Saint Germain och En Som Tjänar via James McConnell 10 januari 2021

 

Saint Germain och En Som Tjänar via James McConnell 10 januari 2021

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain.

Jag ber er nu att ta en stund och komma tillbaka in i er kropp, ta sedan flera djupa andetag. Andas. Håll ljuset i er. Var ljuset i er. Låt er nu känna den kärlek som kommer in i er. Bara känn hur den genomsyrar hela kroppen: Skaparens kärlek, Källan. Källan som finns inom er alla, oss alla. Känn den enorma kärleken. Det högre medvetandet kommer över er och genom er nu. Vet att ni kommer att ta till er denna kärlek av det högre medvetandet, assimilera det inom er och sedan sprida det. Sprid ut det till alla som är redo för det.

För detta är uppvaknandet. Det uppvaknande som ni alla har arbetat för, arbetat emot och förberett er för. Inte bara i denna livstid, utan ni har förberett er för dessa ögonblick under många livstider. Det här stora uppvaknandet som kommer till oss alla.
Detta uppvaknande håller på att komma hos många över hela planeten och i detta land, Amerikas Förenta Stater, människor väcks genom det som har hänt och det som håller på att hända just nu. Inget kan hålla det tillbaka, även om de försöker. Även om de som fortfarande sover säger att inget kommer att hända, så kommer det att göra det oavsett.
De mörka krafterna kan inte hålla denna energi tillbaka. De kan inte hålla tillbaka detta öde. Det är omöjligt. För Ljuset har redan vunnit över de mörka krafterna. De vet det bara inte till fullo ännu. Men de anar det. De har en förnimmelse inom sig att de nått slutet. Det är därför de gör allt de kan för att hålla det borta. För att hålla tillbaka uppstigningen. För att stoppa uppvaknandet. För att förhindra avslöjandet av sanningarna överallt. Men djupt inom sig vet de att allt är förlorat. Ändå kommer många av dem att kämpa till slutet.

Vissa har redan kapitulerat. En del har redan gått över till Ljusets sida. En del har redan gett upp och försvunnit ut ur bilden.

Men det ni ser framför er är fortfarande förvirrande för det målas upp överallt av er media, av de som tror att de bestämmer, men inte gör det. Inte nu längre. Ljusets styrkor, er Allians, består inte bara av människor från denna planet, utan Galaktikerna är också en del av denna Allians och de har arbetat flitigt sida vid sida med vår president, för att åstadkomma dessa enorma förändringar som håller på att ske. Enorma förändringar som återigen de som finns i den djupa staten, kabalen, Illuminati, gör allt de kan för att hålla tillbaka, och i vissa fall tror att de har vunnit. De tror att de har vunnit tillbaka presidentskapet. De tror de fått med sig Kongressen. De tror att de har vunnit över Patrioterna, Högersidan.

Men detta är inte en politisk kamp. Det handlar inte om Republikaner mot Demokrater. Det handlar om Ljuset mot mörkret. Det handlar om det goda mot det onda. Ni håller alla på att sammanföra allt detta just nu. Ni, Markbesättningen, Alliansen, Presidenten, de andra ledarna i resten av länderna, som har vänt sig mot ljuset, och många har gjort det. Vissa har fortfarande inte gjort det och kommer sannolikt inte att göra det. Men alla har fått möjligheten att gå över till Ljusets sida men har valt att inte göra det. De kommer att hanteras på olika sätt. Vissa saker kommer ni att se här, annat inte

Det har bestämts av många råd, att bara lite av detta kommer att avslöjas för allmänheten på denna planet vid denna tidpunkt. Jag säger ”vid denna tidpunkt”, för så småningom kommer allt att avslöjas för alla som är redo att höra och se det. Som alltid är det för ”de som har ögon som kan se och öron som kan höra.” Och många, många fler hittar dessa ögon och öron nu, för att kunna förstå sanningen och kunna acceptera den.

Vid ett tillfälle sa Rådet att jordens befolkning inte var redo för sanningen, att ni inte kunde hantera den. Det har förändrats. Och det har förändrats genom den Stora Planen som är i gång. Det är därför vi och många andra har sagt, ”lita på planen.” Det är därför som organisationen känd som ”Q” har sagt, ”lita på planen.” Eftersom de som är inblandade i planen, som är involverade i det inre arbetet, vet att den kommer att fungera och att den är igång nu.

