Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 27 Mars, 2020

 

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 27 Mars, 2020

 

Hej, jag är Maria Magdalena som besöker er här idag. Jag vill komma fram idag eftersom jag förstår att många har det svårt och att många är oroliga och ledsna över anhöriga som så hastigt har lämnat dem.

Ja, det är en orolig tid på Jorden, men solen kommer snart att gå upp igen och stråla ned med sitt milda kärleksfulla ljus över Jorden. Det finns mycket medkänsla hos människorna idag. Det är många som vill hjälpa till där de har möjlighet att göra det. Men det finns också en hel del hörsägen och beslut som inte är lika genomtänkta. Är man inte i kontakt med sitt inre och har kärleken som medel när man fattar beslut, så kan det bli lite tokigt. Det ni gör ska ni göra för människornas bästa och med kärlek till dem som ni leder. Det är då som resultaten blir som bäst. Det här kan variera lite så därför kan det bli lite varierande resultat.

De flesta människor behöver nu gå lite in i sig själva och följa den ledning som finns där. Alla som har en förståelse för detta kan genom sitt eget agerande vända en utveckling som kan verka lite orolig på ytan. Den frid och det ljus som ni på det viset sprider kan vara det botemedel som er värld nu behöver. Det är genom att sprida kärleken emellan er som ni löser de problem som er Jord nu står inför. Det är i ljuset av ert sinne som de bästa idee´rna föds. Grunda det sedan med kärleken i ert hjärta och en ny ljusmanifestation har fötts på Jorden. Det finns redan många sådana men det behövs fler och ni är många som verkar för det idag. Tillsammans bygger ni broar och ni befäster dem med medkänsla och kärlek.

Var uthålliga och tålmodiga nu mina kära vänner på Jorden. En ny gryning har redan stigit upp vid horisonten med löfte om en ny vacker dag. Det är den dagen som väntar er nu, det är den ljusa dagen ni ska fylla ert hjärta med och på så sätt skänka hopp och frid till den mänsklighet som ni tillhör. Det är dags att tänka om och tänka nytt. Man kan inte rulla i samma gamla hjulspår hur länge som helst. Ibland måste man kliva av hjulspåret och se vad som finns där. Det kan vara något viktigt som ni har glömt eller gömt. Något som det nu är dags att ta fram. Ni har alla en skatt som ni har gömt inom er. Den skatten väntar bara på att bli upptäckt. Den kommer att skänka er mycket glädje när den väl har blivit funnen. Du kan inte leta i ditt förflutna, ej heller i din framtid. Du kan endast finna den i ditt nu.

Var i nuet nu kära människor på Jorden. I ert nu försvinner er oro och ni ser klarare på vilka åtgärder som är lämpliga att vidtaga just nu. Det kan vara enkla saker som att ta hand om och skydda sig själv och sin eventuella famij. Det kan vara något som du kan göra för en kär anhörig eller vän. Alla kan skicka ljus och kärlek till nära och kära och till människor överallt på Jorden som  nu behöver lite extra ljus och kärlek. En värld som fylls med ljus och kärlek får en annan vibration och mirakel kan då ske på ett sätt som kan vara svårt att föreställa sig. Ni har nu den förmågan att låta dessa mirakel ske.

Var stilla i hjärtat och be för den värld som är er. Sänd ljus och kärlek övr hela er värld med allt det ljus och den kärlek som bor i ert hjärta.

Låt mirakel ske !!

Jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...