Mästare Thoth via Christine Meleriessee Hayden, april 29

th-1

 

 

Jag vill vara Spegeln av Mitt Själv i Allt som Jag Är, Gör, Relaterar och Agerar efter ~ Mästare Thoth.

Lyssna till den Gudomliga Visdomen av ert Högre Sinne genom det Högre Självet i er nuvarande medvetenhet, vilken är den enda kommunikation som bör accepteras i er värld. Det är utrymmet för ständiga energier från Källan av Ljus, där ni föddes som Ande av Gudomlig Essens. Det är ett sätt att leva som relaterar till samtliga delar av Essensen från Gud, att inom Kärlek och Tro låta Ödmjukheten vara er guide, då kommer er inre kraft att bekräftas av Ljuset som ni verkligen befinner er inom.

Denna universella lag, innehåller saker som ska erkännas i er fysiska medvetenhet, genom varje tanke, känsla och handling som ni skapar i ert liv. Essensen är att tillåta att den högre kreativa processen får vara en del av er fysiska existens. Det är då ert liv omsluts på ett nytt och annorlunda sätt.

Detta är vad vi kallar ”Synkront Levande”.

När ni lärt er att ”leva som ni lär” genom det ni tror innerst inne, er inre styrka och sanning, då påverkar det er omvärld med en känsla av lätthet och grace, i varje sak som ni erfar. Den viktiga insikten är att under resan i Självet, kan ni helt förkroppsliga er själ och er ande, genom den fysiska verklighet som ni skapar.

Det har tagit er många hundra livstider för att förverkliga dessa sanningar. Ni har varit på sidospår från kärnan av ert Sanna Jag, eftersom ni trodde att sanningen låg utanför er själva. Det har varit en del av programmeringen som utvecklades på den här planeten under eoner av tid.

Lyckligtvis befinner sig jorden på en mycket central punkt, då individer börjar inse att potentialen för sina liv, finns inom dem själva. Och när ni tillbringar tid med att ändra de inre tankarna och känslorna till positiva affirmationer, då anpassar ni er verkligen till er Inre Sanning. Det är det ögonblick då ni tillåter den Sanna Anden i er att bli det Fysiska Ni. Detta gör det möjligt att omslutningen av synkronicitet kan flöda i och ur er, vid allt ni uppnår i ert liv.

Detta är vad som sker för närvarande inom Jorden, eftersom förändringar sker i varje ögonblick av anpassning, och det finns mer att uppleva nu än tidigare. Den viktigaste frågan är, hur ni gör för att hålla er stabila mitt i stormen.

Att hitta ert Sanna Jag är viktigt för att tillåta stabilisering av er Högre Essens att bekräftas inom er. Händelser kan komma; relationer kommer att förändras; och det kan bli fysiska förluster. Att komma ihåg är VILKA NI ÄR, är viktigt. Det fastställer orsaken till händelserna för er under varje ögonblick, om det är inom er egen medvetenhet eller utanför er själva, på grund av andra.

Jag talar inte om ett flyktigt ögonblick när något inträffar som ger er glädje. Jag talar om att vakna varje dag, till alla dessa stunder som passar in i varandra, genom ett flöde som är så vackert att det liknar att sitta på en flotte och flyta nerför en bäck, medan ni ser all skönhet som reflekteras runt omkring er. Flotten fortsätter sin resa och ni njuter av varje ögonblick när den flyter in i nästa ögonblick. Det finns ingen tvekan eller tankar om att det inte känns rätt i hjärtat.

Ni är Ett med allt som är runt omkring er.

Väldigt många människor vill ha det så, och ibland tror de att de har det. Vissa själar lever i ett mycket illusorisk tillstånd, där omvärlden verkar vara precis som de vill att den ska vara, men när de ser in i sig själva, finns det känslor av ånger, osäkerhet, eller djup smärta. De kan inte visa detta för omvärlden, därför verkar det bättre att dölja det än att sanningsenligt visa känslorna som inte är i harmoni.