Stormen är över er, mina vänner. Den är här nu. Och det kommer att bli ganska svårt vissa gånger. Men bara för de som inte är redo att se det, som inte förstår vad denna storm betyder. För er är det en öppning, ett uppvaknande för att fullständigt [veta] vilka ni är. Det är vad stormen betyder för er när ni ser den. Men stormen uppstår också inom var och en av er. Den uppstår inombords. Stormen rasar inom er. Fast den storm som rasar inom er: kan ni förstå och hantera.

Men för de som fortfarande sover, kan det mycket väl bli stora svårigheter att förstå vad som händer, och varför det händer. Det är där ni alla kommer in i bilden. Alla ni som förberett er för dessa ögonblick. Ni stiger fram från Ljuset och visar dem, visar dem Ljuset. Ni visar dem också den vibrationsfrekvens de nu kan vara i. För i den vibrationsfrekvensen och i de högre vibrationsfrekvenserna finns sanningen. Kom alltid ihåg det.

Och ni kommer till en punkt nu där sanningen kommer att komma ut från många olika håll, från många olika källor och på många olika sätt. Sanningen ska verkligen göra er fria. För det är bestämt, det har profeterats om att detta är tidens slut. Detta är stunden. Ni har anlänt! Så var redo nu. Var redo för de förändringar som kommer.

Förbered er. Ha förnödenheter. Ha vatten. Ha allt ni behöver för att ta er igenom dessa tumultartade tider som väntar.

Vi har sagt många gånger ”spänn fast säkerhetsbältena för vägen kan bli ganska skumpig.” Ni har kommit till den skumpiga vägen. Var nu redo att ta er fram på den och hjälpa andra att också göra det. För det här är den tiden. Det här är den stunden. Håll fast er, för ni har anlänt.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu i fred, kärlek och enhet. Och för att ni alla ska veta, stormen är över er.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; brum. Hälsningar till er! Shoshanna är här. Och vi är redo för era frågor. Vi har inte direkt något meddelande. Vi tror att det förra meddelandet var tillräckligt för att kunna gå vidare nu. För som ni vet så kommer det många saker. Många saker håller på att inträffa. Så vi är redo för era frågor. Vi vet att det kommer några mycket skarpsinniga frågor. Så vi är redo för dem. Har ni några frågor? Ni kan sätta på ljudet på era telefoner nu.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag känner att jag uppgraderas. Egentligen kände jag det genom hela meditationen. Jag menar att jag känner aktiveringen av mina chakran och så fantastiska fysiska saker. Kan ni hjälpa mig och kanske ge mig lite information om vad jag ska göra? Vart ska jag ta det här eller göra med det?

OWS: Det vi kan säga till dig, Kära Du, kan vi säga till alla här. Ni är alla i färd med att bli, som ni säger, ”uppgraderade.” Ert DNA uppgraderas. Ni får vad ni kallar ”nedladdningar” som leder er till högre vibrationer, och ibland till och med sparkar och skriker ni, för att ni kanske inte är redo för det vid vissa gånger.

Men det kommer att ske oavsett, på grund av era val. På grund av att ni är här. På grund av att ni är delar av allt detta. På grund av att ni deltar i dessa samtal, många av er i flera år nu, vad vi kan förstå. Ni har haft dessa samtal vecka efter vecka efter vecka. Och varje gång vi gör dessa processer med er så uppgraderas ni. Det händer, oavsett om ni är medvetna om det eller inte. Ni är helt enkelt det vi skulle säga, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Så du personligen, men också alla andra, var redo, för vid dessa uppgraderingar kommer ni att känna olika saker komma över er. Några trevliga, andra ibland kanske inte så trevliga. Men det kommer bara att vara tillfälligt. Helt klart är att om det är obehagligt, så kommer det att vara mycket tillfälligt. Eventuellt blir det ett tryck här eller där som du känner, och undrar varifrån det kommer. Tro inte att du blivit sjuk. Tro inte att du kommer att må dåligt. Och gå inte och testa dig för detta virus. Gör inte något av detta. Eftersom allt detta jobbar och arbetar sig igenom. Vi kommer att lämna över nu. Shoshanna, har du några andra perspektiv?

