Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 9 juli, 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
2023-07-09
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag tala om, hur er situation är på Jorden. Den är väldigt olika för många av er som befinner sig på Jorden idag. En del är fattiga, en del är rika, många är fysiskt och psykiskt trötta och väldigt många är sjuka, en del beroende på gifter i er miljö, men också på grund av brist på mat och rent vatten.
Ja, så ser det ut, kära vänner, resurserna på Jorden är orättvist fördelade, men det kommer att ändras och många människor arbetar just nu på att göra världen lite mänskligare och rättvisare än vad som idag är fallet. Det motarbetas förstås av dem som gynnas mest av att förhållandena är på det viset men det lönar sig inte, då människorna hela tiden växer i sin medvetenhet och i sin medkänsla för alla människors väl och ve.
De förstår att en förändring måste ske för att den värld ni lever i, ska kunna fortsätta att existera i framtiden. Det går inte att slösa med Jordens resurser på det oansvariga sätt som görs idag. Det är ett givande och tagande som måste vara i balans, man kan inte bara ta utan att ge något tillbaka eller återställa det som inte längre används.
Det finns många duktiga människor med olika utbildning, som vet hur man kan göra och vilken teknik som är bäst att använda för att Jorden lättare ska kunna läka eller återställa sig själv, från de sår eller skador som har gjorts lite här och var, utan reflektion över hur de kan påverka ekobalansen, djurlivet, naturen och till sist människorna själva.
Det har satts upp många varnande fingrar från både vetenskapsmän, forskare av olika slag, grupper av människor har gått samman för att värna om er planet och allt liv som är beroende av att Jorden är i balans.
Det står nu och lutar lite, balansen är inte optimal, men ljuset som nu strömmar ner till Jorden har förmågan att ändra på det, det är ett starkt uppvaknande ljus, som påverkar människor på ett djupare vis och ökar medvetenheten för det som finns inom och runt omkring er just nu.
De börjar att förstå vad som egentligen är viktigt i livet och det är ju kortfattat – livet självt och den kärlek som ni kan känna för det. Kärlek till dig själv av att bara finnas till, kärlek till din medmänniska, djur och natur.
När kärleken är som störst, försvinner allt annat och den villkorslösa kärleken för allt som ”är” och för allt som finns runt omkring dig dominerar i ditt liv. Det viktiga är nu inte längre att ha utan att ge.
Det är givandets gåva som nu skänker störst glädje i ert liv. Det ni ger med ena handen kan ni få tillbaka i den andra utan att du ens ber eller frågar om det. Det flödar då av tacksamhet och kärlek människor emellan och alla stridigheter är borta.
De tillhör nu historieböckerna och de ses som primitiva av de människor som nu har utvecklat sin medvetenhet och lever i kärlek och tillit till sig själva. Den villkorslösa kärleken är den här resans mål, älskade bröder och systrar på Jorden. En del av er har nått det målet, andra kan vara snubblande nära att korsa den mållinjen.
Medvetenheten hos Jordens befolkning kan variera från en högre medvetenhet av kärlek och medkänsla till en låg medvetenhet där egot fortfarande är det som dominerar, det vill säga att sinnet är det som har tagit själens plats.
Det är dags nu att låta själen få tillbaka sin rättmätiga plats och låta sinnet vara den praktiska hjälp, som kan behövas för att leva här på Jorden i den fysiska miljö
som ni just nu lever i.
Det är med stor kärlek som jag ser alla era framsteg, älskade bröder och systrar på Jorden. Jag vandrar med er och ger er allt stöd och all min kärlek, för att ni lättare ska kunna gå över den mållinje som ni har satt upp för er själva.
Maria Magdalena

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *