Master El Morya via Natalie Glasson, 26 april, 2019

Master El Morya

via Natalie Glasson

26 april, 2019

”Den Gudomliga Återställningen”

 

Hälsningar, jag är Master El Morya, den Första Strålens övervakare och chohan. Det är ett av mina syften att övervaka och distribuera Skaparens Gudomliga Vilja och Kraft till alla varelser, i synnerhet på den Planetariska och Jordiska nivån. Det är genom Skaparens Gudomliga Vilja och Kraft som Skaparens avsikter, större bild och syfte avslöjas och manifesteras. Skaparens Gudomliga Vilja bär modellbeskrivningarna av det som är lämpligt att manifestera på Jorden och över hela Skaparens Universum. Skaparens Gudomliga Kraft bringar allting till manifesterande för att uttryck och aspekter för Skaparen, såsom ni själva, fullt ut ska få uppleva dem. Det är en underbar roll för mig, Master El Morya, att få vara involverad på de inre planen, i och med att jag får ta emot Skaparens vägledning och kraft och därmed får distribuera uppstigningens följande faser, de nya verkligheterna, samt upplevelserna för samtliga på Jorden och de inre planen. Detta tillför en sådan upplysning till min gestalt. Medan mitt syfte är att få tjäna, så tar jag lärdom jag utvidgas och utvecklas genom min service. Jag lär mig upprätthålla Skaparens större bild och syfte inom min energigestalt och själ, i och med att jag förstår hur Skaparens Gudomliga Vilja och Makt syntetiseras och den magi som detta skapar, såväl som hur jag ska förmedla denna sanning och förståelse till andra. Den Gudomliga Vilja och Kraft som jag får ta emot och förkroppsligar är ofta inte till för min personliga uppstigning, i stället är den för uppstigningen för alla som ett kollektiv och som individer. Därför är det min uppgift att sprida denna information och energi dit den behövs, med gudomlig tajmning, på ett sätt som själarna på Jorden med lätthet förmår ta emot och få tillgång till.

Den Uppstigne Mästarens Väg

Ta ett ögonblick för att föreställa dig hur det skulle vara för dig ifall ditt uppstigningssyfte var fokuserat på att förmedla Skaparens vilja och kraft, eller helt enkelt energi till andra på Jorden. Föreställ dig att din uppstigningsväg var att stå till tjänst och genom din process av att ge service så skulle du få ta emot och få tillgång till de uppstigningstransformationer som din själ längtar efter. Jag, Master El Morya, bjuder in dig till att fundera över och begrunda att du genom att stråla ut energi till andra så skulle du kunna ta lärdom, växa och vakna upp till den väg som du för tillfället strävar efter. Detta är på många sätt Vägen för de Uppstigna Mästarna för Evolution och Service. Snarare än att enbart fokusera på din egen andliga evolution, så blir du en gudomlig länk mellan Skaparen och Skaparens samtliga uttryck och manifestationer, vilket innebär mänskligheten, Jorden och alla varelser. I och med att du gör på det viset så tillåter du också varje annan själ på Jorden att likaså uppnå och existera som densamma. På detta sätt blir uppstigningen en process för varje själ för att få ta emot, utstråla och dela av Skaparen till varandra. Att på detta sätt uppleva uppstigningen är mycket annorlunda än att isolera sig från andra och fokusera inombords. En stark och tydlig fokus inombords är ständigt väsentlig och är grunden för varje aspekt av en andlig evolution. Men när en kontakt inombords väl är upprättad och understöds, så blir ens relation med Skaparen en kraftfull service och lärandeprocess.

Ta en stund till att meditera över eller begrunda ifall det finns några områden i din andliga evolution och uppstigning där du fokuserar inom din varelse när du till din verklighet behöver dela med dig av Skaparens närvaro inom dig. Lägg märke till var Skaparens uttryck behövs och hur du känner dig väl till mods eller inspirerad att ge uttryck för Skaparen. Kom ihåg att detta kan ske på vilka kreativa sätt du än önskar. Jag, Master El Morya, bjuder även in dig till att överväga var du letar och söker utanför dig själv, när det skulle vara mycket mer gynnsamt att fokusera inombords och ta kontakt med Skaparens närvaro inom dig. Skrid sedan till verket med vadhelst du känner behövs och är nödvändigt för att vara till service för dig själv.

