Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 22 september 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
22 september 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena, idag skulle jag vilja prata lite om hur ni går vidare med ert arbete på Jorden. Det är en stor arbetsuppgift som ni har framför er och det gäller för er alla, ni kommer alla att bidra på ett eller annat sätt. En del av er kommer att väcka upp andra, det kan ske på ett abrupt sätt, om man är djupt sovande eller genom möten av olika slag, där det finns en varierande form av medvetenhet.
Det sker nu kontinuerligt mellan människor, de växer nu i sin självkännedom och kärlek till sig själva. Det ger dem den trygghet och harmoni de behöver, för att ta nästa steg uppför trappan till en större medkänsla och kärlek, för det liv de lever och de möten som de har med andra människor. Det kan även inkludera miljön runt omkring dem. De kan få en stark känsla för att göra något för någon eller något som betyder lite extra i deras liv. Det kan vara något för människor, djur eller natur som de känner att de har kunskap om och kan förbättra på något sätt.
Det behöver inte vara så stort, det kan vara på ett mindre plan, men det som görs påverkar ju helheten. Det lilla som var och en gör bildar ju tillsammans en helhet och påverkar både Jorden och mänskligheten.
Det är därför viktigt att ni inte underskattar ert arbete och tycker att det inte är värt så mycket, för allt som görs vare sig det är litet eller stort är betydelsefullt när man ser till helheten. Ni är alla betydelsefulla och en del av uppstigningen till ett högre plan av ljus och kärlek, så värdesätt er själva för det stora eller lilla arbete som ni gör.
Ni har alla gjort eller gör ett stort arbete med er själva och det är det viktigaste arbetet som ni kom ner till Jorden för att göra. Allt annat är grädden på tårtan så att den ska se så fin och god ut som möjligt. Det ska vara så bra som möjligt för alla att ta del av kakan som ni har framför er.
Ja, kära bröder och systrar, Jordens resurser behöver fördelas mellan er och ge alla förutsättningar för att utvecklas till sitt optimala jag. Sann medkänsla och kärlek är ett delande av sina gåvor och moder Jord vill nu ge alla möjlighet att växa och utvecklas i sin medkänsla och omsorg om andra levande varelser på jorden. Moder Jord har valt att gå medkänslans och kärlekens väg och sätter nu nya fotspår lite överallt där hon går fram.
Det kan vara hårda vindar såväl som milda, hon lösgör energi från både det mörka och det ljusa som finns i hennes stora planetariska kropp. Moder Jord rensar precis som ni, kära människor, och det ger mer plats för kärlek och ljus på Jorden.
Under det mörka som sker, finns det ett stort ljus som kommer fram och förändrar den platsen till ett ljusare ställe att verka och bo i. Det kanske inte märks till en början, men ni kommer snart att förnimma att Jorden blir en allt ljusare plats att leva på. Det innebär även en stor förändring inom er själva och det är den som nu många av er arbetar med, antingen det gäller er själva eller andra, som ni ser behöver lite hjälp på vägen. En del har en svårare väg att gå i det här livet, andra har lämnat den bakom sig och kan dela med sig av sitt överflöd av medkänsla och kärlek.
Ni har allt ni behöver, kära människor och kan ni sträcka ut och en hand och hjälpa någon, så är det precis som det ska vara. En del behöver sprida sin kunskap, andra behöver mat för dagen, men vad du än blir kallad till att göra, så blir det rätt. Allt är förenat och trådar binder er samman till ett fint mönster liknande ett spindelnät.
Ni gör alla det som ni ska göra, det finns inget rätt eller fel i det ni gör, ni leds successivt mot det mål som leder till kärlekens ljus. Tvivla inte på er förmåga eller att ni är älskade och värdefulla. Ni har alla ett stort vackert ljus inom er och det slår sakta ut och bildar den vackraste blomma som ni någonsin har sett. Ni är älskade och värdefulla och har alltid varit älskade och värdefulla oavsett de erfarenheter som ni har gjort.
Bakom allt det mörka finns ett stort ljus av medkänsla och kärlek. Det är det ljuset som nu kastar sitt sken på Jorden och det är det ljuset som nu växer i Moder Jord och i er själva. Många av er upplever det ljuset nu, en del av er kan endast känna av det korta stunder medans andra förnimmer det mer och mer i sitt liv. Det växer nu hos er alla, kära bröder och systrar, och till slut kommer ni att leva fullt ut i ert hjärtas ljus av kärlek och det kommer att omfamna hela er kropp. Det kommer att ge er en högre medvetenhet av den kärlek som ni nu kan se finns överallt omkring er. Ni ser med kärlekens ögon och ser att allt är gott och ljust.
Jag älskar Er så mycket!
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *