Maria Magdalena via Lea Chapin, 16 maj

m_magdalena

Maria Magdalena via Lea Chapin, 16 maj

 

God morgon, Mina Kära, ja det är jag, Maria Magdalena. När jag kommer in i er frekvens ser jag att ni håller ert ljus på denna mest kraftfulla dag. Jag vill tala om era ljuskoder, som strålar in på planeten och kraften i denna energi som påverkar er människokropp och psyke. Jag vet att vi har tryckt mycket starkt på dessa energier, men det är mycket viktigt att förstå att dessa ljuskoder har vad vi kallar [oklara] ljusfrekvens former och detta mönster är ganska unikt för det finns en matematisk ekvation, som förs fram i ert eget DNA. Vad som händer är att det är energin i vad vi kallar original skapelsen, hur allt var utformat och skapat i universum. Dessa kraftfulla ljuskoder ingjuts nu i er tallkottkörtel, er hypofys och inom ert eget DNA. (Fluor förkalkar tallkottkörteln, vilket stör intuitionen. Övers. anm.)

Så Käraste barn jag ber er att ta en djup inandning och börja ta in denna essens, för dessa kraftfulla frekvenser är av den vackra gyllene och det vita ljusets natur, de är av stor betydelse och har stor makt för det är föreningen, som förs fram genom Kristus ljus energin, tillsamman med energin i den vackra Shekhina energin, eftersom denna vackra gudomliga feminina energi är vacker ihop med Kristus medvetande energi. Detta har förts fram till de Heligaste av Heliga, att denna ljusenergi frekvens är av stor betydelse och har stor makt. Så vet vid denna tid, att det ljus som ni håller, den frid som ni håller, den energi som ni håller, essensen som ni håller är storhetens storhet. Så jag ber er Käraste barn att andas in ett djupt andetag och andas in kärnan i fred, andas in kärnan och närvaron av ljus, ja käraste, det är känt som ett livselixir, den ursprungliga skapelsen av allt som är. Vi ber er att andas, släppa och låta dessa vackra, kraftfulla ljuskoder av livselixir att gå samman i ert väsen.

De Heligaste av Heliga är här och de står inför er och de når in i ert hjärta och de öppnar upp ert hjärtchakra, om ni tillåter och de tillåter er att gå samman i kärnan av ert väsen. Att öppna kroppen för den renaste frekvensen, den renaste kärleken med energi och er frekvens i denna essens av gudomlig kärlek och tillåta den vackra energin av det Heligaste av Heliga att nu ingjutas i er. För ni förstår att ljuskoderna går samman inom ert väsen och som vi har sagt tidigare, de skapar både stor kärlek och stor glädje i hjärtat hos många och ännu mer turbulens och kaos i andra. Dessa frekvenser är verkligen av den rena energin i Guds vita ljus. När de kommer in i er kropp, tillåt er att känna dem med största lätthet. Låt denna energi komma in i er kropp och ge er kropp tid att gensvara. Öppna ert hjärta för freds energin och tillåt frekvensen av energi att gå samman i ert väsen. Den vackra Heligaste av Heliga står framför er, omger er med denna vackra ljusenergi, som om ni accepterar, kan ni få mottaga essensen och omfamningen av deras kärlek.

Idag, när ni dyker in i denna frekvens och än en gång tillåter er att flytta från er tredje dimensionella kropp in i er kristallina ljuskropp, vibrerar dessa nya ljuskoder inom er, som en vacker regnbåge av färger, när er kropp vibrerar, skiftar, vaknar upp och smörjer er med kärlek, badar er med det vackra gyllene ljuset av Guds kärlek i ert hjärta, i er själ, i ert innersta väsen blir ni badade med detta vackra Guds Gyllene Vita Ljus. Det är frid i ert hjärta och ro känns i er själ, så att ni förstår och kommer ihåg energin och kärnan av vem ni verkligen är.

Kom ihåg Käraste att ni är Gudar och Gudinnor och pulserande levande ljus. Kom ihåg Käraste att ni är levande och ni är ljus. Dessa ljuskoder bibringas er, det är den ursprungliga skapelse energin, dessa ljus frekvenser, som ingjuts i er kropp. De är livets gåvor. Vi kallar dem livets gåvor för precis, som era kroppar, alla era livstider har varit i tjänst för mänskligheten, till Moder Jord och den Store Skaparen har begåvat er med er fysiska kropp. Käraste barn, vid denna tidpunkt, stå i den rena kärleken, som ni är. Kan ni känna essensen och närvaron av dessa kraftfulla ljuskoder, som håller på att ingjutas i ert system? Låt denna energi slås samman med er kropp, inom ert Merkaba område, inom era eterenergikroppar. Låt denna kraftfulla frekvens av regnbågens färger nu smälta samman genom era ögon, så att ni kommer att kunna se klart och känna essensen av kärlek, så att ni kommer att se klart och känna essensen av kärlek.