Att förstå den Gudomliga Återställningen

Jag Master El Morya, önskar uppmärksamma dig på ett uppstigningsskifte som just nu äger rum, känt som den Gudomliga Återställningen. Den Gudomliga Återställningen har flera gånger ägt rum under uppstigningsperioden och tillvaron av att finnas på Jorden. Den Gudomliga Återställningen sker när en våg av ljus och medvetande uppstår från Skaparen och som är oerhört kraftfull, så mäktig, att den förändrar och skiftar Skaparens Gudomliga Vilja som för närvarande manifesteras, samt ändrar kursen för alla varelser. Den Gudomliga Återställningen manifesterar sig när varelserna har accelererat i snabb hastighet och en obalans har skapats, för att kompensera för den snabba accelereringen och en obalans skapas en kraftfull våg som strömmar från Skaparen för att föra in nytt ljus och medvetande till alla. Den huvudsakliga effekten är att en ny väg, nya tillfällen och nya möjligheter för samtliga vecklar ut sig och skapar en ny vibration, en ny fokus och en ny riktning som står i linje med den tillväxt som många på Jorden har åstadkommit. Vi skulle kunna beskriva detta så att Skaparen framkallar en högre Gudomlig Vilja och Kraft som en respons på mänsklighetens uppstigningsaccelerering.

När en Gudomlig Återställning manifesterar sig så är det dags att fira, det betyder att inte bara Skaparen svarar till er och erbjuder ett ofantligt stöd. Skaparen delar också er Gudomliga inspiration, erbjuder er de verktyg och öppningar i ert liv som ni behöver, och skapar samtidigt även nya möjligheter på Jorden för alla att fatta tag i.

Den Gudomliga Återställningen möjliggör att en unik begäran görs till er samling av guider. En begäran som låter er återställa er varelse tillbaka till er ursprungliga källa, essens och energi, medan ni bibehåller all den bemäktigande visdom, alla förmågor och upplevelser som ni har samlat under era flera livstider. Syftet för att man ska begära en personlig Gudomlig Återställning är att stötta frigörandet av obehövliga energier, för att underlätta healing, för att släppa taget om gränser och begränsningar och få en större och djupare kontakt med Skaparens närvaro inom er. Denna begäran får inte göras lättvindigt och utan att man först mediterar för att ställa frågan till sin själ ifall en Gudomlig Återställning är ändamålsenlig just nu för ens uppstigning. Resultatet av begäran kan bli större känslor av frigörande och frihet gällande själv-uttryck.

Att begära Din Personliga Gudomliga Återställning

Ta först en stund till att fokusera inombords, kalla fram din samling av guider och din själ till att närvara tillsammans med dig. Fråga om det är gudomligt guidat och ändamålsenligt för dig att begära en Personlig Återställning. Om du får ett svar, en förnimmelse, en inre visshet om att det är ändamålsenligt för dig, gå då vidare. Om du inte får ett svar eller om du är osäker, kanske du vill fråga vid ett annat tillfälle, kanske senare under dagen eller nästa dag eller om en vecka. Om du känner att det är oändamålsenligt för dig just nu, bekymra dig inte för att missa tillfället, det kan vara så att en Gudomlig Återställning inte behövs för dig. Du gynnas också av att den Gudomliga Återställningen äger rum för kollektivet för samtliga på Jorden.

’Som vägledd och stöttad av min samling av guider, min själ och Master El Morya, så begär jag, ………. (ditt namn) för mitt högsta goda om en Gudomlig Återställning. Jag bjuder in min Personliga Gudomliga Återställning till att nu äga rum, fylla mig med livskraft, kärlek, frid samt Skaparens sanning. Må jag genom denna begäran uppleva en djupare kontakt och relation med mitt sanna gudomliga själv, min inre Skapar-närvaro och själ, uppleva en större frigörelse och frihet i mitt själv-uttryck. Må min Personliga Gudomliga Återställning främst påminna mig om min ursprungliga Skapar-essens och frigöra alla former av illusioner som skapar gränser i min verklighet och mina handlingar. Må denna övergång äga rum med lätthet och perfektion, samt låta min sanna inre glädje och salighet blomstra inifrån mig för att jag dagligen ska få uppleva det. Jag bjuder in min samling av guider, min själ, samt Master El Morya till att övervaka hela processen.

Vänligen ställ mig också i linje med den Gudomliga Återställning som sker för samtliga på Jorden, så att jag ska gynnas av de skiften som äger rum och för att jag ska få ta emot allt som jag behöver för att med lätthet gå vidare med min andliga evolution och uppstigning. Tack så mycket.’

Ta dig tid att ta emot, om du så väljer att meditera efter att din begäran har gjorts, ligg i ett bad vilket kommer att förstärka din upplevelse, sitt i naturen eller lägg dig ner för att vila och integrera. Ta dig så mycket tid som känns ändamålsenligt för att det ska tjäna dig och din övergång just nu.

Med ständigt Gudomligt stöd för sanningen i din varelse.

 

Master El Morya

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...