Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 27 mars, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 27 mars, 2020

Moder Jord håller på att rena sig själv och kan inte längre vänta på att Människan ska fatta sanningen om vad som är på väg. Människans gärningar förstör Jorden och detta måste nu stoppas innan det är alltför sent. Men inget dömande är involverat eftersom Människan har fått fri vilja, men har upprepade gånger ignorerat hjälpsamma varningar gällande sina gärningar. Medan det stämmer att vissa positiva förändringar har ägt rum, så är det som man kan säga ”lite si och så” vad gäller om dessa kommer att räcka till för att man ska kunna undvika en serie dramatiska förändringar som nu behövs. Moder Jord har med all säkerhet på ett eller annat sätt inget annat val än att ta till alla de åtgärder som behövs, i och med att situationen håller på att bli överhängande. Tillräckligt med varningar har säkerligen getts vad gäller det möjliga resultatet och starka åtgärder måste vidtas för att hålla er på banan för alla de gynnsamma förändringar som inom kort kommer att äga rum.

Illuminaternas och deras följares dagar är räknade och redan nu håller deras makt på att minska. De kan inte längre kontrollera händelserna på Jorden för att uppnå sina målsättningar att reducera befolkningen till en hanterbar mängd. Det betyder att de som är av Ljuset med full tillförsikt kan fortsätta med sina affärer, i vetskapen om att kabalens makt i hög grad har blivit inskränkt och i själva verket har deras planer försvagats i och med arresteringarna av deras följare. Deras chans till framgång har kommit och gått och de kan nu se fram emot till att få stå till svars för sina gärningar mot Mänskligheten och denna dag närmar sig sakta men säkert. Vägen till framgång har banats för Ljuset och förberedelserna kan inledas för att man ska kunna planera ett framgångsrikt avslut.

Håll under tiden siktet på målet som har förberetts, för vilket era nuvarande åtgärder har för avsikt att ständigt leda er framåt. Var medvetna om att händelserna är ”organiserade” så att era framsteg kan fortgå och fullständigt förbereda er på er tillväxt i medvetande. Ni är storslagna varelser som börjar vakna upp till er fulla potential, när ni har kommit så här långt med en lägre medvetandenivå. Intuitivt visste ni att när ni väl hade passerat denna markör, så skulle er framgång vara säkrad. Detta kan vara svårt att visualisera med alla de svårigheter som ni står inför, men var medvetna om att Ljusets Styrkor hjälper till att bana vägen för er så att er framgång blir säkerställd för er.

Försök att inte blicka bakåt och var medvetna om att förändringarna äger rum för att förverkliga det nya, i och med att de gamla sätten inte längre är ändamålsenliga. Så håll ert sinne öppet och ge ert helhjärtade stöd till alla som går i täten, så försäkrar vi er om att vi ständigt har varit tillsammans med er alltsedan ni passerade år 2012 och vi får försäkra er om att er framgång kommer att bli total. Faktumet att det förhåller sig på det viset är en anmärkningsvärd prestation och tidvis såg det inte ut som att ni skulle lyckas. Det kan vara Ljusarbetarnas förtjänst, vilka med självkänsla har uppnått framgång och de har tagit beslutet att uppstiga till de högre vibrationerna. När saker och ting väl lägger sig så kommer ni att märka att man antar ett nytt sätt att framskrida, vilket säkerställer att alla era ansträngningar hamnar i de rätta kanalerna och det i sin tur leder till att förändringarna som verkligen är försenade kan påskyndas. Från vår sida av slöjan kan ni känna er försäkrade om att vi redan gör upp en plan som kommer att få er på rätt väg. Ni är på väg ut ur de lägre vibrationerna och med all rätt, eftersom det är dags för er att lämna dem bakom er och att koncentrera er på allt som är ämnat att ta er hela vägen till Uppstigningen. Det kommer att bli en välförtjänt prestation och vi gratulerar alla som berörs.

Genom att ni fokuserar på det så underlättar ni för att förverkliga en snabb väg till fullbordande. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...