Shoshanna: (JoAnnas högre själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Ja. Vi vill dela. Får vi det?

Gäst: Ja tack. Varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, det mänskliga sinnet önskar definitiva och specifika svar. Det är inte så universum fungerar. Universum presenterar inte slutgiltiga och specifika situationer och svar, för universum finns i ögonblicket.

Vi vill berätta för dig att det du upplever är att du görs redo, förstår du. Och situationerna kommer att presentera sig så att den nyvunna förståelsen, visdomen och färdigheten kommer att vara användbar. Det som är viktigt nu är att du beredd. Så att du när situationen uppstår, kommer att ha möjlighet att hantera den för att du fått dessa nya uppgraderingar, förstår du.

Så ha bara tålamod. För när situationen kommer till ditt inflytelseområde kommer du att kunna ge den information, de råd, den visdom, kärlek, förståelse och medkänsla som du fått till dig. Namaste.

Gäst: Namaste. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här? Herregud, vi trodde att det skulle bli många frågor. Men det är okej. Inga mer frågor?

Gäst: Jag kan ställa en fråga. Vi diskuterade detta tidigare, men min ursprungliga avsikt var att fråga dig: är Q otvivelaktigt på den positiva sidan? Eller är delar av det psy-op?

OWS: Det beror på vilket perspektivet du ser det från. För er som är Ljusarbetare, finns i Ljusgrupper: ja, helt klart. Han har ett mycket positivt inflytande. För de från de mörka krafterna har han inte det. Då är det ett mycket negativt inflytande. Så som vi säger, det beror på vilket perspektiv du ser på det från.

Men Q, och allt som är associerat med den gruppen, så att säga, (Q är inte bara en individ, det är en grupp), det här kollektivet arbetar med underrättelseverksamhet, att berätta sanningen för massorna, de som är redo för det. De som är redo att öppna upp för allt som har hänt här, inte bara i detta land utan på hela planeten under en ganska lång tid. De andra som styrt inser nu, som Saint Germain har sagt, att de förlorar kontrollen och gör allt de kan för att försöka upprätthålla den.

Det är därför de så orubbligt försöker få bort presidenten, President Trump, för han representerar allt de försöker hålla borta. Han representerar befolkningen inte bara i detta land, utan också i övriga världen. Och världen förändras på ett sätt de inte ville skulle hända. De vill behålla status quo. Och än mer så vill de befria planeten från allt som avviker, allt som inte överensstämmer med deras sätt. Och de som försöker kontrollera befolkningen är en mycket liten andel. Och det kommer inte att tillåtas. Det kan inte tillåtas.

Så var vid gott mod vänner, för även om det kan verka vara en tumultartad tid, en skumpig tid, så kommer allt att ordna sig. Okej? Shoshanna?

Gäst: Tack.

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, Q-gruppen har information. De som vaknar och börjar söka, söka efter sanningen kommer att hitta den. De som inte vill vakna, eller som spelar på den mörka sidan, kommer inte att söka efter denna information, eftersom den inte kommer att gynna dem, förstår du. Så sättet detta fungerar på är att den som vaknar och blir ljus, eller söker efter ljuset så att säga, kommer att finna sanningen. Och det är vad Q ger, de ger information om sanningen, förstår du. Så frågan du ställer och som Den Som Tjänar besvarade, är helt enkelt så här: om du är vaken, om du söker sanningen, om du är av ljuset så kommer den tillgången att berika dig och din förståelse för världen. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja tack. Jag har börjat använda de Fem Tibetanska Ritualerna på morgonen. Jag är en mycket nyfiken person: vem var den gruppen av mästare och varifrån kom de som skrev de Fem Tibetanska Ritualerna?

OWS: Först och främst så är de Fem Tibetanska Ritualerna du nämner mycket gamla. De kom inte från någon här på denna planet. De kom utifrån, från andra system och fördes hit av de som du känner till som yogis, kanske de i Himalaya. Och de höll denna information hemlig under ganska lång tid. Sedan var det en viss person som reste dit, och den personen kunde bli visad dessa riter och ta del av informationen. De kunde verkligen ge honom och andra denna information. Den som skrev boken om de Tibetanska Ritualerna, kunde också ta emot informationen och sedan sprida den till den allmänhet som var redo för den, i form av denna bok. Svarar detta på din fråga?

Gäst: Ja. Får jag ställa en fråga till?

OWS: Ja. Shoshanna, har du något att tillägga först?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det?

Gäst: Ja, Raring.

Shoshanna: Kära Syster, det viktigaste här är att om du vill initiera detta förhållningssätt till fysisk upplevelse så måste du uppleva det i stället för att analysera det. I stället för att försöka förstå det, försök att uppleva det. Det fungerar så. När du försöker förstå analysera och vill veta ursprunget till var dessa saker kom ifrån, kommer du att begränsa upplevelsen. Så vi skulle vilja be dig att om du vill dra nytta av detta, att du helt enkelt gör dessa övningar, eller dessa ’ritualer’, och sedan känner upplevelsen av hur det påverkar dina fysiska, mentala, emotionella och andliga kroppar. Namaste.

Gäst: Tack. Får jag ställa en fråga till?

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Nyligen lyssnade jag på en annan källa och hur de diskuterade Pedongeles läror. Så det som dök upp i mitt sinne …

OWS: Upprepa det? Diskuterade vad?

Shoshanna: Pedongeles.

Gäst: Pedongeles.

OWS: Okej.

Gäst: Så en fråga dök då upp i mitt sinne vilken är, finns det samband mellan ”Jag är” och ”Om.” Har de samma eller liknande syfte?

Shoshanna: Vi vill dela.

OWS: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, ’Om’ och ’Jag Är’ har samma frekvens.

Gäst: Okej. Tack. Jag förstår.

OWS: Mycket bra. Finns det ytterligare frågor här?

Gäst: En Som Tjänar, jag har en.

OWS: Fortsätt.

Gäst: Jag tittade precis på en video från Blossom Goodchild när hon gjorde sin kanalisering av Ljusfederationen, och de sa att vi någon gång inom en mycket nära framtid kommer att få energier och frekvenser för att göra oss mer säkra i de förändringar som kommer att ske. Jag undrar bara om det är sant, och även om du kan utvidga det.

OWS: Du tar redan emot dessa energier, som vi redan sagt här. De har kommit till dig under ganska lång tid. Och de som arbetar, inte bara med oss ​​här i denna grupp, utan i de många andra grupperna över hela världen, får också detta, även individer när de gör sina meditationer och arbetar med sina guider. Alla får dessa uppgraderingar. Dessa uppgraderingar som förbereder dig för allt som håller på att inträffa, och bortom detta.

Så, som Sananda har sagt många gånger, har du anpassat dig till dessa energier så att du kan hantera dem. Och när dessa energier fortsätter att komma, finns det de som kommer att ha svårigheter och får problem med dem, även om de inte vet att det finns energier som kommer in. De känner effekterna av dessa energier i sina centrala nervsystem, i sina hjärtan, i sina blodsystem, allt detta. Och det kan skapa en situation som känns som obalans för dem. Så det är vad som händer. Men när vibrationerna fortsätter att öka, och de som kan hantera dessa vibrationer och fortsätter att stiga upp med dem, kommer att kunna röra sig bortom alla dessa obehag som just nu plågar världens befolkning, i många avseenden.

Vi talar nu om viruset som har rört sig runt och inte alls är vad de har sagt att det är, inte ens i närheten. Det är ett virus. Det kan vara skadligt för de som inte kan hantera det. Med andra ord kan deras immunsystem inte arbeta med det, och det beror på att deras immunsystem är försvagat.

Men de av er som har högre vibrationsfrekvenser för det mesta, behöver inte oroa sig för just detta virus, eftersom det inte är ett dödligt virus som de sagt, och det är bara de som har ett svagt immunsystem som får problem. Det är allt vi har att säga om det. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Naturligtvis får ni det.

Shoshanna: Kära Bror, får vi ställa en fråga till dig?

Gäst: Visst.

Shoshanna: Hur definierar du självförtroende?

Gäst: Du vet instinktivt inom dig att du kan hantera vilken utmaning du än måste.

Shoshanna: Och tror du det nu?

Gäst: Ja, det gör jag.

