelse eller förståelse för själva livet.
Barn födda i Telos tillbringar hela två år av 24-timmarsvård hos både mor och far. Detta är det som är mest avgörande för barnets psykologiska sammansättning.
Fadern avstår från sina civila plikter de första två åren av barnets liv, så att barnet får balans och lika mycket tid med de jordiska representanterna för Fader/Moder Gud.
Eftersom de styrande tillhandahåller alla förnödenheter för att leva, är tvåårsperioden säkerställd för föräldrarna. Ett nyfött barn i Telos kommer att få en uppsättning av tio Gudföräldrar strax efter födseln. Detta har många fördelar.
I Telos kommer ett barn aldrig att känna att han/hon inte får tillräckligt med uppmärksamhet, med ytterligare tjugo kärleksfulla föräldrafigurer som vägleder dem genom sina första år.
Det är vanligtvis arrangerat så att alla tio paren Gudföräldrar som väljs ska få egna nyfödda barn. På så sätt, även om du är ensambarn, kommer du alltid att ha surrogatbröder och systrar att umgås och leka med.
När barnet växer kommer det att tillbringa tid med alla Gudföräldrar. Detta ingjuter en undermedveten acceptans av att Fader/Moder Gud alltid kommer att vara närvarande, eftersom så mycket kärlek från olika källor finns tillgänglig.
Barn lär sig tidigt att de alltid kommer att älskas och omhändertas. Barn börjar skolan vid tre års ålder och deras grundläggande utbildning fortsätter tills de fyller arton. Mellan tre och fem år, fem dagar i veckan, deltar de i en halvdags läroinriktad lek, för att att lära sig grundläggande sociala och andra färdigheter. Grunder som färger och siffror lärs ut i roliga spel. Från och med fem år är de i skolan hela dagar, precis som skolor i er civilisation.
Språket som lärs ut i skolan är naturligtvis Lemuriska eftersom Telos är en Lemurisk kultur. Det Lemuriska språket kommer från det universella språket i vår galax, känt som Solara Maru. Andra planetariska grundspråk som sanskrit, hebreiska och egyptiska har också sitt ursprung i Solara Maru.
Även om det engelska språket inte är obligatoriskt för studenter, lärs det ut som ett valfritt andraspråk. Naturligtvis är det mycket önskvärt att vårt folk lär sig engelska och nästan alla gör det, eftersom Telos ligger i ett engelsktalande land och radio- och tv-program från ytan övervakas för vårt nöjes skull!
Alla barns skrivbord är utrustade med datorer som länkar dem till Universal Energy and Information Grid. Eftersom vårt datornätverk körs på aminosyror, en levande kraft, som utnyttjar det akashiska registret och högre delar av Kristus Direktiv, så kan det inte korrumperas.
Följaktligen får vi historisk information som är korrekt och sanningsenlig. Lärarna i alla skolor i Telos är utbildade Melkisedekska präster och prästinnor. När Telosiska ungdomar är tillräckligt gamla för att kunna hamna i något allvarligt ofog, omkring tolv års ålder, och behöver mer tid med andra i sin egen ålder, går de med i något som kallas ”gruppen”. Detta är en kvinnoförening/ett brödraskap med barn i deras egen ålder.
Dessa grupper på tio till tjugo kommer att uppleva pubertetens och tonårens underverk tillsammans. Den består av lika många flickor och pojkar, och ”gruppen” skapar ett band som tar dem in i vuxenlivet och därefter. En Melkisedek-präst och prästinna från templet, kommer att väljas ut för att vägleda gruppen genom olika tillväxtstadier.
Gruppformatet används också i deras skolgång och allt lärande görs tillsammans.
Gruppmedlemmarna kommer att uppleva, dela, experimentera med, diskutera och växa genom tonårens olika problem. ”Gruppen” är särskilt effektiv för att hantera det klassiska tonårsproblemet med ilska. Detta aktiverar alla att hitta en kreativ lösning på problemet. Gruppmedlemmarna blir vanligtvis nära vänner för livet, eftersom de möter och delar alla livets milstolpar tillsammans.
Vid arton års ålder och efter genomgången grundutbildning, väljer de individuellt den riktning han/hon vill ta under de närmaste åren av sitt liv. Ett alternativ som alltid finns tillgängligt är avancerade studier inom det område de väljer. Stora samlingar dokument från avancerade civilisationer från det förflutna, lagras i dokumentkristaller i Telos bibliotek.
Ibland, men inte ofta, kommer någon tonåring att välja att gå direkt in i Melkisedektemplet, och börja en andlig träning som tempelneofyt. Ett annat alternativ är att gå i direkt tjänst hos Silverflottan (en flotta av Telosiska rymdskepp).
Eftersom alla underjordiska städer är aktiva medlemmar i konfederationen, är det allas plikt som bor i Telos att tjäna under minst en sexmånadersperiod i Silverflottan.
Det finns dussintals flottor som betjänar den här delen av Galaxen. I vårt solsystem är de flottor som övervägande är aktiva, Silverflottan, Ametistflottan och Regnbågsflottan. Av dessa tre består Silverflottan nästan uteslutande av varelser födda på planeten Jorden, mestadels från Telos och Posid (den Atlantiska staden som ligger under Mato Grosso i Brasilien). Majoriteten av scouter, mer allmänt kända som UFO:n som ni ser på er himmel, är Silverflottans scouter från Telos och Posid. Många Telosier gör karriär genom att tjänstgöra i Silverflottan, medan andra bara fullgör sin skyldighet och går vidare till annan tjänst.

Ett annat alternativ vid examen är att börja träna för ett livsverk i Telos. Unga vuxna förväntas komma in i den allmänna strukturen i det Telosiska samhället. Alla som bor i Telos börjar efter en viss ålder att delta i det dagliga arbetet. Fem dagar i veckan ägnas fyra till sex timmar om dagen åt att arbeta; så hålls staden igång.

Alla får välja var de vill lägga sina krafter, och på så sätt slipper man slitet och skapar entusiasm istället.
Till exempel, om en ung tonåring älskar jorden, växterna och blommorna, då kan han/hon arbeta i de hydroponiska trädgårdarna, för att hålla staden rikligt försedd med frukt och grönsaker.
Om en ung flicka har en stark önskan att bli dansare, kan hon gå till templet för att tränas av tempeldansare.
Andra alternativ inkluderar kommunikation, transport, matlagning, tillverkning, hushållsarbete, etc.
Vid arton års ålder börjar våra barn sin dans med livet!
Jag är Adama, alltid vid er sida.
TELOS volym 1
Uppenbarelser av Nya Lemurien
Aurelia Louise Jones
Mount Shasta Light Publishing
May be an image of nature and mountain

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *