Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 26 maj 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
26 maj 2024
Kanal Ann Dahlberg
Kära barn på Jorden, jag är Maria Magdalena och jag kommer med välsignelsens bud till er. Ni är alla så älskade och välsignade av Vår Fader Gud och han känner vartenda hårstrå på ert huvud. Han ser allt ni gått igenom och gläds nu över de framgångar som ni har gjort. Ni har vuxit flera decimeter bara på några decennier, så nu lyser solen med värme och kärlek på er.
Det starka ljuset vibrerar nu med en annan kraft och vibration än vad det tidigare har gjort och det är ni som har möjliggjort det, kära bröder och systrar. Det är ert arbete med er själva som har bidragit till att ljuset nu har fått en högre vibration på Jorden. Det påverkar era kroppar och era själar och en större transformation är på väg att ske i människors medvetande. Det kan se lite annorlunda ut beroende på var man bor och befinner sig i sin utveckling, men det sker också på en kollektiv nivå, så alla kommer att få en förändrad medvetenhet oberoende var ni befinner er idag.
Se er om, kära bröder och systrar, se allt som ni har skapat och njut av den erfarenhet som ni redan har gjort. Nu är det dags för nya skapelser ur ett helt annat och ljusare perspektiv. Släpp fram alla era ljusa idéer och oroa er inte för hur de tas emot. De ljusa fröna är redan sådda och de har fått gro tillräckligt länge, så nu är det dags för dem att slå ut sina blommor. När blommorna har nått sin fulla blomning, så kommer de att bli till den frukt som kommer att ge er det liv av kärlek och överflöd som ni längtar efter. Vi ser att ljuset lyser starkare hos människor på Jorden och att deras auror börjar få klarare färger.
Ni är de blommor som bär ljuset och frukten i era hjärtan. Evighetens kammare inom er är full av gåvor och kärlek, ni bär på en värdefull skatt, mina kära vänner, det gäller bara för många av er att förstå och inse det. Ni leds alla framåt av en gudomlig närvaro och den finns tillgänglig för er alla som tro och söker den inom sig. Det är det som är er egentliga uppgift på Jorden idag, det är det första steg som ni behöver ta för att förstå er egen resa. Den resan kan sedan ändra sig på olika vis, beroende på vad det är som er själ har bestämt sig för att gå och lära sig i just det här livet.
Det kan bli en vändpunkt för många och kanske vända upp och ner på deras liv, men det kan också leda till en fördjupning och en större förståelse av det liv och den situation som ni redan befinner er i.
Det kommer att hända en hel del framöver på både det personliga och globala planet. De påverkar varandra och de påverkar era sinnen och den struktur som ni har på det personliga men också på det globala planet. Det är de här strukturerna som kommer att förändras och synas, när ni låter era ljusa idéer manifesterar sig från den högre medvetenheten som många av er nu har uppnått.
Tro på er själva, kära bröder och systrar, ni bygger nu er nya värld och ni bygger den inom er först. Resultatet kan ni redan uppleva när ni vilar i den stillhet och kärlek som finns inom er. Ni har och får all hjälp ni behöver, en gudomlig kraft vibrerar inom och runt er, så öppna upp för kärleken och stärk tilliten till er själva och den Jord som ni lever på och älskar. Be en bön om livet känns svårt, alla böner hörsammas om du sätter tro och tillit därtill.
Jag älskar er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *