Mångfacetterad Kristall | Peggy Black och ”teamet” 21 september 2022

 

Mångfacetterad Kristall | Peggy Black och ”teamet”, 21 september 2022

 

21 september 2022 via e-post

Vi är här för att dela insikter om att nästan alla aktiviteter i människors liv är invävda i deras relationer. Vi erbjuder observationen att alla är en reflektion av någon aspekt av jaget. Föreställ dig en mångfacetterad kristall; varje aspekt är ett uttryck, en egenskap, en attityd eller position.

Målet för varje flerdimensionell stjärnmänniska är att vara den klaraste, ljusaste, sannaste reflektionen av den andra. Varje möte ger dig möjligheten att lysa ditt mest gudomliga jag och att hedra och reflektera den andras mest gudomliga jag.

Men vi har observerat att det sällan händer i mänskliga interaktioner med varandra. Det är vanligtvis en förvrängd reaktion mellan individerna. Dessa förvrängda reaktioner kommer från den förflutna präglingen, den känslomässiga skadan, de regler och övertygelser som människan har skapat för att överleva eller deras övertygelse om att dessa reaktioner är för deras överlevnad.

Mönstren och föreställningarna skapas från att inte få sina behov tillgodosedda som barn, eller en upplevelse av rädsla för att de inte ska få sina behov tillgodosedda. Barnet blir vuxet och fortsätter att använda de gamla bekväma mönstren för att relatera om och om igen. Men nu har det lagts till ytterligare data till lagringen och bekräftelse på att verkligheten inte uppfyller deras behov.

Denna cykel kommer att fortsätta med deras erfarenheter och alla deras interaktioner i relationer. De kommer att fortsätta att dra till sig den erfarenhet som kommer att orsaka mest tillväxt och läka förvrängningen. Detta är en mycket enkel förklaring till en mycket komplex och paradoxal reaktion som människor har i sina relationer med varandra.

De flesta av dessa komplex och paradoxala reaktioner kontrolleras av egot. Det är egot inom systemet som hanterar mönstren och programmen. Det är också egot som aktiverar rädslorna, bedömningarna, känslan av ovärdighet och projektionerna.

Föreställ dig psyket som en magisk spegel. Det finns några du relaterar till och de skiner fram en känsla av vem de tror att de är, eller vem de tror att du vill att de ska vara. Bilden de visar kanske inte är en sann autentisk bild. I den magiska spegeln av ditt psyke har du också en förvrängning, därför ser du dem inte som deras sanna gudomliga jag. Bilderna som reflekteras och tas emot är båda förvrängda.

Så dina relationer agerar utifrån dessa känslomässigt förvrängda projektioner med varandra.

Som sagt, hur börjar man då transformera dessa förvrängda reflektioner. Den första och viktigaste nyckeln att komma ihåg är att förvrängningen är att den alltid finns inom dig. Det är en form av desinformation som installerades som barn eller som vuxen som kommer från mönstren av barndomens rädslor, sår och känslomässiga ärrbildningar.

Vi har observerat att människor inte nödvändigtvis är snälla. De är engagerade i att skydda sin tro och sin förvrängda syn på verkligheten, allt styrt av egot.

Vi erbjuder dessa observationer för att du ska se att all healing och all transformation börjar inom ditt eget system. När människan väl har tagit ansvar för att titta på de dysfunktionella känslomönstren börjar de förändras. Om du ser att din reaktion är densamma varje gång, och den reaktionen inte är vänlig, och den inte kommer från en plats som hedrar dig eller den andra, är det dags att undersöka varför.

Människor är ett energifält; de är vibrationer, frekvenser och toner. Det händer mycket mer mellan två individer i varje möte än vad man ser. Ditt mål och målet för alla flerdimensionella stjärnmänniskor är att veta att den andra människan du relaterar till på något sätt också är en flerdimensionell stjärnmänniska.

När du ser att din reaktion är ovänlig eller dömande, stanna upp och hitta ett svar som är snällare, mer autentiskt. De flesta reaktioner som är ovänliga kommer från någon form av rädsla. Rädsla för avslag, rädsla för att bli sårad, rädsla för att bli dömd och rädsla för att inte bli accepterad. Egot skyddar dig mot varje upplevd skada.

Som vuxen, när du ser två barn som leker med käppar och slår varandra, tar du bort käpparna. Det här är vad vi bjuder in dig och andra att göra. Ta bort era käppar. Kom ihåg att era käppar är känslomässiga käppar och alla bär på några som de har samlat på sig på sin väg i livet. De är bara en falsk metod för skydd.

Käpparna är större mellan kulturer och länder. Men de är fortfarande falska skyddsmetoder. De fortsätter att skada men löser inte någon situation.

Vi inbjuder dig idag att rensa reflektionerna av din mångfacetterade kristall, lägga undan dina känslomässiga käppar och hedra det gudomliga inom varje person. Öva på att se det bästa i varandra, öva på att se det bästa i dig själv. Öva din nivå av glädje, tacksamhet och uppskattning.

Tillåt dig själv att hoppa in på den där platsen av perfekt frid, ta ett djupt andetag och pausa innan du svarar i ditt vanliga automatiska mönster. När detta görs ofta och med konsekvens, börjar det förändra hur du förhåller dig till andra i din verklighet.

När du börjar lägga ner dina känslomässiga käppar kommer andra att göra detsamma. Det kommer inte att behövas något skydd. Alla kommer att hedras för deras sanna autentiska gudomliga jag, och alla kommer att hedra andra för deras sanna autentiska gudomliga jag. Allt börjar inombords. Du har svaren och nyckeln för att låsa upp snedvridningarna och dysfunktionerna. Detta är inte svårt, det är en fråga om uppsåt och vilja.

När du hedrar dig själv som en gudomlig aspekt av skaparen, och verkligen känner denna vibration och sanning inom dig själv, börjar allt att förändras. Varje person erbjuder dig möjligheten att förvandla någon aspekt av den förvrängning du bär på. Varje person erbjuder dig möjligheten att lysa och stråla från den högsta och mest utsökta aspekten av vem du är som en mångfacetterad kristall.

Så gå ut denna dag, skin och utstråla din glädje; låt den omfamna alla du möter. Observera hur avväpnande denna praxis kommer att vara, alla kommer att reagera på din vibration av glädje, tacksamhet, uppskattning och acceptans och de kommer att utstråla glädje, tacksamhet, uppskattning och acceptans tillbaka till dig.

Det är tydliga, autentiska reflektioner. De är livgivande, de är livsuppehållande, de är helande. De är global service. Vi ser och hedrar dig som det vackra mångfacetterade kristallväsen du är. Var i frid, Älskade.

~ ”teamet”

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress.www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

Översättning; Lars-Eric

Du gillar kanske också...