Mahatma Kosmisk Logos via Natalie Glasson, 22 januari 2021

 

Mahatma Kosmisk Logos, via Natalie Glasson

den 22 januari 2021

”Uppstigningsgåva nr 3 – Lagen om Enhet”

Hälsningar! Jag är den Kosmiska Logon Mahatma. Jag träder fram som en energifrekvens, som en ljuskälla, som en kollektiv energi och ett kollektivt medvetande. Det är mitt syfte att utifrån den kosmiska nivån överblicka energierna i hela Skaparens Universum. Sålunda levererar jag Skaparens energi till samtliga varelser, idag för jag fram Skaparens energi till er. Ni får ta emot Skaparens energi, ni förkroppsligar den, ni är Skaparens energi och därmed agerar jag som en spegel, jag agerar som ett uttryck, en återspegling av er egen sanning, av allt som utgör Skaparen.

Jag tar fram en gåva för uppstigningen, det är vår tredje gåva under denna resa 2021, denna uppstigningsgåva benämns Lagen om Enhet. Lagen om Enhet existerar redan inom er varelse, i själva verket finns den gåva som jag delar med mig redan i er varelse, och när jag ger denna energi till er så är den emellertid en aktivering. En aktivering som äger rum inom er varelse, till hågkomsten av och kopplingen med er själv, med alla aspekter av er själv i alla dimensioner och med Skaparen. Jag för fram en helig multi-dimensionell modellbeskrivning som håller den renaste vibrationen inom Lagen om Enhet och det är denna som jag önskar ladda ner och aktivera inom er varelse, det är väsentligt att navigera genom uppstigningsprocessen och vägen för 2021.

Vad innebär Lagen om Enhet?

Det är den vibration som mest liknar den allra heligaste ljusstrålen som finns inom Skaparens kärna och som tillåter, skapar och stöttar existensen av enhet, enighet och sanning. Den stöttar och skapar existensen av förenande och syntes. Skaparen är formlös, gränslös, betecknar mindre energi och ändå skapar Skaparen, samt ger uttryck för Skaparens energivibrationer och detta gör det möjligt för en form att finnas. Det möjliggör aktiv energi och rörelsekraft, vilket sålunda expanderar Skaparens energi. Lagen om Enhet uppmuntrar oss till att vara medvetna om att vi i själva verket utgör en aspekt av Skaparen, vi är formlösa, ouppmärkta samt gränslösa. Detta gör det möjligt för oss att inse vår större enhet och förbindelse med Skaparen. När vi uppmärksammar oss själva på det här sättet, så släpper vi taget om all personlighet, allt bagage, all kamp, alla utmaningar, kanske till och med önskan om att få prestera. Vi blir helt enkelt, vi är, vi existerar, vi befinner oss i ögonblicket och vi uppmärksammar oss själva i andra, låter andra uppmärksamma sig själva i oss. Fastän vi uppmärksammar olika aspekter av oss själva inom olika varelser, så uppmärksammar vi densamma Skaparen. I den högsta vibrationen, är enhet och enighet blandningen av samtliga aspekter hos Skaparen, man kan säga blandningen av samtliga varelser in till en källa.

När ni upplever enhet och enighet på Jorden, så handlar det mer om förenande, att Förena er med andra, acceptera andra, stötta andra, ta kontakt med er själv, acceptera er själv, stötta er själv. Det är som att skapa en samhällsgrupp, fastän uttrycket inte behöver vara fysiskt, det kan upplevas inom er varelse. När ni är öppna, expansiva och låter er energi flöda, i synnerhet till andra varelser – inte bara människor – så låter ni er själva ta emot ljus och kärlek från andra, då befinner ni er i existensen av enhet.

Jag, Mahatma önskar uppmuntra er att kontemplera över enhetsenergin.

Vad innebär Enhet för er?

Jag bjuder in er till att beskriva, utforska vilken slags upplevelse enhet är inom er varelse, som om ni vidarebefordrade en förklaring till en annan varelse om hur det är att förkroppsliga enhet. Jag önskar uppmuntra er till att fråga er själv: ’Hur kan man skapa mer enhet och enighet inom sin varelse och verklighet?’

Var saknas Enhet? Var saknas Enighet?

