Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 13 december 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
13 december 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och vet ni vart ni är på väg, kära bröder och systrar. Många av er tror att när det händer något speciellt i den yttre världen, så är den nya tiden här, en ny dimension som håller på att etablera sig på Jorden.
Ja, på sätt och vis så stämmer det, beroende på vad det är du lägger märke till. Det kan vara att fler människor vaknar upp till en inre visshet om att det finns något som är större och kärleksfullare inom dem själva. Det finns något som betyder mer och är viktigare än den personlighet som de hittills har omgivit sig med. Allt som finns i den yttre världen har inte längre så stor betydelse, det är inom dig som den sanna verkligheten finns, trots att den är osynlig för det mänskliga ögat.
Du kan oftast bara förnimma den i korta stilla stunder, men efterhand kan du låta den ta större plats i ditt liv. Det är essensen av själen som kommer fram när tankarna blir stilla och känslorna lägger sig till ro. Tankar och känslor triggar ofta varandra och det är genom stillheten och ron som en ny medvetenhet kan växa fram.
Den befinner sig ovanför sinnet och kan inte nås av de tankar eller känslor som ständigt strömmar där. Den påverkas i stället av en högre intuition influerat från en högre medvetenhet, en intelligens som är större än vad någon mänsklig hjärna kan vara på Jorden.
Det är när många människor vaknar upp och ser att livet har en annan mening, ett viktigare budskap än den de fått höra eller försökt att läsa sig till, som det sker något i den yttre världen. Den inre världen förändrar sig först och det krävs många medvetna människor som är vakna och förstår det här, för att en ny medvetenhet ska ske på Jorden på en större global nivå.
Det finns nu många människor som har funnit sitt hjärta och de känner harmonin inom sig. Den börjar ta större plats i deras liv och de sprider glädje och harmoni runt omkring sig. De förstår att de har ett större syfte i det här livet och de har tillit till att de nu är på rätt väg och att det de gör är precis det som de ska göra.
De vet också att livet är föränderligt och är öppna för att nya saker kan träda in i deras liv. De följer sitt hjärta, sin själs ledning i visshet om, att det är den bästa vägen för dem att gå oavsett hur den ser ut just nu.
Ja, kära ni, fler och fler människor börjar bli medvetna om sitt andliga jag och den frihet som det innebär att inte längre styras eller vara helt uppslukad av sina tankar. Tankarna ger en begränsad bild av er själva och de möjligheter till förändring som ni i själva verket har.
Det är genom att vara närvarande i dig själv som mirakel kan ske och de kan också se mirakel som hela tiden sker överallt på Jorden. Det gäller för alla de riken som existerar på Jorden och mycket av det kan ni se med er intuition som många också kallar för det tredje ögat.
Det sker mirakel runt omkring er precis hela tiden, fast ni kanske inte uppfattar det med er vanliga syn. Ni kanske inte förstår att det är ett mirakel, det som ni just nu ser eller betraktar som en naturlig del av livet. Det kan vara en blomma som växer på ett omöjligt ställe eller ett träd som växer direkt på ett berg, ett barn som reser sig upp och går.
Det kan också vara en människa som blir frisk från en svår sjukdom och tackar för det mirakel som har skett. Du kan själv har upplevt att det hänt mirakel i ditt liv. Det kan vara en vän som har försvunnit ur ditt av någon anledning som du tappat kontakten med, men plötsligt så möts ni på ett oväntat sätt.
Ja, kära ni, det sker mirakel eller under hela tiden, så var alert och vaksam för det som sker både inom och utom dig. Den yttre världen kan lämna många meddelanden genom de änglar eller guider som vakar över er och leder er mot de nya mål och möjligheter, som nu står tillbuds för alla som är uppmärksamma på dem.
Människorna är mogna för en högre medvetenhet av kärlek och ljus, de behöver bara stiga ur sin personlighet och uppleva sitt sanna jag i stillheten inom dem själva. De behöver förstå att det finns något större inom dem, än det som de är skolade till att veta. Den kunskapen går inte att läsa sig till, den måste upplevas och den har ingen form, den är oändlig och osynlig men likafullt kraftig och stark. Den ser allt från ett högre perspektiv och kärlek omger hela dess väsen.
Jag älskar Er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *