Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 17 april, 2020

Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 17 april 2020

 

Jag är Maria Magdalena och jag har kommit idag för att lugna alla sinnen på Jorden. Det är nu mycket som händer runt om i er värld, som påverkar er på alla möjliga olika sätt. Det kan då vara bäst att gå in i stillheten i sig själv och låta världens kaos har sin gång. Oavsett om ni är åskådare eller delaktiga i detta kaos på något sätt, så gäller det att hämta kraft och energi inifrån er själva. Ni behöver också den kraften för att fatta rätt beslut i stunden för själva handlandet. Ert handlande kan annars få ödesdigra följder.

Lyckligtvis är ni nu många som ser och förstår vad det är som händer. Ni kan hålla er lugna och stanna kvar i ljuset av er själva. Ljuset från er själ behöver nu lysa över Jorden. Det står ljuspelare lite överallt runt om på er Jord. En del flämtar men andra lyser med ett klart fast sken som manar till lugn och eftertanke.

Det är viktigt att ni verkligen sitter ner och får kontakt med er inre källa. Det fluktuerar så många energier på Jorden nu, det är så mycket som har lossnat, och de söker sig hit och dit för att få nytt fäste, så var varsamma om vilka energier ni släpper in och låter er påverkas av. Det är endast källan inom er själva som kan avgöra nästa steg för er själva. Det är egentligen endast den som ni ska låta er påverkas av. Allt annat kan ni låta er näsa gå förbi. Det är er inre ledning som är viktig nu, ingenting annat kan vara klarare än den. Alla ni som förstår vad jag säger nu måste hörsamma detta.

Det är viktigt nu med stabila och lugna förebilder som kan följa sitt hjärta och som ser bortom det kaos som för tillfället härjar över Jorden. Andra har då möjlighet att se och uppleva att det finns en annan väg än att dras med av allt som sägs eller skrivs i de nyheter som florerar över världen. Rädslan kan då ta över och bidra till att vad som helst kan hända. Rädslan är ett sätt för egot att få makt och kontroll över händelsernas utveckling. Egot är alltid rädd och söker hela tiden kontroll. Ert inre överlämnande till den källa som är och alltid är …… är inget som egot kan förstå. Kärlekens djupa vishet och klarhet ligger långt utanför egots horisont. Det är därför kärleken måste träda in i världen, kärlek är det enda svaret på allt som händer i er värld. Denna kärlek finns inom er alla, ju fler som söker och finner den ju lugnare blir er värld. En ny värld kan då födas med en större vishet sprungen direkt ur källan av evig kärlek.

Stå upp i ljuset nu alla människor på Jorden. Sök och finn ljuset inom er själva. Känn de lätta energierna som virvlar runt om er nu. Känn att allt är möjligt och att ni nu reser er i enhet och kärlek. Ni kan göra det nu, ni kan öppna upp för freden på er Jord. Ni kan låta kärlekens vindar blåsa över er värld.

Ni är många nu … lys med er fackla av klart gyllene ljus. Ni har tusentals med änglar runt er.

Gå i frid

Jag älskar Er så mycket

Maria Magdalena

Du gillar kanske också...