Detta representerar påståendet att Er Spegelbild Inte Är Av Det Sanna Självet, den är det skadade självet. De av er som har gått igenom många tidslinjer, och upplevt dessa saker, representerar de förändringar som behöver göras. De kan komma i ett flyktigt ögonblick från ingenstans, men ändå kännas väldigt verkliga för psyket. Detta beror på att erfarenheten speglar det förflutna som är inlåst i personens undermedvetna. Det fina med det undermedvetna, är att det lär er att se på saken så att den kan bli botad. Många personer har inte förmågan att se djupt inom sig, eftersom fasaden de håller upp, återspeglar smärtan de har att göra med.

När vi förflyttar oss genom 2016, är det de Universella Lagarna som i huvudsak kommer att bli de viktigaste för varje människas existens. Varje själ kommer att uppleva den tillväxt som är nödvändig för att förkroppsliga de universella lagarna, och de kommer att bli en viktig faktor att beakta. I själva verket behöver varje universell lag bli ett mantra för alla själar på jorden, så att varje steg de tar i det fysiska livet reflekterar det andliga självet, som försöker förverkligas.

Varje individ måste leva med de Universella Lagarna som om de redan visste vilka de är. Men när ni läser orden i lagen, vad känner ni inne i er själva?

Får ni en reflektion av vad det kan innebära för er i era nuvarande omständigheter, eller i era liv?

Förstår ni varför ni har gått igenom en rad utmaningar och om ni kanske gett mer uppmärksamhet åt något av ögonblicken, kan ni då kanske förstå var problemet kan ligga genom era mentala och känslomässiga upplevelser?

Allt detta är viktiga faktorer att beakta, eftersom de Universella Lagarna måste bli personliga för var och en, för att bli mästare och kunna acceptera de utmaningar som kommer, som en del av den egna gudomliga planen för ert Högre Själv, och inte resultatet av problem som andra skapat.

Lagen om Motsvarighet skapar dessa tankar för att de ska bli verklighet hos en person. Uttrycket som ovan, lika nedan är något som har skrivits i många andliga texter genom århundraden. Men vad betyder det för er? Hur kan ni ändra er verklighet så att ni inser att ni är en andlig varelse mer än en fysisk?

Anledningen till att denna planet och hela mänskligheten kämpar, beror på det jag berättar för er. Varje person måste ta ansvar för sin egen verklighet, i sina emotionella och mentala kroppar, så att världen kan bli Himmelriket på Jorden. Fram till dess att varje själ tagit det steget i sin egen personliga utveckling, kommer jorden att vara i konflikt.

Så det är därför vi Mästare tar oss tid att arbeta med var och en av er, så att ni ska komma ihåg allt ni vet, och hur ni kan tillämpa det i omständigheterna i era nuvarande livs. Det är inte ert fel att ni har glömt, men det är dags för varje själ att försöka komma ihåg. Så ansvaret finns hos varje Ljusarbetare, liksom hos De Uppväckta, att hålla sina egna högre essenser i sina fysiska kroppar. Var och en av er som vill bli mästare, måste gå igenom allt ni tidigare varit. Detta är ett viktigt faktum som måste utföras.

Er eteriska kropp, innehåller frekvenser av allt det goda och det dåliga sedan tidigare. För att ert fysiska Själv ska kunna hålla ljusfrekvensen, måste läkningen ske från en Eterisk nivå. Alla tidslinjer och tankeprocesser ni har, finns på denna nivå. Så det är absolut nödvändigt att rensa så mycket som möjligt, eftersom det kommer att göra skillnad vid skapandet av den Nya Jorden.

Så, hur skapar ni den?

Var och en av er speglar allt ni någonsin har varit, av ert eget undermedvetnas tankar som utlöser känslor. Det är viktigt att ta sig tid att förstå när tanken kommer till er, hur ni upplever den genom er personliga reaktion.

Vad händer med er i denna process? Är det relaterat till ert Högre Själv eller till ert fysiska själv?

Detta är en viktig faktor, för när ni får tillgång till ert Gudomlig Sinne, den högre delen av ert liv, då tillåter ni Spegeln, er JAG ÄR Närvaro, att framträda i er fysiska kropp. När ni kontaktar det lägre jaget genom det fysiska minnet, då ger ni tillbaka den energin till Universum. Och den kommer att komma tillbaka till er, gång efter gång, tills ni rättar till det genom att kontakta ert Högre Hjärta och ert Högre Sinne.

Detta är Lagen om Motsvarighet – eftersom flödet av meddelandet från det lägre sinnet kommer att resa genom dimensionerna av er Jag Är-närvaro i den 144:e dimensionen. Jag Är eller Monad eller ert Högre Själv får dem. Det blir en insikt om att denna överföring av energi inte återspeglar den Högre Essensen. Sedan skickar denna energi en annan kommunikation till er med liknande energier – de lägre energierna stannar inte hos de högre Essenserna, utan returneras till er för att återvända till samma frekvens. Det är därför ni kan känna er överväldigade känslomässigt eller av situationen ni befinner er i. Istället för att kalla på er Högre Essens för att underlätta en lösning, skickades era lägre energier ut och återvände tillbaka till er.

Detta är en ständig rörelse som förekommer i alla situationer i era liv.

Så när ni inser att förändringen av den fysiska essensen måste ske med hjälp av er Högre Essens, då börjar ni känna er lugna, till freds och älskade. Ni tillåter då slutligen att jordfarkosten kan ta emot det den förtjänar. Sedan skapas healingen.

Det blir en oändlig cykel tills de initierade kan ta ansvar för sig själva, och inse att den verklighet de upplever, beror på deras förmåga att ta sig igenom utmaningen.

Detta är anledningen till att denna jord programmerades så här för eoner sedan, för att själarna inte skulle kunna minnas att han eller hon kunde kliva in genom bekräftelse inom sig och av egen vilja.

Så nu, i denna tid av stora förändringar, är det ert ansvar, som uppväckta, som den Initierade studenten att kliva fram och tillåta läkning av vårt inre Själv för att bli det yttres Själv. Varje själ på denna planet måste ta detta ansvar. Om ni tror att ni är helt klara och inte behöver ta itu med denna lag för ert personliga liv, titta då på era yttre omständigheter.

Det Inre Speglar det Yttres Själv ~ Synkroniseringen sker genom denna lag.

Detta påstående återspeglar varje ögonblick av er dag, er kväll, och alla verkligheter i Enigheten. Ju fler själar som utnyttjar denna lag, desto lättare blir det på Jorden, eftersom de mörka energierna inte längre kommer att kunna existera i denna högre frekvens.

Ta er tid att förverkliga era tankar och handlingar, era konversationer och insikter, eftersom de formar vilka ni är i varje givet ögonblick. Varje själ måste gå igenom denna process; det är en del i att lära sig att vara en mästare. Resan kan vara utmanande genom att ständigt veta vem ni är och låta Spegeln av er högre Essens guida er varje ögonblick. Belöningen kommer till dem som har upprätthållit denna kreativa process, genom alla delar av verkligheten, genom de Fysiska, Eteriska, Emotionella, och Mentala kropparna.

Detta kommer sedan att ändra frekvensen på Jorden för att kunna flytta till högre dimensionellt ljus. Utmaningen är att vara ärliga mot er själva och inse potentialen ni har för att skapa förändring i och omkring er.

Jag går med er varje steg på vägen genom den här processen.

Jag Är Mästare Thoth

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Join us for our monthly talk with Master Thoth on the Law of Correspondence, Saturday, April 30th, 2016 at 12:30 PM Pacific as we travel to the Sacred Heart Temple of Oneness within 144th dimension in the Commemorative Hall which is a meeting place for many masters of the Unified Whole Command. Included is an attunement to reflect the Mirror Image of our Divine Self into our Physical Being. Details are available viaGetting Physical: Holding to the Universal Law of Correspondence.

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara). Use for commercial websites, blogs and any printed or written reproduction requires written permission. Rights are granted to repost this information electronically on your non-commercial website or blog as long as you include this copyright statement and THIS IMPORTANT BUTTON LINK: WE NEED YOU! PLEASE VISIT IAMTHE144.ORG IF YOU LOVE THE EARTH AND WANT TO HELP RAISE THE PLANET’S VIBRATION!

Channelled by :Christine Meleriessee

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...