Jag vet Käraste att det har varit svårt för många av er, för ni har inte känt er älskade. Ni har känt er lurade av livet på många sätt. Ändå har ni gett er kropp i tjänandet och dessa kraftfulla ljuskoder för fram kärlekens kraft i systemet, så att ni kan känna denna energi, återupplivas, föryngras och komma ihåg vem ni är och den vackra essensen av allt, som ni är. Så jag ber er att ta ett djupt, djupt, djupt andetag och börja andas. Börja med att andas in kärnan och närvaron av fred, börjar andas in kärnan och närvaron av kärlek och andas in dessa kraftfulla ljuskoder. Dessa ljus koder kommer att förstärkas under de kommande 30, 40, och 45 dagar. Ja, de översvämmar er planet vid denna tid, de kommer att avsevärt förstärkas inom de närmaste 30 till 40, till 45 dagar. Det kommer att finnas intensiv energi, när ni ber och får ljus koderna in i kroppen, kan era kroppar läka, kan era kroppar föryngras, kan era kroppar återställas med hjälp av kärleks frekvensen.

Må hjärtat av ert hjärta vara i frid, kan hjärtat av ert hjärta vara kärlek, kan hjärtat av ert hjärta vara ljus. När ni stiger in denna vackra frekvens vid denna tid, tar vi er in i skapelsens vackra kreativitets hav, inte skapelse grottan utan skapelse havet, det är vidden av energi av allt som är, enhetsenergi. Det är som om ni går in i universum, i galaxen, och det Käraste Barn, där är fred, där är kärlek och där finns hopp. Så Käraste, jag ber er att öppna ert hjärta, för detta vackra vackra väldiga hav av energi. Ni återvänder hem, ni ser, det är en vacker havsskums grön färg, blandat med gyllene vackra vita ljus. Som om ni är havs vidden, men ni är flytande och avslappade. Er ande vaknar upp och återvänder till enhet. Detta är vad dessa vackra ljuskoder gör, de översvämmar varje individ, så att de kan återvända till sin enhet och där föreställer ni er själv, som detta vackra gröna havsskum, denna väldiga vidd av energi, verkar som om ni är i rymden och färdas genom tiden, så att säga. Inte er fysiska kropp, men er ande och själ som nu badar i enhet. Där, Käraste Barn, känner ni denna frihet ut ur kroppen, ur din själ, ut ur ditt sinne. I denna vackra frekvens av kärlek, så öppna ert hjärta och må ni känna denna frid och må ni känna lugnet och må ni känna Guds ljus, som omger er.

Där finns ni i denna vackra frekvens, vars energi håller er kvar i detta kraftfulla kraftfulla utrymme av villkorslös kärlek. Kan ni känna denna energi av villkorslös kärlek och denna vidsträckta vackra havsskums gröna energi? Det är skapelsens frön. Det är där ni skapades, så låt alla era essenser och alla era essens själv att känna detta. Kom ihåg varje själs resa och varje livstid badade av ett hav av kärlek. Alla era inkarnationer, varje aspekt av er ande och själs resor badas i ovillkorlig kärlek. Känner ni det? Kan ni känna det? Kan ni motta det? Barn som ni har offrat för ert uppdrag att tjäna den här planeten. Så vi ger er denna gåva till er av denna vackra, vackra, vackra energi, badar er i villkorslös kärlek. Acceptera detta, som vår gåva till er, för det är av stor vikt att ni hedrar er själv och hedras för ert tjänande och för er hängivenhet i alla era inkarnationer av tid. För ni ser Käraste Barn ni vet inte eller förstår allt, som ni har gjort i tjänande, i mänsklighetens historia. Denna inkarnation kan tyckas fruktlös, men det är inte. Ni är här för att hålla ljuset, och oavsett vad ni gör eller vad ni tror att ni inte gör, håller ni alla det vackra ljuset för den här planetens uppstigning, för mänsklighetens uppstigning, för hela världen att se och att veta.