Att uppmärksamma var enhet och enighet saknas, är att uppmärksamma att ni kämpar. Där ni knuffar iväg andra och vill uppnå något på egen hand. Där ni bortser från hjälpen från andra eller kanhända uppfattar att det inte ens finns någon hjälp för er. Ensamhet kan vara där ni märker att det råder brist på enhet och enighet. Det måste uppmärksammas i de områden där det råder en brist på enhet och enighet, hur skulle det vara? På vilket sätt skulle er verklighet eller er upplevelse vara annorlunda ifall enhet och enighet fanns närvarande? Jag Mahatma, inbjuder er till att kontemplera över detta nästan som om ni skrev om hela er varelse, hela er existens och verklighet. Ni kan till och med gå in i ert förflutna där det rådde brist på enhet och enighet. Genom att visualisera, anteckna eller tala, så kommer ni att omskriva dessa upplevelser. Ju mer ni engagerar er med energin av enhet och enighet, ju mer ni visualiserar och skapar denna energi inom er varelse och er verklighet, desto mer kommer ni att öppna upp er själv för att ta emot min multi-dimensionella modellbeskrivning om Lagen om Enhet.

Om ni inte förmår förstå närvaron av Enhet, så kommer nerladdningen och aktiveringen av modellbeskrivningen inte att tjäna er, eftersom ni kanske inte förmår uppmärksamma dess närvaro och dess inflytande inom er verklighet. Det är viktigt att kontemplera över enhetsenergin, i synnerhet inom er varelse och verklighet. När ni känner som att ni har gjort framsteg med detta, så önskar jag Mahatma, bjuda in er till att ladda ner och aktivera den kosmiska multi-dimensionella modellbeskrivningen av Lagen om Enhet.

Jag Mahatma, inbjuder er till att sätta er fridfullt, ta djupa andetag, fokusera på expansion med varje andetag ni andas in och ut, expansionen av er andning, expansionen av er kropp, varelse, energi och medvetenhet. Jag Mahatma, laddar ner ett pärlemorskimrande och turkosfärgat ljus ovanför och genom er varelse, likt en stråle av ljus. När ni upplever strålen av ljus så börjar ni lägga märke till att flera modellbeskrivningar börjar strömma ner uppifrån och stannar precis ovanför ert huvud. Det finns flera modellbeskrivningar, var och en av dem håller enhetsvibrationen, ett perspektiv på enhet, vad man skulle kunna kalla Lagarna om Enhet, förståelsen om enhet för Skaparens hela Universum och Jorden.

När alltfler modellbeskrivningar samlas ovanför ert huvud inom denna cylinder av turkosfärgat och pärlemorskimrande ljus, så bjuder jag in det Kosmiska Rådet av 12 att omge er med mig själv, Mahatma. Vi börjar sända vår energi in till modellbeskrivningarna ovanför ert huvud och bjuder in er att sända er själs energi från samtliga aspekter i er varelse och er kropp, uppåt genom er chakrapelare för att ta kontakt med modellbeskrivningarna. I och med att vi sänder energi till dessa, så börjar de smälta samman och syntetiseras, blir till en modellbeskrivning, ett uttryck för samtliga aspekter och ett uttryck för helheten.

När ni är redo så kan ni bjuda in denna mall, den multi-dimensionella modellbeskrivningen för Lagen om Enhet, till att röra sig ovanför och genom er varelse, att röra sig ovanför och genom er kropp, inom ert aurafält, uppifrån och ända ner. När den uppnår detta, så är det jordande och detta aktiverar energierna inuti er varelse. Hela er varelse fylls med ljuset i mallen för Lagen om Enhet. Detta äger rum stegvis, mallen rör sig neråt, ovanför och igenom er varelse och modellbeskrivningen kommer att vila inom ert Jord-Stjärn-Chakra under era fötter. Ert Jord-Stjärn-Chakra är ett chakra som låter energi manifesteras fysiskt i er verklighet, att dela heliga vibrationer med Moder Jord och stödja ett fullständigt förkroppsligande.

’Jag förkroppsligar helt och hållet den multi-dimensionella Lagen av Modellbeskrivningen för Enhet.’

Detta är ett uttalande som ni kan upprepa för er själv. Tillåt mallen vila inuti ert Jord-Stjärn-Chakra så länge ni önskar. Observera inflytandet, energierna, vibrationerna som strålar ut och var helt enkelt närvarande med modellbeskrivningen, meditera med den, ta emot det som är nödvändigt och lämpligt för er. Ni kanske inte vet vad som är nödvändigt och lämpligt, det är ok. Bara var öppen för att ta emot och när ni gör det, så är ni öppen för att vara enhetsenergin.

Nu är det dags att utforska enhetsenergin, det är nu så viktigt på Jorden att mänskligheten kommer ihåg att de är ett med alla, de är densamma och upplever en gudomlig koppling.

Min kärlek, mitt stöd, finns ständigt med er.

 

Kosmiska Logos Mahatma.

 

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...