Shoshanna: Du behöver ingen uppgradering eftersom du redan förstår. Inte så att du inte ska få någon uppgradering. Men vi kommer att förklara självförtroende för dig, för du har förstått det på ett för oss lämpligt sätt. Men det som är viktigare här är att i denna tredimensionella sfär, när ni tänker på självförtroende, bristen på det, är ett program. Det är fel. Det är ett program. Människan som spädbarn är komplett, har allt som behövs för att leva bra, för att växa och frodas. Det är den tredje dimensionen som bryter ner och förändrar. Vi säger att ni är gudomliga, ni är kompletta – ni föddes sådana. Du behöver inte uppgraderas för att skapa förtroende för dig själv, eftersom du är komplett och redan har det. Det gäller att förstå att bristen på det, bara är ett program. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, jag skulle vilja ställa en fråga, Kära Ni. Hej.

OWS: Ja?

Gäst: När vi passerar genom uppstigningsprocessen. Jag vet att Shoshanna kan ge oss lite mer information än kanske En Som Tjänar, eftersom hon har haft en mänsklig upplevelse, eller JoAnna finns ju i den mänskliga upplevelsen. Så när vi passerar uppstigningsprocessen, kommer vi då att kunna vara mer fria med vad vi kan säga och avslöja och föra fram till folket på planeten, eftersom vi har varit bosatta på den?

OWS: Du kommer också att vara begränsad, för du kan inte göra det åt någon annan. Precis som att vi inte kan göra det åt dig. Det är därför vi är begränsade från att dela viss information med dig.

Men förstå att informationen vi har kunnat ge genom åren har ökat enormt, eller hur? Från vad vi kunde ge ut i början av detta. Vi pratar om för åratal sedan. Vi kan ge dig mycket mer nu för att du har höjt vibrationerna, du närmar dig den vibration som vi befinner oss i, och därför är vi något mer besläktade med varandra i det avseende det gäller vibrationer, och mer information kan då ges.
Och, när du har passerat genom uppstigningen så kommer du att vara i våra skor, så att säga. Och du kommer att ha samma begränsningar vissa gånger. Men du kommer också att kunna ge information till dina nära och kära, till vänner och allt sådant, men igen, utan att göra det åt dem. För det kan aldrig förändras: du kan inte göra någonting åt någon annan. Okej? Shoshanna?
Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, perspektivet som vi ger är den visdom som bara kan sökas och höras av de som önskar det, som vill höra visdom, som söker visdom, som söker
sanning, förstår du. Så du är fri att i just den stunden att berätta för alla som är villiga att lyssna och som vill höra om det från ditt högsta perspektiv. Uppstigningsprocessen tonar bara in i det perspektivet, tonar in i tidens vishet, de högre perspektiv som inte riktigt rumlar runt i den tredje dimensionen, så att säga. Så vi vill säga till dig att inte vänta i den speciella stunden. Vänta inte med att stiga upp. Ge ditt högsta perspektiv till de som vill höra det. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några ytterligare frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Kan jag kanske göra ett tillägg om det?

OWS: Ja.

Gäst: Jag vet inte om jag har den rätta synen på uppstigning. Du kanske kan rätta mig. Eftersom jag tänker att vi kommer igenom uppstigningen, och sedan har vi alla dessa magiska krafter, att vi svävar runt, att vi kan vara var som helst, när som helst, i vilken form som helst, i vilken skepnad som helst. Kanske det är ett sätt av att berätta för andra människor, ni vet, så som Yeshua visade sig efter döden, då var han perfekt och var på flera ställen samtidigt. Jag vet inte, kanske är det här som en filmidé om uppstigning. Kanske är det inte riktigt det som kommer att hända, så jag är nyfiken.

OWS: Ja varsågod, Shoshanna.

Shoshanna: Vi kan dela. Vi kan dela, Kära Syster. Kära syster, vad är det som hindrar dig?

Gäst: Vad som hindrar mig från att göra allt detta?

Shoshanna: Ja.

Gäst: Jag antar att jag inte tror att jag kan göra det (skrattar).

Shoshanna: Ja. Ja det är en ledtråd. Vad tror du att uppstigningen är?

Gäst: Nåväl, jag tror faktiskt att det är nödvändigt att tro, att tro på min gudomlighet och min förmåga att göra vad som helst.