Låt inte mörkret i världen övervinna er eller köra över er. Låt inte något eller någon hålla er tillbaka från er storhet, precis när Grand? förra veckan talade om er prakt. Idag ingjuter vi dessa ljuskoder i er, så att ni lätt och ledigt kan bibehålla er frekvens av storhet och prakt inom er varelse. Det, som inte är för ert högsta goda kommer att falla bort, människor, platser och saker, som inte är för ert högsta goda kommer att falla bort. Så kom ihåg att det ljus som ni håller vid denna tid, essens som ni håller, den frid som ni håller, den nåd som ni håller verkligen är vördad.

Vi vet Käraste att det är svårt att vara på det jordiska planet. Jeshua och jag förstod detta, och ja, den Heliga Modern och Josef och vi alla har förstått att det är svårt, men vi samlades alla för att vara i fria, att ge kärlek och att få glädje, som vi har sagt har vi lämnat vår avtryck, som ska återuppväckas på utsatt timme, för energi av den Heliga Modern, Heliga Shekhina kommer att väckas, den Heliga Gudinnans energi.

Idag håller vi den vackra kärnan i denna kraftfulla frekvens, som om ni tillåter energi natt smälta samman med er tallkottkörtel, kommer det att återuppväcka ert minne. Ni kommer att känna Guds närvaro inom er varelse. Ni kommer ihåg er enhet inom ert väsen, att ni inte längre är separerad, att världen som ni bor i är en illusion och håller dualitetsenergi. Men ni kan aldrig skiljas från er Skapar Gud, ni kan aldrig separeras från de enskilda ljuskoderna i er ursprungliga skapelse.

Så idag när ni känner vidden av ljuskodernas energi, som sköljer över er, omger er, accelererar er nu in i nästa etapp av resan, när ni tar beslutet att vända tillbaka till anden, in i vidden av enhetsenergi, när det är dags för den slutliga uppstigningen hem, kommer ni att vara nöjda med hur ni har tjänat. Idag tjänar vi er, ger till er vår gåva av ljus. Som jag har sagt, dessa ljuskoder är på planeten för nästa 30-40 till 45 dagar, översvämmar er planet med nya frekvenser och energier för mänskligheten och alla levande varelser. Där det har funnits mörker kommer det nu att bli ljus och sanningen kommer fram. Var och en av er kommer att kunna ha klara målsättningar, som ni har sökt, klara målsättningar som ni har sökt.

Ni må söka ljuset i ert eget inre, Käraste Barn St. Germains vackra energi är med oss, den violetta flamman av transmutation är nu inne i var och en av er, transformerar ert eget mörker och öppnar ert tredje öga, så att ni kan föra in nya ljuskoder inom er kroppslighet in i ert tredje öga, öppna och väcka upp ert tredje öga för ännu större klara målsättningar.

Pulserandet och den energi, som laddas ner i era chakran, men framför allt i ert tredje öga, tillåter er att hålla visionen om er väg, där en av de heliga av De Heligaste är här och håller frekvensen för var och en av er. Ni är mycket speciella och ni är mycket viktiga, och ni håller frekvenserna inom er. När ni tillåter er själv att få denna gåva av ljus, vet att hjärtat av ert hjärta är i frid. Hjärtat av ert hjärta är kärlek och hjärtat i ert hjärta är glädje. Minnet av vem ni verkligen är kommer nu att flöda tillbaka till er.

Ja, Käraste barn, när det tredje ögat öppnas, kommer ni att kunna se syner av er framtid och förstå ert förflutna och ert nuvarande liv. Ni ser det som en resa och allt faller på plats, som det ska. Om ni tillåter er själv att vara i harmoni och synkroniserad med er egen enhet och ändå Käraste barn, de flesta av er ifrågasätter er själv, kämpar som om ni är i en bubbla av ljus, som ni försöker lämna. Ni motsätter er anslutningen till enhet. Om ni undrar varför ni kämpar, ber vi er att slappna av, andas och låta energin att utvecklas. Slappna av, andas och tillåt energin att utveckla sig. Slappna av, andas och tillåt energin att utveckla sig. Må Guds ljus omge er, må Guds kraft skydda er, Guds närvaro vakar över er överallt, Gud är och allt är väl.

