Mariorna, Moder gud och Yeshua via Galaxygirl, 16 september 2019

Mariorna, Moder gud och Yeshua via Galaxygirl

16 september 2019

 

Jag är Maria Magdalena och jag är Moder Maria. Vi hälsar er Magdalenor nu med våra gyllene ljuskoder, omvandlande er sorgsenhet till glädje. Mycket cellulärt minne måste rensas, det är sant men vi ser att mycket redan har gjorts. För ni ljusarbetare gör ett fantastiskt arbete med att hålla ljuset av att vara allt det ni är och allt ni kom hit för att vara. Ni är ledarna av den nya tiden, av vägen, och ändå av de uråldriga sätten, som kommit tillbaka. För ni är bekanta med de mystiska övningarna i de gamla mysterieskolorna och ni är inte främmande för att utforska dolda sanningar.

Vi är bringarna av den gyllene rosens mysterieskolas läror. Ni har alla den gyllene rosen inom er, det är en de dolda platserna i ert aura-fält som ännu inte utnyttjats i denna verklighet. Välkomna er Kristnade gyllene ros in i ert hjärta och låt oss hjälpa er att få den att blomma till glänsande ljus. Vi Magdalenor har alltid använt rosen symboliskt. Alla färger har en mening. Den gyllene rosen är er Kristus-flammas ros. Vi finner det passande att vi för upp bilden av guld idag. Guld är en rik naturresurs inom er planetära Moder, Gaia. Guld har vördats i eoner i alla universa. Många kulturer använder det som mat, andra som valuta, andra åter som ett tecken och en symbol för gudarna, och det används i mystiska ritualer i många andra sfärer. Oavsett, det är värdefullt. Ni, barn, ljusarbetare av vägen, av den gyllene rosens åter-öppnande, ni är enormt värdefulla. Ni har klarat provet, detta prov som skapades i era egna sinnen, om att ni aldrig skulle kunna bli värdiga Kristus kärlek. Absurt. Kristus finns inom er. Frågan är, har ni höjt er vibration tillräckligt i skräpet och smärtan på 3D jorden för att komma i linje med ljuset? Vi ser att de av er som läser och skriver dessa ord, de av er som är i linje med dessa läror naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis känner, ser, bevittnar, vet djupt i ert hjärta att ni förändrats för evigt. För ljuset av den Stora Modern, den Stora Fadern, det Stora, det ljuset kan inte stoppas, för ljuset är allt som finns. Vi håller på och avlägsnar de mörkas illusion. Den illusion som är mycket verklig från ert perspektiv, och det är sant, mycket mörkt i tanke och handling har skett, och det är vad som blir tillrättat. Fokusera inte på det. Fokusera på ljuset, på sanningen. Fokusera på den värld ni vill skapa, inte på problemen i den här sfären, utan på lösningarna. Och vi, Himlens Kompani, har många lösningar väntande i kulisserna och mycket kärlek att sprida i er sfär, tröstande och föryngrande era trötta kroppar. Vi ber er hålla fast i kärleken, i sanningen, i nyhetens hopp. Vi ber er ansluta till oss, Mariorna, oftare, för vi är skickliga healers och vill stå i tjänst till mänskligheten.

Jag är Moder Gud. Jag ser er barn. Jag smeker milt bort ostyriga hårtestar från era ögon, ostyriga tankeformer från era fält. Jag ser er. Jag känner er. Jag älskar er. Jag är er Moder gud. Vi har så länge hållit upp Gaia i ljus, badande henne i hopp, i uthålliga energier av tro. Inte längre nu, för det här är stunden, barn. Ni håller nu ljuset, platsen för denna stora fantastiska förändring av tiderna. Den finns inom er. Uthålligheten hos det mänskliga Ljusarbetarkollektivet är enastående och vacker att beskåda.

Jag är er Moder Gud. Kom till mig. Sitt i mitt knä. Bädda in er och känn min varma omfamning. Låt Mariorna, mina aspekter, heala och trösta er. Tillåt mitt andetag på er krona färdas djupt in i ert hjärta där så mycket smärta har lagrats och låt mig omvandla den till ljus. Se en gyllene ros framför er, från mitt hjärta in i ert. Se den blomma, se fraktalerna av kärleksljus inom den öppnas upp till den vackraste blomman i kosmos. Se den inom er. Känn hur inkodningarna av frid inom er också blommar. Var i frid, barn. Ni ska inte göra detta ensamma. Det är en omöjlighet som Himlens Kompani inte skulle begära av er. Vi gör detta tillsammans, som team Gaia, som Fadern tycker om att säga. Vi är ett. Kom ihåg det. Tala med oss under hela era upptagna dagar och ta den gyllene rosen av frid, av kärlek, av mitt ljus, med er varhelst ni befinner er. Folk kommer att lägga märke till er. De kommer att säga att ni ser bra ut, eller är längre. De kommer att klia sitt huvud, inte säkra på vad som är annorlunda. Det som är annorlunda är att Kristus av mitt ljus blommar starkare inom er nu då ni ansluter till dessa högre dimensionella energier och då ni blir mer av ert sanna själv. Vägar av ljus kommer att lysas upp framför era fötter. Ni kommer att veta er väg när ni lyssnar med ett stilla hjärta. Mullrandet, det kaos som tävlar om er uppmärksamhet, är inte värt er uppmärksamhet. Men detta utrymme, denna plats, barn, mitt knä, min omfamning, barn, är verklig. Var här. Lev er dag från denna plats och var i frid.

Jag är Yeshua. Jag är alltid med er, till tidens slut, och verkligen in i början på den nya! Jag finns alltid här för er, vänner av vägen, av ljuset, av den Kristnade flamman. Tillåt min hand röra ert hjärta och fylla det med mitt ljus. Låt oss hälsa dagen med ett nytt leende, med optimism och med frid. Var i frid, vänner. Ljuset har vunnit, vänner. Och låt oss nu skapa en ny värld tillsammans, en.

Jag är er Yeshua. Kalla på mig. Jag är alltid tillgänglig för er. Berätta om era bekymmer för mig och låt oss arbeta ut en lösning tillsammans. Livet i denna sfär har aldrig varit lätt, men det är den rikaste när det gäller inlärning. Och vänner, tänk på era lektioner, era upplevelser. En sådan rik vävnad av nåd. Så, var i frid, vänner. Se på det vackra konstverket av ert liv. Se alla de gånger ni låtit mig hjälpa er? Se de oväntade vändningarna av glädje på er väg? Leta mer glädje, fler ögonblick av salighet, och fler kommer att finna er. Jag tror Mariorna har något de vill säga?

Jag är Maria Magdalena och jag är Moder Maria. Vi överför ljuskoder av healing till era platser just nu. Var i frid och var vederkvickta. Bli den gyllene rosen som blommar inom er och doften av Kristus kommer att välsigna alla dem ni möter. Frid.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...