Shoshanna: Ja. Och gör du det nu?

Gäst: Okej, jag kan nog inte säga det. Ja, jag har … Åh gosse, nu sitter jag fast! (skrattar).

Shoshanna: Kära syster, vi vill hjälpa till. Får vi det?

Gäst: Okej. Ja tack.

Shoshanna: Alla varelser tränar på uppstigning i detta ögonblick. De tränar på att tro på sig själva. De tränar sig i frihet. De tränar på dessa saker. Så i detta mycket svåra tunga materiella rike där du finns, är för att du ska träna på vem du är. Och du gör det hela tiden. Du tränar på rörelse i medvetandet. Du förstår, uppstigning är frihet från programmering.

Uppstigning är frihet från programmeringen med att inte tro på dig själv, förstår du. Det tredimensionella medvetandet är ett program för att du inte ska tro att du är kraftfull, inte tro att du är Gud. Det är programmet som körs i denna dimension. När du äntligen släpper det och tränar på det, stiger ditt medvetande. Vi finner att du gör det, och de flesta i det här samtalet försöker göra det. När du har släppt alla program, alla bihang, är du fri att göra vad helst du vill. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Och vi skulle då vilja säga, tänk på vad du sa tidigare i din diskussion om när du var på mötet i Washington, DC. Och du satt där och slog på din trumma, och du sjöng dina låtar mitt ibland alla . Brydde du dig om vad någon tyckte då, när du var så inne i det, du var hänryckt vill vi påstå av det du gjorde och den lycksalighet du kände då, eller hur?

Gäst: Ja, absolut.

OWS: Så här skulle uppstigningen vara om du skulle göra det hela tiden.

Gäst: Wow, japp.

Shoshanna: Det var en övning för ditt Högre Medvetande.

OWS: Ja. Exakt. Ja.

Gäst: Tack. Det var jättebra. Tack.

OWS: Ja. Vi tar ytterligare en fråga om det finns någon, annars är vi beredda att släppa kanalen. Vi tar två frågor. Ja, mycket bra.
Gäst: Jag har en fråga. Okej. Jag vill bara veta om jag är på rätt spår. Om vi ​​har ett Gudomligt Väsen inom oss, och att det är Gud. Då är den Gudomliga inom oss allestädes närvarande även utanför oss. För när jag mediterar känner jag ett pulserande tryck utifrån, men jag vet att jag har den Gudomliga inom mig. Så frågan är, jag omformulerar mig, har vi mer av det? Och kommer vi att inse att vi är mer av det, och att vår kropp är som ett hologram? Det är min fråga beskriven på ett annat sätt. Så är vi mer ande? Är vi mer Gud (det är det jag menar med ande) än vi är mänskliga kroppar? Så är tanken när vi stiger upp, att vi kommer att vara mer ande och se vår kropp som ett hologram? Det är frågan. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det är vad jag kommer fram till.

OWS: Ja, Shoshanna.

Shoshanna: Vi vill dela, Kära Bror. Får vi det?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Kära bror, vad tror du?

Gäst: Tja, jag tror det är sant.

Shoshanna: Vi vet att du tror att det är sant. Vi ska bara korrigera lite. Du är inte mer av en sak eller mer av en annan. Det som händer i processen med högre medvetenhet, och att nå en högre dimensionell medvetenhet är just det: medvetenhet. Du har alltid varit gudomlig. Du är alltid Gud. Du är alltid knuten till din Källa. Det spelar ingen roll om du är en sten, om du är en hund eller en gud (en hund är en gud) eller vilken varelse som helst. Du är fortfarande Gud. Du är fortfarande Källan, förstår du. Så den Gudomliga inom dig definierar att du är Gud, att du är gudomlig, att du kan nå din Källa när du vill.

Det som händer i detta tredimensionella medvetande är att det blockerar, det är ett mörker som omger den tanken, och många, många, många program omger den tanken. Du ser det i ditt dagliga liv. Du ser alla dessa program som körs. Dessa varelser är så programmerade att tro att de inte är Gud, förstår du. Genombrottet som kommer att ske hos er, gör att det inte längre kommer att finnas några frågetecken om det. Namaste.

Shoshanna: Besvarade det din fråga, Kära Bror?

Gäst: Ja det gjorde det. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Namaste.