Så vi ber er att visualisera er själv, som en vacker ande som inte längre kämpar med dessa ljuskoder, som kommer in vid den här tiden, som har en enorm, enorm makt, de innehåller den ursprungliga skapelsen. Det har varit separation och det är energin i vad ni kallar Adam och Eva, för det är denna separation av enhetsmedvetande och fördelning av den gudomliga unionen, som blev åtskilda, berättelsen är inte sanningen, men det är en liknelse, liknelsen om uppdelningen av föreningen av Fader / Moder Gud i sin separation från sanning och enhet.

Så idag förenar vi detta inom er, förenar delning och separation av Fader / Moder Gud inom er, ni har återvänt tillbaka till den Heliga unionen och ni återvänder till er enhet, ni kämpar inte längre med separationen av er vackra ande och ja, de två lågorna möts i Gudomlig Union och även de förenas i anden. Förenade i anden, alla lågor är förenade i anden, inom fysisk och i eterisk form håller på att förenas. Detta är kraften i ljus koderna som förs framvid denna tidpunkt. Det finns inte längre delning eller separation, det finns bara sanning, kärlek, ljus och healing. Och när ni känner denna essens inom er själ, har ni nu kommit till återförening med er själv, den kraftfulla energin i denna vackra energi, dessa vackra ljuskoder återvänder till enhet. Jag minns union, jag minns gudomlighet i mig själv, jag är kär, jag är lugn, jag är glädje, jag är ljus. Och Guds kärlek omger er, Guds kraft skyddar er och Guds närvaro vakar över er överallt, Gud är och allt är väl.

Och de Heliga av de Heliga har läkt denna energi runt er, det är av stor betydelse och stor betydelse att du hedrar detta ljus som är begåvad till er i dag, och till alla era Essens själv. Det är ett åtagande, som vi och allt liv har kommit överens om. Ja, alla levande varelser på jordens plan har kommit överens om att tjäna och nu kan den vackra energin börja tjäna er. Tillåt dessa vackra ljuskoder hjälpa er att läka, för att återställa kärlek inom ert psyke eller er själ. Vi är aldrig långt från er, så allt ni behöver göra är att be oss kalla på dessa vackra frekvenser, för de finns där för er, de flödar omkring er varje ögonblick under de närmaste 30-45 dagarna.

Ni kommer att börja känna dem, börja känna energin, ni kommer att föryngras, inte längre gå igenom vad vi kallar kvicksand eller slammet av energi på den här planeten. Det är därför vi har tagit er till skapelsens hav, i den omätliga rymden, återvända tillbaka till denna kreativa energi av Enhet, där allt är möjligt och allt som är. Där finns inget motstånd, det finns bara kärlek. Det finns ingen rädsla, det finns bara ljus, det finns inte någon separation, det finns bara enhet. När ni idag känner denna omfamna er och verkligen verkligen omger er med villkorslös kärlek, ni är alla älskade mer än ni kan förstå. Vi vill att ni ska känna den, erkänna den och anpassa den till ert hjärta chakra och känna frid. Jag är kärlek, jag är älskad, jag älskar och jag är älskad.

Må Guds kärlek verkligen omge er, må Guds kraft verkligen skydda er, må Guds närvaro vaka över er, var ni än är, Gud är och allt är väl. Vad som kan tyckas vara separation inom ert liv är en illusion. Kliv in i oändligheten av dessa vackra ljuskoder, i skapelsens hav, ni kommer aldrig att känna er ensamma, ni kommer aldrig att känna er separerade. Acceptera vår gåva till er på denna vackra, vackra dag. Må kärlek röra ert hjärta, må de Heligea av de Heliga smörja er med välsignelser, allt som är och allt som ska vara. Vi är här för att hjälpa er.

Men i dag när ni tillåter er själv att öppna för denna rikedom, denna vackra oändlighet, allt som är, återvänder ni hem till er själv, kan ni känna det? Kan ni känna det? Må det placeras i er själ, så kommer vi att lämna er med detta på denna vackra, vackra dag, vilket gör att ert hjärta öppnas för denna rikedom av kärlek. Vi kommer att ta vår ledighet nu, tillåter er att känna essensen och närvaron av denna energi och må ni återvända till ert medvetande, för ni är inte längre på en planet av rädsla, utan på en planet av kärlek. Ni, Käraste Barn, som badar i kärlek, kommer att tjäna Guds ljus i ert sannaste väsen. Gå nu mina barn, var i frid och vet att ni är Gud.

 

Channelled av: Lea Chapin

Du gillar kanske också...