Maria Magdalena via Galaxygirl, 11 november, 2018

Maria Magdalena via Galaxygirl

11 november 2018

Vi är Maria Magdalenorna. Vi talar med en röst. Våra röster har alldeles för länge blivit tystade av tid, rymd och missförstånd som omger oss. De maskulina energierna på Gaia har alldeles för länge kvarstått rubbade, obalanserade. Vi är balans. Vi förankrar den Gudomliga Moderns ljus i era former nu, en välsignelse från Magdalenorna på denna högst välsignade 11:11 portal, dagen för intoning. För ni är intonade på våra frekvenser då ni läser dessa ord, och vi aktiverar i ert uråldriga vetande inre portaler av visdom som länge varit stängda. Därför att många av er var noviser i de stora mysterieskolorna för dolda läror, och vi vill att ni ska minnas er utbildning. För tiderna framför er manar er framåt, genom portalen för ingen tid till en plats av rymd, av skönhet, av gudomlig förening med Modern av Allting, då hon gör den kosmiska kärleksdansen med Fadern av Allting. Ni är väl bekanta med era läror. De är inkodade i er. Många av er känner nu stickningar och ryckningar, rörelser, små virvlar av glömda minnen som börjar snurra, och vi ger nu också era trötta chakran ett lyft.

För alla är ljus. Alla är den Gudomliga Modern, som vi dyrkar, som vi tjänar, och som nu finns inom oss. Vi är aspekter av hennes gudomlighet, precis som ni är, kära noviser, medresenärer och livgivare. Vi bönfaller er att förankra dessa koder, dessa magdalena koder, inom era energifält och göra anspråk på dem som permanenta framsteg. För de är vår gåva till er idag, men kom vänligen ihåg att de redan finns inom er, vi hjälper er bara att vakna upp ännu mer från drömmen av separation och disharmoni.

Vi Magdalenor har varit tysta alldeles för länge. Det är dags för den inre uråldriga kunskapen och visdomen att bli frigjord och tillgänglig för er igen, till gagn för er personliga uppstigning och förbättring av Gaia, den stora planetära Modern, som ni för närvarande helhjärtat tjänar. Förankra ljuset. Bli åter en novis. Föreställ er själva i dräkter av vitt, jordande ljus. Bli den heliga bägaren för de flytande Kristnade ljuskoderna som nu väller fram ur er sol Helios, fyllande er inre heliga bägare till brädden, så att alla omkring er, som omger er, rörs av detta flytande kärleksljus och blir helade, rensade, renade av det. Ni är våra händer och fötter. Ni gör Moderns arbete när ni tjänar på detta sätt. Hela mänskligheten erbjuds denna möjlighet i denna tid, men de som tar del av vår välsignelse att bli den heliga bägaren, kommer att vara få. Ni som läser dessa ord har utvalts att vara ljusbärarna. Vänligen vet att det är ert arbete, er uppgift, er plikt, er glädje. För fram ljuset, det flytande Kristnade ljuset från den Gudomliga Modern av Allting, till de andra. Sprid ljuset i dessa högst välsignade tider.

Vi magdalenor har talat. Vi kanske kommer igenom någon annan gång. Vi laddar upp er för att använda dessa energier till förbättring av Gaia, och i och med att ni gör det hjälper ni stort med hennes helande. Ni är de som vaknat upp, bron mellan Fader Himmel och Moder Jord. Dela era ljuskodningar med henne och med de andra. Och må den Gudomliga Moderns sköte omsluta er med hennes inkapslande strålglans. Må ni alltid känna er trygga och beskyddade i Modern av Alltings armar, som finns inom er då vi uttalar dessa ljuskodade ord.

Vi är Magdalenorna. Det är dags att frisläppa era minnen och använda dem på ett bra sätt. Finn er styrka de kommande dagarna. Det behöver ni helt säkert göra. Men förstår ni att gudomlig styrka och enhet finns inom och utom? Att den är allting? Att ni måste göra anspråk på den och ta del i den eviga kärleksdansen, som en pytteliten fraktal som spelar sin roll i den stora kosmiska dansen för uppstigning? Acceptera er roll. Placera er mantel. Bli till brädden fylld med det flytande Kristnade ljuset från Modern av Allting och må era liv vara exempel på detta utflöde av kärlek. För det var vårt uppdrag, vi är tårögda, vi ser vad ni alla har gått genom och kommer att gå genom. Vi hade också väldiga prövningar och vedermödor på jordplanet, med upplevt outhärdligt lidande … men det var vårt sätt att tjäna, att förankra den Gudomliga Modern, precis som ni gör, på jordplanet. Och allting är uthärdligt när ni får hennes varmaste omfamningar, i tryggt förvar i strålande ljus. Allting går att omvandla. Bara omvandla allt som inte tjänar er, med det strålande ljuset, den Gudomliga Moderns strålande hjärtslag. Och hon kommer att nära er. Hon ger er uppehälle med allting.

Många av er kommer nu att be om att få minnas era initieringar i det förflutna i de hemliga templen. Men dessa var i det förflutna, i de tidigare energierna som var indränkta i polaritet, och vi laddades upp med att förankra de Kristnade kristallina ljuskoderna i Gaias matris och det av det mänskliga kollektivet, andligt och genetiskt, vilket vi har gjort. Och ni, noviser, skördar belöningarna från dessa inkodningar, från vårt arbete, vårt livslånga arbete av kärlek, och nu får ni dem att bära frukt, att fullkomnas. För den Gudomliga Modern har talat och hon gör någonting nytt. Nya energier strömmar in på er, inom er, överallt omkring er. Och ni är uppladdade med att förankra dem i den gudomliga planetära modern som ni tjänar. Meditera. Förankra dessa koder. Och när ni gör det blir ni dem, och blir den Kristnade bägaren av flytande ljus och häller ut er själva som ett offer till de andra och viktigast, till söta Gaia själv.

Var detta ljus! Äg er kraft! Var den Gudomliga Moderns kärlek i handling! Det är allt. Vi är utmattade, precis som ni. Vila i dessa högst gudomliga energier och inkodningar. Sitt. Andas in dem. Bli dem. De är vår gåva till er på denna högst välsignade dag av 11:11. Vi är Magdalenorna. Vi är, precis som ni är.

-Galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...