Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 10 mars, 2018

Maria Magdalena

Lördag 10 mars 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Maria Magdalena och jag vill hälsa till alla Jordens folk idag att ni är oerhört älskade och omhuldade allihop. Ni har många guider och skyddsänglar med Er som hjälper er nu i denna nya era som har börjat på Jorden. Det kanske inte syns så mycket fastän det nu är många och stora krafter som arbetar på Jorden för att föra henne och alla er hem igen, till ljuset där ni hör hemma.

En ny stjärna har fötts för er kära barn på Jorden. Ni blir alla pånyttfödda i denna stjärnas ljus. Dessa partiklar far nu genom rymden och påverkar allt de berör. De kommer även att beröra er kära barn på Jorden. Djupt in i era hjärtan kommer ni att beröras och en starkare kärlek kommer att växa fram. Erat sinne kommer att förändras till ett mildare sinne. Ni kommer att få nytta av era erfarenheter och en större förståelse av vad som sker inom människorna. Er förståelse kommer att bottna i ödmjukhet och medkänsla för allt levande på Jorden. Ni kommer att välja att göra det som är gott och bra för andra och förståss även för er själva. Energin är här, energin som går på djupet och som tar fram det som berör, det som är viktigt i livet. Vad är det som är viktigt i livet? – Ja, kärleken till er själva och andra och allt annat som är liv på er planet. Det är det som ljuder och lyser inom er själva, det är det som är värt att kämpa för. Allt annat ser lite grått och trist ut i jämförelse med den stora kärlek som är på återgång till vår kära Jord igen.

Ni är de ljus som lyser upp världen tillsammans med alla era medvarelser på Jorden. Vi befinner oss i en sann tid av glädje och kärlek. Jag ser hur det lyser från många hjärtan idag. Jag ser hur många stapplande steg det tas för att låta det lysa ännu starkare och klarare. Det berör mitt hjärta och mina ögon tåras av glädje. Ni är så modiga kära barn på Jorden, ni är så modiga, jag ser er ansträngning och jag hörsammar ert rop på hjälp. Vi finns här och vi är många som hjälper er nu. Efter ett stort mörker så kommer det ett stort ljus. Detta ljus börjar nu att lysa på er kära vänner och det blir ljusare för varje dag. Ni leds steg för steg in i den nya tillvaron av ljus och kärlek som ni såväl har förtjänat. Ni har gjort ett stort arbete för att rensa mörkret från Jorden och från er själva. Ni har fyllt era hjärtan med kärlek, en kärlek som övervinner allt och nu går ni som segrare in i er nya dimension av kärlek och ljus.

Det ni inte ser, det ser vi och vi ser den nya tiden som att den redan är här nu, för det svåraste har ni nu bakom er. Det är en så stor andel av människor idag som backar upp ljuset, så ni har redan vunnit kära mänsklighet, ni har vunnit genom att förena er i ett stort broder- och systerskap. Det är stort och vi är mäkta stolta över Er. Vi går ibland er nu, ni har höjt energin på Jorden så att högre energivarelser kan födas här. Fler kan nu också vistas på Jorden under en längre tid, så energin på Jorden stiger hela tiden. Det närmar sig för en stor omstrukturering av Jorden och sedan är det inte långt kvar innan vi kan mötas och ni kan få era mentorer som hjälper er den sista biten in i ljuset.

Mitt hjärta är fullt av ljus och kärlek för er.

Jag älskar er så mycket

Maria Magdalena

You may also like...