Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 10 juni, 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
10 juni 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och jag kommer med goda nyheter idag. Jorden rör sig uppåt i sitt kretslopp och ni följer med älskade bröder och systrar på Jorden. Det ser ljusare ut för er nu, när det är mycket skräp som har rensats ut och ersatts med mer ljus.
Många människor har vaknat upp till sitt eget ljus och ser verkligheten som den är i det ”nu” som de nu befinner sig i. De ser och förstår att de kan påverka mycket med sina tankar och att de levt mer i det förflutna, som de sedan har flyttat till framtiden och därmed hoppat över det skapande nuet, där de egentligen befinner sig idag.
Du kan ju egentligen inte vara den du var i det förflutna eftersom erfarenheterna har förändrat dig till den du är just ”nu”. Vi drar ofta med oss trauma från barndomen trots att vi är vuxna och inte små och hjälplösa längre.
Vi behöver uppmärksamma mönstret, se det för vad det är och förändra det så att det överensstämmer med den du är idag. Många människor har insett det och har nu byggt en stabilare grund runt sig själva. Det är de som nu öppnar upp för att kärlekens energi ska befästas på Jorden och ge er en skjuts framåt i er utveckling, så att ni alla kan komma lite högre upp i er frekvens.
Ni lär er hela tiden, kära människor på Jorden, för varje dag så lär ni er något nytt. Nya insikter dyker upp med en djupare innebörd och ni får en större förståelse för livet och för den verklighet som ni har både inom och utom er.
Fler pusselbitar fogas samman och smälter ihop till en enhet. Bilden blir klarare och ni känner er lättare till kropp och själ. Ni har gått igenom många svårigheter och jag säger inte att svårigheterna är över, men för många av er så har de lättat betydligt.
Vi har en tendens att glömma de svårigheter som vi har bakom oss och enbart sucka över de som vi har nu, trots att de kanske inte tillnärmelsevis är så svåra som de som ni redan har gått genom och bearbetat.
Det är en välsignelse att det förhåller sig på det viset, då det annars hade blivit för mycket för oss att bära. Det är genom att leva i vårt ”nu” som vi kan släppa allt det gamla som vi bär med oss år från år.
Det är då vi ser och förstår att det här stämmer inte, jag har en större kunskap och erfarenhet nu och jag förstår varför jag agerar på det här sättet, trots att jag vet vad jag kan göra i stället som är bättre för mig och eventuellt andra som är involverade i situationen.
Jag är tacksam för allt som just nu sker på Jorden, det händer mycket som påverkar er på olika sätt. Det kan väcka upp många känslor inom er, det kan också vända upp och ner på ert liv. Ni kan få nya utmaningar i form av arbete, relationer eller byte av den miljö som ni befinner er i.
Ni kanske behöver se om er hälsa och söka nya vägar för att må bättre. Det kan vara en alternativ metod som ni inte har prövat men som nu plötsligt av en händelse visas för dig. Det kan vara en ingång till något nytt i ditt liv som du sedan kan få användning för, på ett sätt som du själv inte tänkt dig.
Många människor kan hamna i nya situationer och nya arbeten idag, på grund av inre och yttre skeenden som korsar deras väg. Var uppmärksamma på vad det är för tecken som händer runt er, för det kan vara något som ni bör ta till er och låta det få en plats i ert liv. Det kan förändra ert liv till det bättre, något som ger er en större tillfredsställelse och glädje.
Livet blir då mer njutbart och ni säger att ”livet leker”. Ni trivs som fisken i vattnet och ni utför med glädje det som ni har för händer. Vi är så glada för allt som ni upplever just nu, för det tar er framåt mot det mål av ljus och kärlek, ni alla strävar mot. Kärleksljuset står för dörren och ni är alla på väg att öppna den, så att mer ljus kan flöda från er.
Jag älskar Er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *