Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 27 december 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
27 december 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag bara betona, hur viktigt det är för er nu att vara i ert hjärtas rum. Det här gäller särskilt för er som är känsliga och känner av all energi som omger er varhelst ni befinner er. Det kan vara svårt att värja sig från den negativitet som ni möter i ert dagliga liv, både från de som befinner sig i er närhet och från de som ni möter under dagens lopp.
Ni kan behöva känna er mer förankrade i Moder Jord och tillfälligt gå in er själva lite då och då. Det kan också vara så att ni behöver gå undan lite för er själva om ni har möjlighet till det, så att ni kan återställa balansen inom er. Det är lätt att smittas av irritation och erfara samma känsla inom sig själv, eftersom det ofta förekommer utan någon synbar anledning, men du kan ändå bli utsatt för någon form av attack. Det är ofta inte så illa ment, ett dåligt humör, en viss trötthet eller uppgivenhet kan vara enda anledningen och du råkar vara i närheten.
Jag tror att ni alla känner igen det här och då gäller det att se allt från ett högre perspektiv och vara i balans med sig själv. Det är bra om du kan hejda din tillfälligt uppkomna irritation och backa ur situationen, förankra dig extra i Moder Jord och gå inom dig själv en liten stund för att undvika en ordstrid, som bara kommer att urlaka er båda på mer energi och göra allting värre än det var från början. Ju oftare som ni kan vara i ert hjärta desto lättare kommer er väg att bli.
Välj era ord och tankar efter er hjärtas röst, det som känns bra inom er själva. Ni är starka och modiga och har utvecklat er själva under många livstider och nu är tiden mogen för att ni ska få det som ni så innerligt har sökt. Ni har ofta sökt det utanför er, fast det redan finns inom er, ni behöver bara gå inom er själva och allting finns redan där.
Det är det som ni nu har förstått och ert sökande har ändrat riktning. Fler och fler människor har upptäckt att det finns något som är större och kärleksfullare inom dem själva, så den inre världen har blivit mer betydelsefull än den yttre. Det påverkar er kollektiva medvetenhet som i sin tur påverkar allt fler människor att bli sökare efter något som de känner saknas i deras liv.
Det är därför som vi ofta poängterar att det viktigaste som ni kan göra nu, är att ge själen mer plats i ert hjärta, för det påverkar hela mänsklighetens transformation till att stiga upp i en högre medvetenhet av kärlek och ljus. Själen kommer att styra ert liv, så att det som sker blir bäst för er och dem som det eventuellt påverkar.
Ja kära ni, det är en orolig tid samtidigt som det är en välsignad tid, då ni alla har möjlighet att stiga upp lite i er egen utveckling. Flera av er har redan börjat att se ljuset lysa in genom tunneln och är nu på väg in i ljuset inom dem själva. Det blir ett möte med kärlekens ljus och ert hjärta fylls med kärlek och glädje.
Ni tackar för all erfarenhet som ledde er till målet och är nu beredda att dela med er av era gåvor till alla människor som ni möter på er väg. Ni lyssnar nu intensivt på er inre röst och följer den intuition som ni får med kärlek i hjärtat. Inget kan gå fel när det är kärlek som styr ens tankar, känslor och handlingar.
Ni känner er skyddade av de himmelska väsen som finns runt omkring er och kan tryggt gå vidare mot det slutmål som ni har i det här livet, det syfte som ni kom ner för att göra, vare sig det var för att underlätta Jordens eller mänsklighetens transformation upp till en högre medvetenhet av kärlek och ljus.
Kära älskade bröder och systrar, ni utför ett fantastiskt arbete på Jorden idag både med er själva och för Jordens olika väsen. Vi är så stolta och tacksamma för det och vi ser de resultat som vida överstiger det perspektiv som ni själva just nu märker av.
Var i kärlek, stå kvar i kärlek och förankra er i Moder Jord. Det är mina råd till er nu.
Jag älskar er så mycket,
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *