Maria Magdalena och Jesus via Fran Zepeda, 27 juli

Maria Magdalena och Jesus

27 juli 2015

Kanal: Fran Zepeda

Hej Kära. Vi är Maria från Magdala och Jesus, och vi bugar tillsammans inför er. Den Ljuvliga Rena Kärleks Essensen som vi är, med vår energi ihopflätad, erbjuder vi till er nu för er befintliga manifestation. Denna Ljuvliga Rena Kärleks Essens som ni är finns där och förstoras nu i vår Närvaro, om ni så tillåter.

Inom finns skapelsen, och Manifestationen av den Skapelsen, evigt ihopflätad och ständigt närvarande för er att förverkliga.

Kära Ni, känn oss nu när vi går in i ert utrymme, väcker allt som finns där i Ren Kärleks Essens, och väntar på att manifesteras i Renhet och Harmoni i er sammanslagning med era högre aspekter, i en sammanslagning med er gudomlighet, med er ytterligare sammanblandning av den Gudomliga Kärleken som är ert innersta väsen.

Sötman av ert VARande, applåderar vi. Sötman av ert Varande, speglar vi, framkallar och åberopar då ni släpper taget och överlämnar er till den Ljuvliga Rena Kärleks Essens som ni är.

Sammanflätade som vi är, Jesus och Maria Magdalena, och sammanflätade som ni är, av ert Manliga och Kvinnliga, i er gudomliga uppkomst och sammanslagning av ert Sanna Jag, en del av vilka ni är, i evigheten, i enighet med Skaparen, och alltmer manifesterad i Ren Kärleks Essens, så accepterar ni denna kvalitet av er, denna kvalitet och innersta väsen av Skaparen, att vara er egen.

Det finns inte längre skillnad, det finns inte längre separation, då ni solar er i Kärleken av ert eget Skapande och sprider det till andra.

Som ni vet, kommer allt från Kärlek, söta kära ni. Den är ert väsen. Den är er Verklighet då ni tillåter den att dyka upp inom varje tanke, varje handling och varje uttalande.

Var nöjd inom denna Verklighet för det är er födslorätt och ert väsen, och från och med nu, ska ni förstå den djupa sanningen om den då ni inser att ni är gjorda av Gudomlig Kärlek. Det är varje fiber av er Varelse. Det är ert Varande.

Ni är som en gudomlig Palett, varifrån ni blandar ihop färgerna i ert liv. Grunden för färgerna är Kärlek, men uttrycket är varierat, lika varierande som de vackra färgerna av er Varelse som ni blandar med och för varje ny skapelse, manifesterar från er kärna. Utsöktheten är häpnadsväckande då ni möjliggör för färgerna av era skapelser att flöda in i varje område av era liv. I varje område av Universum, av Multiversum.

Följ med på en resa med oss ​​nu. Känn färgerna virvla ut från ert Hjärt Centrum nu då de växer fram som eteriska band, och vidrör allt då ni tillåter det. Låt färgerna av er Rena Kärleks Essens att spridas i varje cell, varje molekyl av er fysiska kropp. Känn varje cell balanseras då färgerna tillåter harmoni att innesluta sig själva inom er. Känn balansen, känn kontinuitetet, känn harmonin då ni låter neutralitet att råda inom er ~ balansen av det maskulina och feminina inom varje del av er ~ balansen av alla polariteter.

Känn er själva öppna upp då ni tillåter alla aspekter av er att sammanflätas, såsom våra energier sammanflätas med varandra och med ert väsen. Känn guldet och magentan av vårt sammanflätade Varande att flätas samman och stärkas inom er när ni går djupare in i ert Gudomliga Väsen och Neutralitet ~ den vackra neutraliteten av er Ljuvliga Rena Kärleks Essens, som inte känner några ytterligheter längre, utan bara utstrålas i fritt-flytande harmonisk form, och berör alla omkring er, inom er och av er.

Tillåt nu den ljuvliga livfullheten av alla färger inom ert Hjärtas Palett att spridas ut i er emotionella kropp. Låt färgerna i er Ljuvliga Rena Kärleks Essens att infiltrera alla era emotionella kroppar. Känn hur den neutraliserar alla känslor, för att hitta kärnan, som är Kärlek. Tillåt alla polariserade känslor att neutraliseras av de söta mjuka färgerna av er Kärleks Essens då ni uttrycker dem och observerar dem och omfamnar dem och håller dem till att omvandlas till Ren Gudomlig Kärlek ~ till Gudomlig Harmoni, eftersom det livnär er Själ och tillåter andra att matas av ert ljuvliga kärleksfulla väsen, bara genom att vara Neutralitet, genom att vara Gudomlig Kärlek i dess renaste form ~ i Harmoni och Fred inon er Sanna Kärleks Essens.

Och nu, sprid ut er Palett av färger från ert Hjärt Centrum och mätta er mentala kropp. Färga varje tankeform med Kärlek och Harmoni så att ni kan se balansen begravd inom – inte polariserad, utan fritt-flytande tanke av Kärleks Skapelse. Alla tankar har Kärlek som sin kärna, och kan skapa vilket ämne ni önskar, och att finna Kärleken i sin kärna kan därför manifestera den renaste formen och handlingen.

I sin renaste gudomliga form är Kärlek en katalysator för att manifestera allt som ska skapas, och ni är en katalysator för hela Skapelsen då ni manifesterar den djupa rena Kärleken som är er kärna i allt ni gör, säger och känner.

Så låt oss flätas samman med er och andas in Ren Kärleks vitalitet i ert Hjärtas Center, till färgerna i ert Hjärtas Palett, så att ni kan känna förstoringen och harmonin och balansen av er Rena Kärleks Essens genom demonstrationen av vår, då vi flätar samman våra energier med varandra, och med era, och för evigt bygger förekomsten av Ren Kärleks Essens genom hela er ljuskropp, genom hela er själ, genom alla era kroppar, inklusive fysiska, känslomässiga och mentala, genom era multidimensionella jag då ni sammanfogar alla inom och omkring er till En Sammanblandning med alla aspekter av er och med Allt Som Är.

Känn nu er Helhet, er Lätthet, er Gudomliga Sammanblandning till Ett. Och Skapelsen Manifesteras  därmed med mer lätthet.

Vi är Jesus, och Maria från Magdala, tillsammans, i Ren Kärleks Essens.

Namaste

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...