OWS: Mycket bra. Och sedan tar vi ytterligare en fråga. Fanns det en till?

Gäst: Igår hade jag en riktig upplevelse. Vi körde från här och upp till Payson. Min fru körde, så jag hade större möjlighet att titta på saker, reflektera och tänka efter. Jag tänkte på hur det skulle kännas att göra några av dessa saker som människor kan göra när de stigit upp. Och en av de sakerna som jag tror skulle vara riktigt cool att kunna göra är att vara på två platser samtidigt (bilokering). Det finns så många människor jag skulle vilja träffa och så många platser jag skulle vilja besöka. Och jag kände, ja, jag ska bara göra ett litet experiment. Hur som helst, vi körde dit. Vi åker förbi Fountain Hills, och jag börjar titta på Four Peaks i området, och jag tänkte att jag skulle projicera mitt medvetande upp till Four Peaks, så att jag kunde se hur det är att se saker uppifrån. Och det var riktigt coolt, för jag kunde faktiskt se hur det var att titta på saker uppifrån! (skrattar). Jag ville bara dela det lilla perspektivet. Jag kom att tänka på det när någon annan kommenterade det.

OWS: Ja. Vi skulle säga att det finns en sak som du inte behöver göra när du är uppstigen: du behöver inte köra. Det är inte nödvändigt. Bara om du vill. De som vill kan köra. Andra kan vilja bilokera och den sortens saker. Allt detta kommer att vara möjligt.

Men var snäll och förstå att när du rör dig genom uppstigningen, och du rör dig in i de högre vibrationsfrekvenserna av den femte dimensionen och högre, så kommer det att vara samma sak som när du först kom in i den tredje dimensionen, då var du tvungen att skapa världen. Du var tvungen att skapa din värld. Du kommer att göra samma sak igen. Du kommer att skapa din värld igen. Men den här gången kommer du att skapa med din fantasi, och din fantasi kommer att bli en omedelbar skapelse. Det blir skillnad. Om du vill flyga kommer du att kunna flyga.

Men det kommer att bli en process, vill vi säga. Du måste lära dig, precis som du har lärt dig under hela ditt liv. Du kommer att lära dig, och sedan kommer du att utvecklas och du kommer att ha mentorer som hjälper dig, allt sådant. Och dessa mentorer kommer sannolikt att finnas precis där framför dig. Inte så mycket i huvudet längre, utan precis där för att du ska kunna prata med dem. Allt detta är möjligt här. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi vill dela om det här. Kära Bror, får vi det?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Kära Bror, människan måste träna sig. Vi hänvisade till att träna på uppstigning tidigare i en annan fråga. Och nu finner vi att du tränar på att höja medvetandet. Hur många varelser känner du som skulle säga, ”Jag projicerade mitt medvetande upp till Four Peaks och tittade ner på mig själv.” Hur många vet du som faktiskt skulle säga så?

Gäst: En hand full.

Shoshanna: En hand full av de miljarder människor som finns över hela planeten! Så vi kommer att berätta för dig, att det du gör är att du avkodar din hjärna, för att acceptera högre perspektiv, högre medvetenhet. Så vi säger till er alla att fortsätta träna. Ni kan se det så här: när någon bestämmer sig för att till exempel bli idrottare. Sitter de då och väntar på att det ska ske? Eller tränar de? Ger de sig in i spelet? Misslyckas de? Reser de sig igen? Skadas de? Går de framåt? Har de viljan? Har de fokus på att bli den stora idrottaren? De måste övervinna så mycket för att göra detta. Och uppstigningsprocessen är identisk med detta. Ni måste träna. Ni måste träna er att ha högre perspektiv. Ni måste se högre perspektiv. Ni måste göra saker som folk kanske skrattar åt, förstår ni, för det är då ni uppnår högre förståelse. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Då är vi klara med frågorna för den här gången. Shoshanna, har ni ett avslutande meddelande?

Shoshanna: Det har vi inte. Vi kommer bara att säga att allt sker i precis rättan tid. Namaste.

OWS: Ja. Och vi skulle vilja säga, som vi sagt många gånger, ni tittar på en film. Ha era popcorn redo. Och vi säger också att ni kommer att njuta av slutet.

Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

Shoshanna: Namaste.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...